Nytt steg i digitaliseringen av branschen

Teknik

Byggmaterialhandlarna i Sverige har, tillsammans med sina leverantörer, under lång tid arbetat med digitaliseringen i branschen, och ser ett behov av att sätta ytterligare fokus på frågan och lyfta den generella nivån. Detta för att möta våra kunders ökade behov gällande digitala flöden av information, spårbarhet, och effektiv handel. Ett led i detta är att byggmaterialhandeln via branschorganisationen, Byggmaterialhandlarna tagit beslut på att lägsta nivån gällande informationsutbyte är den senaste versionen av Vilmastandarden, som reglerar informationskrav från leverantörer, är Vilma 2.6 från 1 maj 2023.

Historiskt har informationsutbytet från träproducenterna till byggmaterialhandeln huvudsakligen inte gått via Finfo men enligt ovan beslut har samarbetsgruppen VilmaBas (träproducenterna och byggmaterialhandeln) arbetat för att implementera Vilma 2.6 också för denna viktiga kategori. 

Nu har samtliga deltagare i samarbetsgruppen bekräftat att Vilma 2.6 kommer att vara fullt ut implementerat både från leverantörssidan och kundsidan senast 1 maj 2023.

Fredrik Gustavson, försäljningschef Skandinavien, på Södra Wood kommenterar:

– Digitalisering är ett prioriterat område inom Södra och en del av vår strategi. Vi ser vikten av att ligga långt fram både vad gäller intern digitalisering samt externt ut mot kund och skapa kundnytta. Här ser vi Vilma 2.6 som en mycket viktig del i detta arbete. Därav stöttar vi Vilma 2.6 fullt ut och lägger nu tid, kraft och kompetens på att nå denna nivå.

– Genom att göra trävaror spårbart öppnas många möjligheter för att bygga mer hållbart. I framtiden vill kunderna veta exakt vilken bräda som ingår i bygget för att underlätta den cirkulära ekonomin, avslutar Fredrik Gustavson.

Peter Sjöström, inköpschef på Beijer Byggmaterial fortsätter:

– Från Beijer Byggmaterials sida ser vi nödvändigheten att öka takten i digitaliseringen. Implementeringen av Vilma 2.6 som baskrav per 2023-05-01 är ett mycket viktigt steg i detta arbete och en nödvändighet för att vi ska kunna uppfylla både lagkrav och ökade kundkrav. 

– Vi har under senare år investerat mycket för att kunna hantera den utökade information som tillkommer genom Vilma 2.6 och för att kunna delge informationen till våra kunder på ett strukturerat sätt, avslutar Peter Sjöström.

VilmaBas Trä är ett branschgemensamt register över egenskapsdeklarerade trävaror. Registret har Byggmaterialhandlarna utvecklat tillsammans med Svenskt Trä men sedan 2022 driver Byggmaterialhandlarna registret i egen regi. Alla VilmaBas produkter grupperas enligt byggmaterialhandelns varugruppsindelning, BK04. VilmaBas Trä-sortiment innehåller över 500 produkter och de beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer.  

Läs mer om Vilma Bas hos Byggmaterialhandlarna. 

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår