"De större aktörerna har större möjligheter att justera sina avtal och kunna föra vidare en del av materialkostnaderna, men små byggare med privatpersoner som beställare kan drabbas väldigt hårt", säger Peter Lindström, vd Bygma.

Osäkerhet på flera fronter väntas påverka byggandet

Branschnytt

En pandemi med nedstängda samhällen, kriget i Ukraina med påföljande sanktioner, höjd reporänta, skakiga börser och ökad inflation … många faktorer gör att molnen hopas vid horisonten. Men hur påverkas bygg- och byggmaterialbranschen av kostnadsökningar och materialbrist? De många osäkra faktorerna gör det svårt att sia om framtiden, men vi i senaste numret av tidningen ByggMaterial försökte vi oss på en kort genomgång av läget. Häng på!

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos i början av april kommer antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus sjunka från 68 100 förra året till 56 700 i år. Prognosen för 2023 är 45 100 påbörjade bostäder. Orsaker som nämns är bland annat cementkris, stigande priser, svagare hushållsekonomier och höjda räntor. Samtidigt skriver Boverket i ett pressmeddelande att 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät. 

Pausar planerade nybyggen

Konjunkturinstitutets så kallade konfidensindikator för bygg och anläggning, som är en sammanfattning av nuläget och förväntningarna, ökade något för april jämfört med mars och pekar på ett starkare stämningsläge än normalt. Vart tredje företag uppgav dock brist på material och utrustning som en begränsande faktor. 

Bland de som påverkats av kostnadsökningar och materialbrist finns till exempel bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle, som i slutet av april meddelade att man pausar all nyproduktion av lägenheter som ännu inte startat, enligt SVT. 

Positivt för kontor och hotell

Konsultföretaget Navets månadsindikator i maj visar en försiktig utveckling för olika sektorer inom bygg och fastighet. Bland annat minskade byggloven för småhus med 2 procent under årets två första månader jämfört med samma period 2021. I en annan sammanställning konstaterar Navet också att antalet beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler har minskat med 13 respektive 35 procent de senaste sex månaderna, jämfört med föregående sexmånadersperiod. Detta kan enligt Navet vara en indikation på en nedgång i byggandet, även om statistiken bara visar antalet projekt och inte till exempel investeringsvolym eller kvadratmeter. Dock visar Navets konjunkturrapport på en positiv utveckling för husbyggandet inom kontor, handel och hotell under första kvartalet. 

Starkt första kvartal för byggmaterialhandeln
Flera byggmaterialhandlare visar upp starka siffror för första kvartalet. Det syns också i Byggmaterialindex, som görs av HUI på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, där försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 18,9 procent kvartal ett jämfört med samma kvartal 2021. I mars var ökningen ännu större, 19,6 procent jämfört med mars förra året – den högsta som uppmätts sedan juni 2020. Priserna ökade dock också, i genomsnitt med 29 procent under första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021. Träprodukter ökade mest med drygt 60 procent. 

Proffshandeln driver ökningen

Sedan ett år tillbaka är det främst proffshandeln som driver försäljningsökningen inom byggmaterialhandeln – i mars var ökningen på 28,7 procent jämfört med året innan, medan handeln till konsumenter visar på svagt negativa tillväxttal och en minskning med 1 procent. Förutom prisökningar och höjda räntor kan en orsak till privatpersoners minskade inköp av byggmaterial vara att de hävda restriktionerna kring covid-19 verkar ha ökat reslusten. Till exempel rapporterade resebolaget TUI i april att bokningsläget inför påsklovet i år var 700 procent högre jämfört med påsken föregående år. 

”Börjar tydligt påverka konsumentförsäljningen”

Peter Lindström, vd för Bygma, upplever att störningarna i försörjningen av byggmaterial inte är något nytt för i år, utan har funnits i olika grad sedan pandemin startade, bland annat på grund av omfattande nedstängningar i till exempel Kina, containerfartyget som fastnade i Suezkanalen och stigande energipriser. Sedan krigsutbrottet i Ukraina har framför allt energipriserna eskalerat, men sanktionerna mot Ryssland och Belarus har även påverkat vissa varugrupper mycket, som till exempel parkettgolv och armering. 

– Bygma som bolag har klarat sig relativt bra, men det man ser i branschen nu är att prishöjningarna tydligt börjar påverka konsumentförsäljningen och de byggare som sitter fast i fastprisprojekt. De större aktörerna har större möjligheter att justera sina avtal och kunna föra vidare en del av materialkostnaderna, men små byggare med privatpersoner som beställare kan drabbas väldigt hårt, säger han. 

– Det är också viktigt att våga kommunicera att vi ser en stor skillnad mellan olika material, vissa har mycket kraftiga kostnadsökningar, men det finns också leverantörer till handeln som höjt priset mer än omkostnaden, till exempel i träsektorn. Hela branschen måste tillsammans sträva mot att mildra prishöjningarna, marknaden har hittills tålt att hantera det, men nu börjar det märkas. Oavsett var i kedjan man är, är det svårt att ducka för att allt blivit dyrare och den stora uppsidan branschen hade under pandemin har försvunnit, säger Peter Lindström. 

Minskat konsumtionsutrymme

Att sia om framtiden är alltid svårt, men Peter Lindström tror man kan vänta sig en negativ effekt på konsumentförsäljningen, samtidigt som de större bostads- och anläggningsprojekten kanske inte påverkas lika mycket i år.

– Det enda som man kan säga säkert är att det är osäkert. Men klart är att konsumtionsutrymmet minskat, och då är det rimligt att förvänta sig en negativ utveckling av bostadspriserna och en minskad vilja att investera i sin fastighet. Men de flesta av våra kunder med större projekt har välfyllda orderböcker året ut. Jag tror det kommer en inbromsning, men sent i år, säger Peter Lindström. 

Borde jämföra med normalläge

Han menar också att man borde jämföra siffrorna med ett normalläge, och inte ett pandemiläge. 

– Det rimligaste vore kanske att jämföra med 2019, före pandemin, men nu jämför man alltid med föregående år och det kan nog bli en del bistra miner kvartal tre och fyra i år. Men lyfter man blicken behövs det fler bostäder i Sverige. Det finns också förutsättningar för att det skulle kunna blir stora svängningar med prisfall framöver på många material. Men jag säger inte att det kommer att bli så – det är stora faktorer som till exempel hur kriget utvecklar sig, hur mycket världens centralbanker driver upp räntehöjningarna och hur mycket pandemin kommer att fortsätta påverka Kina som spelar in. 

 

Siffror i korthet enligt SCB

  • Inflationstakten ökade med 6,4 procent i april, vilket är den högsta sedan december 1991. Detta till följd av en kraftig, bred prisuppgång. 
  • Byggkostnaderna för flerbostadshus steg i april med 12,2 procent jämfört med april förra året, enligt Byggkostnadsindex. Det är den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.
  • Samtidigt minskade arbetslösheten i Sverige med 1,6 procentenheter under första kvartalet 2022 jämfört med samma tid 2021.

 

Artikeln publicerades i nummer 3 2022 av tidningen ByggMaterial.

Annons:

Ahlsell belönas med EcoVadis högsta utmärkelse Platinum

Branschnytt

25 november 2022

Beijer etablerar centrallager tillsammans med Logent

Branschnytt

23 november 2022

K-Bygg bygger nytt i Tullinge

Branschnytt

21 november 2022

Byggmaterialhandlarna och GS1 Sweden ingår samarbete

Branschnytt

17 november 2022

Ny generation tar över Bolist Jonssons Trä

Branschnytt

16 november 2022

Sonsab förvärvar Produktma

Branschnytt

14 november 2022

Byggmax öppnar i Askersund våren 2023

Branschnytt

09 november 2022

Butiker i Ödeshög går ihop

Branschnytt

09 november 2022

STARK Group gör nyförvärv inom kakel

Branschnytt

08 november 2022

Derome öppnar bygghandel i Strömstad

Branschnytt

08 november 2022

Byggmax Studio öppnar i Västerås

Branschnytt

02 november 2022

Bauhaus öppnar i Umeå

Branschnytt

28 oktober 2022

Här tas första spadtaget för Beijers anläggning i Hisings Backa

Branschnytt

28 oktober 2022

Nu öppnar Byggmax i Åtvidaberg

Branschnytt

28 oktober 2022

Hantverkare spår sämre konjunktur - efterfrågan på energibesparande renoveringar ökar

Branschnytt

27 oktober 2022

XL-Bygg passerar 100 butiker i Sverige

Branschnytt

27 oktober 2022

Byggmaterialindex visar negativ försäljningsutveckling för träprodukter

Branschnytt

26 oktober 2022

Ahlsell miljardinvesterar i logistikcentrum

Branschnytt

25 oktober 2022

Byggmax öppnar i Söderköping i vinter

Branschnytt

19 oktober 2022

Ahlsell gör nyförvärv inom miljösäkerhet

Branschnytt

18 oktober 2022

C24 Bygg öppnar ny anläggning i Uppsala

Branschnytt

18 oktober 2022

Derome Årets Företagare 2022

Branschnytt

17 oktober 2022

Byggmax öppnar i Valdemarsvik sommaren 2023

Branschnytt

10 oktober 2022

Smålänska MaterialMännen blir en del av XL-Bygg

Branschnytt

06 oktober 2022

De är Årets Byggmaterialhandlare 2022

Branschnytt

05 oktober 2022

Säljchef går till Tørn

Branschnytt

05 oktober 2022

Bygma anställer ny inköpschef

Branschnytt

05 oktober 2022

Han blir ny Chef för Strategi, Affärsutveckling och M&A på Mestergruppen

Branschnytt

05 oktober 2022

XL-Bygg Bergslagen AB blir en del av Kesko

Branschnytt

03 oktober 2022

Comfort växer genom nyförvärv

Branschnytt

28 september 2022

Tre byggmaterialhandlare nominerade i Market Awards

Branschnytt

28 september 2022

Byggmax lanserar nytt koncept för ytskiktsrenovering

Branschnytt

27 september 2022

Järnia blir Bolist Järnhandel

Branschnytt

21 september 2022

Beijer nya medlemmar i Diversity Charter Sweden

Branschnytt

21 september 2022

Ahlsell förvärvar norsk pumpspecialist

Branschnytt

20 september 2022

Ny CHRO för Ahlsellkoncernen

Branschnytt

19 september 2022

Derome slår upp portarna i Växjö

Branschnytt

19 september 2022

Ny vd för Byggmaterialindustrierna

Branschnytt

13 september 2022

Bra fart i byggandet – men negativa förväntningar

Branschnytt

12 september 2022

Energibesparande åtgärder glödheta på marknaden

Branschnytt

12 september 2022

Kallare vindar i motståndskraftig handel

Branschnytt

09 september 2022

Fellessons expanderar i Älmhult

Branschnytt

07 september 2022

Beijer Byggmaterials Branschrapport visar på delad marknadssituation

Branschnytt

07 september 2022

Ahlsell förvärvar finsk webbutik

Branschnytt

07 september 2022

HR-direktör lämnar Ahlsell

Branschnytt

06 september 2022

Keskos två nyförvärv slutförda

Branschnytt

02 september 2022

Ny landschef för Ahlsell i Norge

Branschnytt

01 september 2022

Happy Homes utökar med nya butiker i Helsingborg och Nynäshamn

Branschnytt

29 augusti 2022

Mestergruppen ny ägare av XL-Bygg Faringe

Branschnytt

25 augusti 2022

Svagare försäljningsutveckling för träprodukter

Branschnytt

24 augusti 2022

Kavelbrosågen blir en del av Bolist

Branschnytt

04 augusti 2022

”Jag tror att värderingen av trä som byggmaterial kommer att öka”

Branschnytt

20 april 2022

Han blir ny vd för Hilti Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Ny National Sales Manager för Festool Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Picard och Halder går samman i en gemensam försäljningsstrategi

Branschnytt

10 maj 2021

Mestergruppen Sverige AB kallade till årsstämma

Branschnytt

15 april 2021

”Guldtrucken” till årets byggmaterialhandlare

Branschnytt

06 april 2021

XL-Bygg om Corona: "Vi har gjort olika riskscenarion med åtgärder"

Branschnytt

02 april 2020

XL-Bygg och Bolist går samman

Branschnytt

01 april 2020

Försäljningen i byggmaterialhandeln än så länge stabil

Branschnytt

27 mars 2020

”Byggmaterialhandeln har en samhällsbärande funktion”

Branschnytt

26 mars 2020

Corona-pandemin: ”Låt bygghandeln fortsätta att vara öppen”

Branschnytt

19 mars 2020

Woody skriver nytt 4-årsavtal med JM

Branschnytt

19 mars 2020

Fredrik Johanson ny ordförande för Byggmaterialhandlarna

Branschnytt

13 mars 2020

Så påverkar Corona-viruset byggmaterialhandeln

Branschnytt

13 mars 2020

En lantbrukardotter som trivs i vd-stolen

Branschnytt

12 mars 2020

Woody avfärdar rykten om samarbete

Branschnytt

04 mars 2020

XL-Bygg på offensiven

Branschnytt

28 januari 2020

Positivt 2019 för byggmaterialhandeln

Branschnytt

22 januari 2020

Woody börjar sälja certifierade trävaror

Branschnytt

22 januari 2020

Trio förstärker Bygma

Branschnytt

21 januari 2020

Optimera och EJOT fördjupar samarbete

Branschnytt

21 januari 2020

DePalma klär upp Woodys kunder

Branschnytt

20 januari 2020

Lidbergs Trä i Boden uppköpt

Branschnytt

20 januari 2020

Största bostadsaffären hittills för Derome

Branschnytt

20 januari 2020

”Nej, trä är brandsäkert och klimateffektivt”

Branschnytt

09 januari 2020

Ny IT-chef på Woody Bygghandel

Branschnytt

09 januari 2020

Ny marknadschef på Bygma

Branschnytt

09 januari 2020

Finja ska halvera sin klimatpåverkan

Branschnytt

09 januari 2020

Bygma: Politiken stoppar flyttplaner

Branschnytt

09 januari 2020

”Farligt att bygga höga trähus”

Branschnytt

09 januari 2020

XL-Bygg väljer Essve

Branschnytt

09 januari 2020

Ny ordförande i Byggarnas Partner

Branschnytt

09 januari 2020

Derome: Tre nya anläggningar i Skåne

Branschnytt

09 december 2019

Branschbesök i Riksdagen

Branschnytt

06 december 2019

Mataki blev årets XL-Bygg-leverantör

Branschnytt

06 december 2019

”Vi tycker inte att kunder är idioter”

Branschnytt

06 december 2019

Allt viktigare med miljöcertifierat byggmaterial

Branschnytt

06 december 2019

XL Byggs kampanj blev en succé

Branschnytt

06 december 2019

Bygghemma ökade med 1 600 %

Branschnytt

05 december 2019

Beijer bygger nytt i Söderhamn

Branschnytt

05 december 2019

Karl Hedin förstärker i Värmland

Branschnytt

05 december 2019

Svensk byggmaterialhandel omsätter 90 miljarder

Branschnytt

21 november 2019

Så kan branschen ta ett hållbarhetskliv

Branschnytt

21 november 2019

Derome utsett till Karriärföretag

Branschnytt

20 november 2019

Nyanställda på Byggarnas Partner

Branschnytt

20 november 2019

"Fler unga borde börja jobba i byggmaterialhandeln"

Branschnytt

19 november 2019

Läs nya ByggMaterial

Branschnytt

19 november 2019

Finja ansluter till BIM

Branschnytt

18 november 2019

Beijer Uppsala byggs om från grunden

Branschnytt

18 november 2019

Enorma miljövinster med retursystemet Byggpall

Branschnytt

18 november 2019

Digital signatur ska ge byggtrygghet

Branschnytt

18 november 2019

Ny platschef för Bygma i Bandhagen

Branschnytt

06 november 2019

”Bygghandlare behövs för hållbarhet”

Branschnytt

06 november 2019

Klimatpositiva betongstommar från Finja

Branschnytt

06 november 2019

Beijer öppnar ny anläggning i Kristianstad

Branschnytt

06 november 2019

Ikanos Hentverkarna har gett fler kvinnliga snickare

Branschnytt

06 november 2019

Efter 28 år flyttar Lindab till nya lokaler

Branschnytt

06 november 2019

Derome fortsätter satsa i Småland

Branschnytt

06 november 2019

Nytt index: Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Branschnytt

23 oktober 2019

Woody öppnar i Helsingborg

Branschnytt

23 oktober 2019

Byggmax öppnar nya butiker

Branschnytt

23 oktober 2019

Mutor vanligast i byggbranschen

Branschnytt

23 oktober 2019

Ny platschef för Bygma i Umeå

Branschnytt

23 oktober 2019

Beijer värvar nyckelperson till ledningen

Branschnytt

23 oktober 2019

Retursystemet Byggpall tas upp i Riksdagen

Branschnytt

15 oktober 2019

"ByggMaterial ska bli branschens lägereld"

Branschnytt

15 oktober 2019

Minskat byggande påverkar träindustrin negativt

Branschnytt

15 oktober 2019

Ny bok ska stötta hantverkare gentemot besvärliga kunder

Branschnytt

15 oktober 2019

Fyra kvinnor i byggbranschen prisades

Branschnytt

15 oktober 2019

Webbguide ska hjälpa husägare vid renoveringar

Branschnytt

15 oktober 2019

Klimatneutrala transporter hos Nordströms

Branschnytt

15 oktober 2019

Festool och Beijer samarbetar

Branschnytt

15 oktober 2019

Hållbart nytänk inom bygglogistik

Branschnytt

10 oktober 2019

Tillväxt under andra kvartalet

Branschnytt

10 oktober 2019

Limträhus mer aktuella än någonsin

Branschnytt

10 oktober 2019

Så påverkar hållbarhet utvecklingen inom byggmaterial

Branschnytt

10 oktober 2019

Storaffärer för de stora kedjorna

Branschnytt

10 oktober 2019

Branschen är inne i en konsolideringsfas

Branschnytt

10 oktober 2019

Ett unikt trähusprojekt mitt i stenstaden

Branschnytt

10 oktober 2019

Splittrat EU-parlament ska ta sig an viktiga handelsfrågor

Branschnytt

10 oktober 2019

Mycket står på spel när brexit blir verklighet

Branschnytt

09 oktober 2019

Per Bolund: ”Bygghandeln borde bättre informera om hållbara produkter”

Branschnytt

25 september 2019

"ByggMaterial ska uppmuntra till dialog och debatt"

Branschnytt

23 september 2019

Så rustar vi för att bli elva miljoner innevånare

Branschnytt

21 augusti 2019

Byggsandra – det nya fenomenet inom bygg

Branschnytt

21 augusti 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår