Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100).

Byggfakta: 39 procent nedåt för nyproduktion av bostäder på ett år

Nyheter

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt föll mellan februari och mars enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande steg. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 10,3 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan indikatorn för övrigt byggande ökat med drygt 29 procent.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, föll med 0,2 procent under mars, vilket var något mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -10,3 procent i mars, i linje med förra månadens nedreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn fortsätter falla. Fallet förstärks ytterligare av att tidigare utfall revideras ned på grund av inställda och senarelagda projekt. Sedan hösten 2021 har marknaden varit tudelad med snabb nedgång i bostadsbyggandet medan övrigt byggande ökat. I och med att indikatorn bygger på uppskattade projektkostnader och att byggkostnaderna ökat markant de senaste två åren så har sannolikt utvecklingen räknat i volym varit ännu svagare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 1,5 procent under mars. Sedan förra månaden har utfallet för andra halvåret 2022 reviderats ned liksom utfallet för januari och februari. Det innebär att indikatorn nu minskat under 19 månader i rad, med sammanlagt 46 procent. Jämfört med mars i fjol var nedgången 38,7 procent.
– Indikatorn visar att byggstarterna i bostadssektorn nästan halverats på ett och ett halvt år. Det är en dramatisk omsvängning som är svår att hantera för bostadsutvecklare, byggare och andra i branschen. Även projekteringarna börjar nu minska i omfång vilket är en signal om att nedgången kan bli långvarig, säger Tor Borg.
Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Den officiella byggstatistiken vek nedåt under 2022, i linje med vad Byggstartsindikatorn signalerade, dock inte riktigt lika snabbt. Officiella utfallet var 51 000 byggstartade bostäder medan indikatorn landade på 40 000. Indikatorn signalerar nu att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan vara ner kring 30 000 strax efter halvårsskiftet, säger Tor Borg.
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,6 procent under mars vilket var något högre än förra månadens uppgång, som reviderats ned något. Årstakten var 29,5 procent, en viss inbromsning sedan förra månaden. Bland segmenten är det främst kontorsbyggande och byggande av sjuk- och hälsovård samt skolor som bidrar till uppgången medan övriga segment står still eller backar.

– Det offentliga byggandet av sjukvård och skolor är det som håller uppe byggandet just nu. I övriga sektorer går det nedåt. Även projekteringarna visar nu tecken på att minska, med undantag för industrin där en del stora projekteringar fortfarande pågår, säger Tor Borg.
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 69,9 miljarder kronor. Det är en nedgång med 29,7 miljarder sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 76,2 miljarder kronor, en uppgång med 11,6 miljarder.

 

Byggstartsindikatorn

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

 

 

Annons:

Brand hos Bolist Idre – arbetet pågår för att få i gång verksamheten

Nyheter

30 maj 2023

Sveriges största solpark invigd

Nyheter

30 maj 2023

Björkekärrs Scoutkår är en av vinnarna i XL-Hjälpen

Nyheter

30 maj 2023

Matts Rylander ny vd för Mal Proff i Sverige

Nyheter

30 maj 2023

Han vann Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik

Nyheter

29 maj 2023

Derome maskinuthyrning i nya lokaler

Nyheter

26 maj 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

26 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Nyheter

26 maj 2023

XL-Hjälpen vinner guld i internationell tävling

Nyheter

25 maj 2023

Byggmax Studio öppnar i Umeå 2024

Nyheter

25 maj 2023

SCB: Lägenhetsbyggandet ner 50 procent

Nyheter

25 maj 2023

Verksamheten i full gång efter brand hos XL-Bygg A-Trä i Landskrona

Nyheter

24 maj 2023

Ramirentrapporten: e-handeln växer inom byggbranschen

Nyheter

23 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Nyheter

23 maj 2023

Undersökning: Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande

Nyheter

23 maj 2023

De blev årets första Bygmastipendiater

Nyheter

22 maj 2023

Olyckor bland elyrken ökade förra året

Nyheter

22 maj 2023

Lessebo Scoutkår är en av vinnarna i årets XL-Hjälpen

Nyheter

17 maj 2023

Byggstartsindikatorn för april visar fördjupad nedgång i byggandet

Nyheter

17 maj 2023

SGDS Gruppen presenterar hållbarhetsberättelse

Nyheter

16 maj 2023

”Kunderna har fått ett större intresse för det klassiska måleriet”

Nyheter

16 maj 2023

”Ett hus blir inte hållbart om ingen vill ha det”

Nyheter

16 maj 2023

Den gamla stärkelsefabriken förändrade Gustavs liv

Nyheter

16 maj 2023

Dags för Bolists Byggfest

Nyheter

15 maj 2023

K-Rauta är årets e-handlare inom Renovering & Bygg

Nyheter

15 maj 2023

Byggmaterialhandlarna: Positivt med utredning om fler ägarlägenheter och hyrköp av bostäder

Nyheter

15 maj 2023

Byggkoxstnadsindex steg även i april

Nyheter

15 maj 2023

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik

Nyheter

12 maj 2023

Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan

Nyheter

12 maj 2023

Hon blev Årets byggkvinna 2023

Nyheter

12 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Nyheter

11 maj 2023

Debattartikel från Byggmaterialhandlarna med förslag för ökat återbruk

Nyheter

11 maj 2023

LK Systems AB förvärvar golvvärmeföretag

Nyheter

10 maj 2023

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Nyheter

10 maj 2023

Gemensamt upprop för utökat ROT-avdrag

Nyheter

09 maj 2023

Nordbyggs guldmedalj till byggsystemet BiteLock

Nyheter

09 maj 2023

XL-Bygg Byggcenter Varberg satsar på solceller och ny butik

Nyheter

05 maj 2023

Utsläppen i golvbranschen beräknade – 220 miljoner kilo koldioxid

Nyheter

04 maj 2023

Lindabs tak uppdateras med integrerade solpaneler

Nyheter

04 maj 2023

Ny utbildning för byggsektorn om NPF i arbetslivet

Nyheter

04 maj 2023

Limträförsäljningen fortsätter öka

Nyheter

04 maj 2023

”I de här frågorna finns ingen konkurrens”

Nyheter

03 maj 2023

Två föreningar först ut att få ta del av XL-Hjälpen

Nyheter

03 maj 2023

Elitfönster satsar drygt 100 miljoner på framtidens fabrik

Nyheter

03 maj 2023

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

03 maj 2023

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Nyheter

03 maj 2023

De är Byggmaterialhandlarnas ambassadörer 2023

Nyheter

03 maj 2023

Byggmax har öppnat nytt i Markaryd

Nyheter

02 maj 2023

Ramirentrapporten: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

28 april 2023

Minskad omsättning första kvartalet för BHG Group

Nyheter

28 april 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår