Jörgen Warborn (M) kommer bland annat att arbeta med handelsfrågor i EU-parlamentet.

Splittrat EU-parlament ska ta sig an viktiga handelsfrågor

Branschnytt

Sveriges 20 parlamentariker är på plats i EU-parlamentet och ska under en femårsperiod jobba för att tillvarata både svenska intressen inom till exempel handel som är ett viktigt område i en tid av höjda tullar och handelskrig.

När det gäller handelsfrågor i EU pratar man om två förkortningar. 

IMCO är utskottet inom EU-parlamentet som fattar beslut om EU:s inre handel. Det kan till exempel gälla vilka produktstandarder som ska gälla för CE-märkning och så vidare.

Utskottet som arbetar med handelsfrågor och handelsavtal med länder och handelsblock utanför EU heter INTRA. Frågorna kan till exempel gälla tullar på varor från länder utanför EU. 

I det senare fallet är det EU-kommissionen som sköter förhandlingarna med motparten.

Men förslagen diskuteras alltid först i EU-parlamentet och kommissionärerna har alltid parlamentet och medlemsländernas mandat bakom sig när de förhandlar.

Kommissionen kan till exempel lägga förslag om att stoppa vissa produkter från att nå EU-länderna om de är prisdumpade, eller att lägga på tullavgifter.

Ett exempel är elcyklar från Kina som stoppades eftersom de var så kraftigt subventionerade av den kinesiska staten. Här skulle tillverkare i EU-länderna aldrig haft en chans att konkurrera. 

I vintras tecknades ett stort avtal mellan EU och Japan som gynnar skogsföretaget SCA. Japan drabbas av många jordskalv som orsakar skador på byggnader. Här har de kommit fram till att svenskt trä är böjbart och står emot skakningar betydligt bättre än betong. Genom handelsavtalet försvann tullarna på varor och det gynnar SCA:s export av virke till Japan.

Efter vårens EU-val i de olika medlemsländerna är det ett splittrat parlament som nyligen tagit plats. De gröna partierna och nationalsocialistiska partierna, som haft valframgångar, får nu större inflytande och ingen av dessa politiska konstellationer har så stort intresse av internationell handel.

Tog nyligen plats i EU-parlamentet

Moderaternas Jörgen Warborn från Varberg är en av Sveriges 20 folkvalda EU-parlamentariker som nyligen tog plats i EU-parlamentet. Han kommer under fem år att sitta i tre utskott, bland annat handelsutskottet, där vill han jobba för regelförenklingar och frihandelsavtal till exempel gynnar svensk byggmaterialhandel.

Berätta om din roll i EU-parlamentet och vad den innebär? 

– Min grupp heter EPP och innefattar borgerliga partier från hela Europa. I mitt uppdrag arbetar jag i tre olika utskott: handelsutskottet, budgetutskottet och utskottet för transport- och turismfrågor. Där behandlar vi lagförslag som EU-kommissionen tagit fram. När vi är klara röstar alla EU-parlamentariker om förslaget. Vi kan även ge förslag på lagar och initiativ som vi tycker att kommissionen ska ta fram. 

Vad kan väljarna förvänta sig av dig?

– Jag jobbar för frihet, effektivitet och välstånd - mot byråkrati och politisk klåfingrighet. Jag vill skruva om EU-budgeten så att den blir fylld av konkurrenskraft och investeringar för framtiden. Jag kommer också att arbeta för att förenkla och ta bort dålig lagstiftning.  

Vilka frågor kring handel är viktiga att driva, ur ett svenskt perspektiv?

– Att se potentialen och ta bort krångel och onödiga regler. Det ska vara enkelt att driva företag och enkelt att exportera. För att företagen ska få tillgång till en större marknad är det även viktigt att vi får fler frihandelsavtal i hamn. Speciellt när flera stora ekonomier världen över går mot protektionism, höjda tullar och handelskrig. Ett frihandelsavtal som förhandlas just nu och har stor potential är det mellan EU och Australien. 

Finns det handelsfrågor som berör svensk byggmaterialhandel som du tycker är viktiga att fånga upp i EU-parlamentet? 

– Byggmaterialhandeln i sig berörs självklart av både den fria rörligheten på EU:s inre marknad och möjligheten att exportera utanför EU. Ett av mina fokusområden är små- och medelstora företag, som det finns många av inom svenska byggmaterialhandel. Speciellt de kan tjäna på regelförenklingar och frihandelsavtal. E-handel är också en av de viktiga frågorna jag hoppas få arbeta med under min tid i Bryssel. Den är viktig ur ett europeiskt perspektiv för att förenkla handel och transport mellan länder.

Hur ser du på svensk trävaruexport?

 – Skogsnäringen ska vara Sveriges ensak och inte begränsas av regler som är anpassade efter andra EU-länder. Det säger sig självt att vi inte kan ha samma regler för en ekskog i Holland eller en olivlund på Kreta som för våra milsvida svenska barrskogar. Det är viktigt att svenska skogsägare får bruka sin skog och skapa välstånd i Sverige.

Fakta om EU-parlamentet:

EU-parlamentet med säte i Bryssel, Strasbourg och Luxembourg har till uppgift att stifta lagar, utöva kontroll och besluta om EU-budgeten. Antalet ledamöter är 751 fördelat på 28 medlemsländer (inklusive Storbritannien). Hur många ledamöter varje land har bestäms i princip av folkmängden. Inget land får ha färre än 6 eller fler än 96 ledamöter och det totala antalet får inte överstiga 751. Sverige har 20 EU-parlamentariker. Parlamentets arbete sker i två steg. Utskotten, 20 till antalet, analyserar lagförslag. Plenarsammanträdet antar lagstiftning. Källa: europa.eu

Fakta om EU-kommissionen:

EU-kommissionen kallas ofta för EU:s regering. Kommissionen arbetar från Bryssel och består av en ledamot från varje EU-land. Kommissionen ska arbeta för EU:s bästa genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik. Kommissionens ordförande fördelar ansvarsområdena bland kommissionärerna. 

Sveriges nya EU-parlamentariker

När Europaparlamentet ska fatta beslut i olika frågor behandlas först betänkandena från utskotten i de politiska grupperna. Gruppen kan därefter lämna in olika ändringsförslag. Även om grupperna samordnar sig inför omröstningarna måste inte ledamöterna rösta som gruppen i stort.

De åtta partigrupperna är:

Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Moderaterna och Kristdemokraterna.

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna.

Europeiska konservativa och reformister (ECR): Sverigedemokraterna.

Förnya Europa (tidigare Alde) (ALDE): Liberalerna och Centerpartiet.

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): Vänsterpartiet.

De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): Miljöpartiet.

Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD): Inga svenska partier.

Identitet och demokrati (ID): Bland andra franska Nationell samling. Inga svenska ledamöter.

KÄLLA: www.europaportalen.se

Annons:

Ny platschef för Bygma i Bandhagen

Branschnytt

06 november 2019

”Bygghandlare behövs för hållbarhet”

Branschnytt

06 november 2019

Klimatpositiva betongstommar från Finja

Branschnytt

06 november 2019

Beijer öppnar ny anläggning i Kristianstad

Branschnytt

06 november 2019

Ikanos Hentverkarna har gett fler kvinnliga snickare

Branschnytt

06 november 2019

Efter 28 år flyttar Lindab till nya lokaler

Branschnytt

06 november 2019

Derome fortsätter satsa i Småland

Branschnytt

06 november 2019

Nytt index: Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Branschnytt

23 oktober 2019

Woody öppnar i Helsingborg

Branschnytt

23 oktober 2019

Byggmax öppnar nya butiker

Branschnytt

23 oktober 2019

Mutor vanligast i byggbranschen

Branschnytt

23 oktober 2019

Ny platschef för Bygma i Umeå

Branschnytt

23 oktober 2019

Beijer värvar nyckelperson till ledningen

Branschnytt

23 oktober 2019

Retursystemet Byggpall tas upp i Riksdagen

Branschnytt

15 oktober 2019

"ByggMaterial ska bli branschens lägereld"

Branschnytt

15 oktober 2019

Minskat byggande påverkar träindustrin negativt

Branschnytt

15 oktober 2019

Ny bok ska stötta hantverkare gentemot besvärliga kunder

Branschnytt

15 oktober 2019

Fyra kvinnor i byggbranschen prisades

Branschnytt

15 oktober 2019

Webbguide ska hjälpa husägare vid renoveringar

Branschnytt

15 oktober 2019

Klimatneutrala transporter hos Nordströms

Branschnytt

15 oktober 2019

Festool och Beijer samarbetar

Branschnytt

15 oktober 2019

Hållbart nytänk inom bygglogistik

Branschnytt

10 oktober 2019

Tillväxt under andra kvartalet

Branschnytt

10 oktober 2019

Limträhus mer aktuella än någonsin

Branschnytt

10 oktober 2019

Så påverkar hållbarhet utvecklingen inom byggmaterial

Branschnytt

10 oktober 2019

Storaffärer för de stora kedjorna

Branschnytt

10 oktober 2019

Branschen är inne i en konsolideringsfas

Branschnytt

10 oktober 2019

Ett unikt trähusprojekt mitt i stenstaden

Branschnytt

10 oktober 2019

Mycket står på spel när brexit blir verklighet

Branschnytt

09 oktober 2019

Per Bolund: ”Bygghandeln borde bättre informera om hållbara produkter”

Branschnytt

25 september 2019

"ByggMaterial ska uppmuntra till dialog och debatt"

Branschnytt

23 september 2019

Så rustar vi för att bli elva miljoner innevånare

Branschnytt

21 augusti 2019

Byggsandra – det nya fenomenet inom bygg

Branschnytt

21 augusti 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår