"De större aktörerna har större möjligheter att justera sina avtal och kunna föra vidare en del av materialkostnaderna, men små byggare med privatpersoner som beställare kan drabbas väldigt hårt", säger Peter Lindström, vd Bygma.

Osäkerhet på flera fronter väntas påverka byggandet

Nyheter

En pandemi med nedstängda samhällen, kriget i Ukraina med påföljande sanktioner, höjd reporänta, skakiga börser och ökad inflation … många faktorer gör att molnen hopas vid horisonten. Men hur påverkas bygg- och byggmaterialbranschen av kostnadsökningar och materialbrist? De många osäkra faktorerna gör det svårt att sia om framtiden, men vi i senaste numret av tidningen ByggMaterial försökte vi oss på en kort genomgång av läget. Häng på!

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos i början av april kommer antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus sjunka från 68 100 förra året till 56 700 i år. Prognosen för 2023 är 45 100 påbörjade bostäder. Orsaker som nämns är bland annat cementkris, stigande priser, svagare hushållsekonomier och höjda räntor. Samtidigt skriver Boverket i ett pressmeddelande att 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät. 

Pausar planerade nybyggen

Konjunkturinstitutets så kallade konfidensindikator för bygg och anläggning, som är en sammanfattning av nuläget och förväntningarna, ökade något för april jämfört med mars och pekar på ett starkare stämningsläge än normalt. Vart tredje företag uppgav dock brist på material och utrustning som en begränsande faktor. 

Bland de som påverkats av kostnadsökningar och materialbrist finns till exempel bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle, som i slutet av april meddelade att man pausar all nyproduktion av lägenheter som ännu inte startat, enligt SVT. 

Positivt för kontor och hotell

Konsultföretaget Navets månadsindikator i maj visar en försiktig utveckling för olika sektorer inom bygg och fastighet. Bland annat minskade byggloven för småhus med 2 procent under årets två första månader jämfört med samma period 2021. I en annan sammanställning konstaterar Navet också att antalet beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler har minskat med 13 respektive 35 procent de senaste sex månaderna, jämfört med föregående sexmånadersperiod. Detta kan enligt Navet vara en indikation på en nedgång i byggandet, även om statistiken bara visar antalet projekt och inte till exempel investeringsvolym eller kvadratmeter. Dock visar Navets konjunkturrapport på en positiv utveckling för husbyggandet inom kontor, handel och hotell under första kvartalet. 

Starkt första kvartal för byggmaterialhandeln
Flera byggmaterialhandlare visar upp starka siffror för första kvartalet. Det syns också i Byggmaterialindex, som görs av HUI på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, där försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 18,9 procent kvartal ett jämfört med samma kvartal 2021. I mars var ökningen ännu större, 19,6 procent jämfört med mars förra året – den högsta som uppmätts sedan juni 2020. Priserna ökade dock också, i genomsnitt med 29 procent under första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021. Träprodukter ökade mest med drygt 60 procent. 

Proffshandeln driver ökningen

Sedan ett år tillbaka är det främst proffshandeln som driver försäljningsökningen inom byggmaterialhandeln – i mars var ökningen på 28,7 procent jämfört med året innan, medan handeln till konsumenter visar på svagt negativa tillväxttal och en minskning med 1 procent. Förutom prisökningar och höjda räntor kan en orsak till privatpersoners minskade inköp av byggmaterial vara att de hävda restriktionerna kring covid-19 verkar ha ökat reslusten. Till exempel rapporterade resebolaget TUI i april att bokningsläget inför påsklovet i år var 700 procent högre jämfört med påsken föregående år. 

”Börjar tydligt påverka konsumentförsäljningen”

Peter Lindström, vd för Bygma, upplever att störningarna i försörjningen av byggmaterial inte är något nytt för i år, utan har funnits i olika grad sedan pandemin startade, bland annat på grund av omfattande nedstängningar i till exempel Kina, containerfartyget som fastnade i Suezkanalen och stigande energipriser. Sedan krigsutbrottet i Ukraina har framför allt energipriserna eskalerat, men sanktionerna mot Ryssland och Belarus har även påverkat vissa varugrupper mycket, som till exempel parkettgolv och armering. 

– Bygma som bolag har klarat sig relativt bra, men det man ser i branschen nu är att prishöjningarna tydligt börjar påverka konsumentförsäljningen och de byggare som sitter fast i fastprisprojekt. De större aktörerna har större möjligheter att justera sina avtal och kunna föra vidare en del av materialkostnaderna, men små byggare med privatpersoner som beställare kan drabbas väldigt hårt, säger han. 

– Det är också viktigt att våga kommunicera att vi ser en stor skillnad mellan olika material, vissa har mycket kraftiga kostnadsökningar, men det finns också leverantörer till handeln som höjt priset mer än omkostnaden, till exempel i träsektorn. Hela branschen måste tillsammans sträva mot att mildra prishöjningarna, marknaden har hittills tålt att hantera det, men nu börjar det märkas. Oavsett var i kedjan man är, är det svårt att ducka för att allt blivit dyrare och den stora uppsidan branschen hade under pandemin har försvunnit, säger Peter Lindström. 

Minskat konsumtionsutrymme

Att sia om framtiden är alltid svårt, men Peter Lindström tror man kan vänta sig en negativ effekt på konsumentförsäljningen, samtidigt som de större bostads- och anläggningsprojekten kanske inte påverkas lika mycket i år.

– Det enda som man kan säga säkert är att det är osäkert. Men klart är att konsumtionsutrymmet minskat, och då är det rimligt att förvänta sig en negativ utveckling av bostadspriserna och en minskad vilja att investera i sin fastighet. Men de flesta av våra kunder med större projekt har välfyllda orderböcker året ut. Jag tror det kommer en inbromsning, men sent i år, säger Peter Lindström. 

Borde jämföra med normalläge

Han menar också att man borde jämföra siffrorna med ett normalläge, och inte ett pandemiläge. 

– Det rimligaste vore kanske att jämföra med 2019, före pandemin, men nu jämför man alltid med föregående år och det kan nog bli en del bistra miner kvartal tre och fyra i år. Men lyfter man blicken behövs det fler bostäder i Sverige. Det finns också förutsättningar för att det skulle kunna blir stora svängningar med prisfall framöver på många material. Men jag säger inte att det kommer att bli så – det är stora faktorer som till exempel hur kriget utvecklar sig, hur mycket världens centralbanker driver upp räntehöjningarna och hur mycket pandemin kommer att fortsätta påverka Kina som spelar in. 

 

Siffror i korthet enligt SCB

  • Inflationstakten ökade med 6,4 procent i april, vilket är den högsta sedan december 1991. Detta till följd av en kraftig, bred prisuppgång. 
  • Byggkostnaderna för flerbostadshus steg i april med 12,2 procent jämfört med april förra året, enligt Byggkostnadsindex. Det är den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.
  • Samtidigt minskade arbetslösheten i Sverige med 1,6 procentenheter under första kvartalet 2022 jämfört med samma tid 2021.

 

Artikeln publicerades i nummer 3 2022 av tidningen ByggMaterial.

Annons:

Brand hos Bolist Idre – arbetet pågår för att få i gång verksamheten

Nyheter

30 maj 2023

Sveriges största solpark invigd

Nyheter

30 maj 2023

Björkekärrs Scoutkår är en av vinnarna i XL-Hjälpen

Nyheter

30 maj 2023

Matts Rylander ny vd för Mal Proff i Sverige

Nyheter

30 maj 2023

Han vann Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik

Nyheter

29 maj 2023

Derome maskinuthyrning i nya lokaler

Nyheter

26 maj 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

26 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Nyheter

26 maj 2023

XL-Hjälpen vinner guld i internationell tävling

Nyheter

25 maj 2023

Byggmax Studio öppnar i Umeå 2024

Nyheter

25 maj 2023

SCB: Lägenhetsbyggandet ner 50 procent

Nyheter

25 maj 2023

Verksamheten i full gång efter brand hos XL-Bygg A-Trä i Landskrona

Nyheter

24 maj 2023

Ramirentrapporten: e-handeln växer inom byggbranschen

Nyheter

23 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Nyheter

23 maj 2023

Undersökning: Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande

Nyheter

23 maj 2023

De blev årets första Bygmastipendiater

Nyheter

22 maj 2023

Olyckor bland elyrken ökade förra året

Nyheter

22 maj 2023

Lessebo Scoutkår är en av vinnarna i årets XL-Hjälpen

Nyheter

17 maj 2023

Byggstartsindikatorn för april visar fördjupad nedgång i byggandet

Nyheter

17 maj 2023

SGDS Gruppen presenterar hållbarhetsberättelse

Nyheter

16 maj 2023

”Kunderna har fått ett större intresse för det klassiska måleriet”

Nyheter

16 maj 2023

”Ett hus blir inte hållbart om ingen vill ha det”

Nyheter

16 maj 2023

Den gamla stärkelsefabriken förändrade Gustavs liv

Nyheter

16 maj 2023

Dags för Bolists Byggfest

Nyheter

15 maj 2023

K-Rauta är årets e-handlare inom Renovering & Bygg

Nyheter

15 maj 2023

Byggmaterialhandlarna: Positivt med utredning om fler ägarlägenheter och hyrköp av bostäder

Nyheter

15 maj 2023

Byggkoxstnadsindex steg även i april

Nyheter

15 maj 2023

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik

Nyheter

12 maj 2023

Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan

Nyheter

12 maj 2023

Hon blev Årets byggkvinna 2023

Nyheter

12 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Nyheter

11 maj 2023

Debattartikel från Byggmaterialhandlarna med förslag för ökat återbruk

Nyheter

11 maj 2023

LK Systems AB förvärvar golvvärmeföretag

Nyheter

10 maj 2023

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Nyheter

10 maj 2023

Gemensamt upprop för utökat ROT-avdrag

Nyheter

09 maj 2023

Nordbyggs guldmedalj till byggsystemet BiteLock

Nyheter

09 maj 2023

XL-Bygg Byggcenter Varberg satsar på solceller och ny butik

Nyheter

05 maj 2023

Utsläppen i golvbranschen beräknade – 220 miljoner kilo koldioxid

Nyheter

04 maj 2023

Lindabs tak uppdateras med integrerade solpaneler

Nyheter

04 maj 2023

Ny utbildning för byggsektorn om NPF i arbetslivet

Nyheter

04 maj 2023

Limträförsäljningen fortsätter öka

Nyheter

04 maj 2023

”I de här frågorna finns ingen konkurrens”

Nyheter

03 maj 2023

Två föreningar först ut att få ta del av XL-Hjälpen

Nyheter

03 maj 2023

Elitfönster satsar drygt 100 miljoner på framtidens fabrik

Nyheter

03 maj 2023

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

03 maj 2023

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Nyheter

03 maj 2023

De är Byggmaterialhandlarnas ambassadörer 2023

Nyheter

03 maj 2023

Byggmax har öppnat nytt i Markaryd

Nyheter

02 maj 2023

Ramirentrapporten: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

28 april 2023

Minskad omsättning första kvartalet för BHG Group

Nyheter

28 april 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår