Mikael Arvered, Divisionschef bygg, Ahlsell, Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri AB, Endre Espeseth, vd Kesko Sverige, Daniel Bik, vd Optimera, Karin Eriksson, vd Mestergruppen och Lars Lindgren, vd AB Karl Hedin Bygghandel.

Ledare i branschen om framtiden

Nyheter

Att vi lever i en turbulent tid är nog något de flesta kan skriva under på. Vi kollade hur några av branschens ledare ser på framtiden.

Hur ser du på marknaden framåt och vilka frågor tror du kommer att bli viktigast för er, och för branschen i stort, den närmaste tiden?

 

Mikael Arvered, Divisionschef bygg, Ahlsell:

– Nyproduktionen av bostäder kommer kraftigt att bromsa in och har redan så skett. Hög inflation, högre räntor och allmän osäkerhet gör att vi alla privat väntar med större beslut som exempelvis köp av bostäder. Det kommer leda till en svag marknad under andra halvåret. Som tur är utgör nyproduktion enbart en liten del av Ahlsells marknad och vi tror att industri och infrastruktur kommer ha en fortsatt god tillväxt men oavsett är det svårt att veta hur senare delen av 2023 kommer att arta sig. Vi har tilltro till vår fina säljkår men är självklart vaksamma på hur marknaden utvecklar sig. Viktiga frågor att ha koll på är att tillföra kunderna värde, göra det enklare för dem att utföra sitt arbete och vara tillgängliga. Vi fokuserar även mycket på att ha rätt produkter och rätt mängd i lager och fortsatt vara snabba på att leverera. Ahlsell med sin bredd kan minimera antalet lastbilar till kundens arbetsplatser och på så sätt effektivisera deras vardag men också bespara miljön onödiga transporter.

 

Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri AB:

– Det kommer finnas utmaningar men även möjligheter i marknadsläget framåt. Bland annat inflation och stigande räntor har minskat efterfrågan på nya bostäder vilket skapar färre flyttkedjor. Detta i kombination med att hushållen håller i plånboken innebär minskade ROT-arbeten. Samtidigt finns det andra segment som är starka såsom investeringar i offentliga och kommersiella fastigheter. För oss inom Derome fokuserar vi på möjligheter och att fortsätta utveckla både våra medarbetare och vårt kunderbjudande. I ett tuffare marknadsläge ges möjligheten att bygga sig starkare inför nästa högkonjunktur. För branschen i stort blir det viktigt att behålla och bygga kompetens, utveckla hållbart byggande och ta plats i den politiska diskussionen då byggsektorn är en viktig motor för hela samhället.

 

Endre Espeseth, vd Kesko Sverige:

– Vi tror fortfarande på god aktivitet på den professionella byggmarknaden, men vi ser att marknaden skiljer sig åt geografiskt i vårt avlånga land. Proffsmarknaden präglas mer av renoveringar än nybyggnation, som har minskat något. Den direkta konsumentmarknaden har avtagit, vilket började under fjärde kvartalet förra året. Detta beror helt klart på den ekonomiska situation som omvärlden befinner sig i, med hög inflation och osäkerhet hos konsumenterna i stort.

– Det viktigaste för oss är att stötta våra kunder i den omställning som vi befinner oss i. Detta gör vi bland annat genom att ligga i framkant av det gröna skifte som sker just nu, där vi erbjuder lösningar för energieffektivisering och produkter som stödjer detta. För branschen är det nu viktigt att upprätthålla en hög hållbarhetsnivå. Utöver det behöver vår bransch också få politikerna att förstå vikten av att stimulera till användning av ROT-avdraget, där satsningar på hållbarhet bör vara i fokus.

 

Daniel Bik, vd Optimera:

– De makroekonomiska indikatorerna har ju under hösten pekat mot en sättning i marknaden, hur stor den blir och när den infaller till sin helhet har varit och är fortsatt något svårbedömt. Olika marknadssegment påverkas olika mycket och vid olika tidpunkter. De direkt konsumtionsdrivna har ju ganska direkt påverkats då planeringshorisonten oftast är relativt kort, medan andra påverkas lite längre fram. Troligtvis blir 2023 ett utmanande år, och då särskilt andra halvåret, och att vi under 2024 ser en viss återhämtning inom vissa marknadssegment. Vi är beslutsamma att fortsätta vidareutvecklingen av vårt kunderbjudande genom sortimentsanpassningar och breddningar utifrån kundbehov och önskemål:

  • Utveckling av våra digitala erbjudanden, alltifrån e-com till digitala tjänster.
  • Vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande, dels genom att tillhandahålla produkter i framkant men framför allt göra det enkelt för kunden att välja rätt produkter.
  • Fortsätta att effektivisera vår egen drift, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– Utifrån ett större branschperspektiv är byggmarknaden otroligt viktig för den svenska ekonomin. Oavsett konjunkturläget har vi en bostadsbrist nu och på sikt, likväl som att energieffektivisering av byggnader har en stor påverkan för en omställning till ett mer hållbart samhälle. Statliga satsningar inom dessa områden är en förutsättning för att stimulera marknaden i rätt riktning, exempelvis genom införande av ett grönt ROT-bidrag.

 

Karin Eriksson, vd Mestergruppen:

– Vi tror på en svag konjunkturnedgång under 2023, drivet av minskat bostadsbyggande och minskad köpkraft hos våra konsumenter, men också en mättnad efter pandemiåren. Vi ser att ansökan om ROT-bidrag kraftigt minskat under hösten vilket beror på det allmänna konjunkturläget med högre räntor, högre mat- och elpriser och en allmän oro för den egna och den allmänna ekonomin. Den minskade rörligheten på bostadsmarknaden påverkar också investeringar i byggmaterial, då många renoverar bostäder i samband med att man byter bostad. Men vi ser också att det kommer att finnas ett underhållsbehov framöver, inte minst när det gäller energi- och klimatanpassningar som väger upp en del av de dystra utsikterna under 2023. Vi inom Mestergruppen är dock optimistiska då det är i konjunktursvackor som vår affärsmodell med fria företagare i samverkan fungerar som bäst. Vi har möjligheten att på kort sikt ställa om, anpassa kostnader och sätta in snabba försäljningsåtgärder för att ta marknadsandelar. Vi har en starkt tillväxt både på våra befintliga anläggningar och genom att vi får in nya medlemmar, förvärvar enheter och etablerar nytt. 

– Den viktigaste frågan under 2023 blir därför att fortsätta ha fokus på tillväxt och att ta marknadsandelar. Det är också i tider av lägre aktivitet på marknaden som man kan passa på att göra investeringar i infrastruktur och för oss är det detta år fokus på att utveckla våra digitala plattformar, allt från affärssystem till proffsweb och e-handel. Allt för att vara rustade för vändningen 2024. Något som vi också investerar tid och resurser i är vår omställning till en hållbarare värld. Vi har tagit fram en ny hållbarhetsstrategi som ska hjälpa oss att göra stora förändringar för oss och vår omvärld fram till 2030. Det handlar om allt från minskad klimatpåverkan till att påverka branschen att bli mer inkluderande. Detta är också frågor som kommer att bli allt viktigare för branschen framöver, inte minst drivet av omvärldens krav och ny lagstiftning. Inom branschorganisationen driver vi just nu frågan om grön ROT som ett led i att stödja konsumenterna att ta mer hållbara steg.

 

Lars Lindgren, vd AB Karl Hedin Bygghandel:

– Det är väl ingen hemlighet att vi har bistra tider framför oss men vi kommer från en väldigt hög nivå i försäljningen med pandemieffekt och låga räntor. Försäljningen B2C har minskat under lång tid och nu kommer försäljningsminskningen även på B2B. Det verkar dock som medelstora och små byggare som inte är fokuserade på nyproduktion har okej med jobb. Personligen tror jag inte att vi ser någon vändning i marknaden förrän tidigast andra halvåret 2024, men det är många faktorer som spelar in i ett detta oroliga världsläge så det kan mycket väl bli en längre lågkonjunktur som kan komma slå hårt mot vår bransch. De viktigaste frågorna framåt för vår del blir att vässa oss i alla delar för att möta en tuffare konkurrens i lågkonjunkturens spår, men även att stå rustade när marknaden vänder för det kommer den att göra, och har alltid gjort, efter svackor, men det kommer att bli sämre innan det blir bättre och botten är fortfarande inte nådd! Vi är rejält rustade för att klara en nedgång och det finns naturligtvis möjligheter under bistra tider, men hur det faller ut får framtiden visa. 

Annons:

Brand hos Bolist Idre – arbetet pågår för att få i gång verksamheten

Nyheter

30 maj 2023

Sveriges största solpark invigd

Nyheter

30 maj 2023

Björkekärrs Scoutkår är en av vinnarna i XL-Hjälpen

Nyheter

30 maj 2023

Matts Rylander ny vd för Mal Proff i Sverige

Nyheter

30 maj 2023

Han vann Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik

Nyheter

29 maj 2023

Derome maskinuthyrning i nya lokaler

Nyheter

26 maj 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

26 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Nyheter

26 maj 2023

XL-Hjälpen vinner guld i internationell tävling

Nyheter

25 maj 2023

Byggmax Studio öppnar i Umeå 2024

Nyheter

25 maj 2023

SCB: Lägenhetsbyggandet ner 50 procent

Nyheter

25 maj 2023

Verksamheten i full gång efter brand hos XL-Bygg A-Trä i Landskrona

Nyheter

24 maj 2023

Ramirentrapporten: e-handeln växer inom byggbranschen

Nyheter

23 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Nyheter

23 maj 2023

Undersökning: Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande

Nyheter

23 maj 2023

De blev årets första Bygmastipendiater

Nyheter

22 maj 2023

Olyckor bland elyrken ökade förra året

Nyheter

22 maj 2023

Lessebo Scoutkår är en av vinnarna i årets XL-Hjälpen

Nyheter

17 maj 2023

Byggstartsindikatorn för april visar fördjupad nedgång i byggandet

Nyheter

17 maj 2023

SGDS Gruppen presenterar hållbarhetsberättelse

Nyheter

16 maj 2023

”Kunderna har fått ett större intresse för det klassiska måleriet”

Nyheter

16 maj 2023

”Ett hus blir inte hållbart om ingen vill ha det”

Nyheter

16 maj 2023

Den gamla stärkelsefabriken förändrade Gustavs liv

Nyheter

16 maj 2023

Dags för Bolists Byggfest

Nyheter

15 maj 2023

K-Rauta är årets e-handlare inom Renovering & Bygg

Nyheter

15 maj 2023

Byggmaterialhandlarna: Positivt med utredning om fler ägarlägenheter och hyrköp av bostäder

Nyheter

15 maj 2023

Byggkoxstnadsindex steg även i april

Nyheter

15 maj 2023

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik

Nyheter

12 maj 2023

Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan

Nyheter

12 maj 2023

Hon blev Årets byggkvinna 2023

Nyheter

12 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Nyheter

11 maj 2023

Debattartikel från Byggmaterialhandlarna med förslag för ökat återbruk

Nyheter

11 maj 2023

LK Systems AB förvärvar golvvärmeföretag

Nyheter

10 maj 2023

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Nyheter

10 maj 2023

Gemensamt upprop för utökat ROT-avdrag

Nyheter

09 maj 2023

Nordbyggs guldmedalj till byggsystemet BiteLock

Nyheter

09 maj 2023

XL-Bygg Byggcenter Varberg satsar på solceller och ny butik

Nyheter

05 maj 2023

Utsläppen i golvbranschen beräknade – 220 miljoner kilo koldioxid

Nyheter

04 maj 2023

Lindabs tak uppdateras med integrerade solpaneler

Nyheter

04 maj 2023

Ny utbildning för byggsektorn om NPF i arbetslivet

Nyheter

04 maj 2023

Limträförsäljningen fortsätter öka

Nyheter

04 maj 2023

”I de här frågorna finns ingen konkurrens”

Nyheter

03 maj 2023

Två föreningar först ut att få ta del av XL-Hjälpen

Nyheter

03 maj 2023

Elitfönster satsar drygt 100 miljoner på framtidens fabrik

Nyheter

03 maj 2023

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

03 maj 2023

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Nyheter

03 maj 2023

De är Byggmaterialhandlarnas ambassadörer 2023

Nyheter

03 maj 2023

Byggmax har öppnat nytt i Markaryd

Nyheter

02 maj 2023

Ramirentrapporten: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

28 april 2023

Minskad omsättning första kvartalet för BHG Group

Nyheter

28 april 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår