I intervjun med ByggMaterial berättar Per Bolund att han är en hemmasnickare som jobbar mycket med sommarhuset och att hans favoritverktyg är fogsvansen.

Med på intervjun med Per Bolund var Byggmaterialhandlarnas vd Monica Björk.

Intervjun gjordes på Regeringskansliets tak. Där kunde Per Bolund blicka bort mot Stockholms Stadshus, där den politiska karriären inleddes i kommunfullmäktige.

Per Bolund: ”Bygghandeln borde bättre informera om hållbara produkter”

Branschnytt

Tidningen ByggMaterial har fått en exklusiv intervju med bostadsminister Per Bolund (mp). Han berättar bland annat att han är en passionerad hemmasnickare, men att han skulle vilja ha bättre produktinformation om bygghandelns hållbara byggmaterial.

Hur kom det sig att du blev politiker?
- Det började med ett miljöengagemang. I min vardag kunde jag se hur miljön förändrades, till exempel hur havet blev grumligare och hur fiskarna mindre och ibland oätbara. Jag ville försöka göra något åt det och började läsa till biolog. Den politiska banan började kommunalt i Stockholm. Men jag har också jobbat som kock i flera år och även som miljöforskare.

Bostadsfrågorna har hoppat runt en del mellan departementen men ligger nu hos tunga finansdepartementet. Kan man därmed dra slutsatsen att bostadsfrågorna har blivit viktigare?
- Ja, det tycker jag. Det är ett sätt att föra in bostadsfrågorna in där de viktigaste ekonomiska besluten fattas. I januariöverenskommelsen slås också fast att bostadsfrågorna ska vara vägledande i den skattereform som kommer ske. Jag lägger själv mycket tid på bostadsfrågorna eftersom jag tycker de är så viktiga.

Hur ska dagens unga komma in på bostadsmarknaden?
- Vissa tycker att vi ska ta bort alla restriktioner och låta folk låna helt fritt, men det är självklart förenat med vissa risker. Vi har fortfarande personer som lever med skulder från finanskrisen på 1990-talet.  Därför behöver vi en balans mellan tillgång till krediter och risken som finns både för privatekonomin och samhället.
- Jag är stolt över att vi idag har en mer aktiv bostadspolitik än på mycket länge, där vi exempelvis ger stöd till hyreslägenheter och studentbostädermed rimliga hyresnivåer. Och i vissa kommuner, som i Stockholm, erbjuds särskilda ungdomskontrakt där man inte behöver ha stått i kö i många år för att få en bostad. Det finns också en myt om att ungdomar inte får några krediter alls, men så är det ju inte, visar Finansinspektionens undersökningar. 

Hur skulle bostadspolitiken se ut om du och miljöpartiet fick bestämma själva?
- Vi vill skapa större möjligheter för dom som står långt från bostadsmarknaden, till exempel unga. Vi tycker inte heller att staten, när skuldsättningen redan idag är hög, ska subventionera lån genom räntebidrag. Det är bättre att använda dom pengarna till att öka rörligheten på bostadsmarknaden och till att bygga och renovera mer hållbart. 

I Norge är skattesatserna vid bostadsförsäljningar lägre om man bott länge i bostaden jämfört med om man säljer efter en kort tid. Vad tycker du om det?
- Det är intressant. Vi vill ju inte att bostaden ska vara ett spekulationsobjekt. Och det är det oftast inte heller i Sverige, jämfört med många andra europeiska länder. 

Vilka är era viktigaste förslag för att öka bostadsbyggandet?
- Det är glädjande att vi nu ligger på en historiskt hög nivå när det gäller bostadsbyggande. Men efterfrågan är såklart fortfarande väldigt stor. I januariöverenskommelsen är vi överens om att se över hyressystemet så att vi kan stimulera byggande av fler och billigare hyreslägenheter. Där finns också en skrivelse om att se över byggreglerna så att vi kan förenkla byggandet. Dessutom ska ju hela skattesystemet ses över, och det är väldigt tydligt kopplat till bostadsmarknaden. 

Hur kan ni från regeringshåll stimulera renoveringar i miljonprogrammen?
- Självklart har kommunerna och allmännyttan här ett stort ansvar. Och det är viktigt att de avsätter pengar till detta, vilket många också gör. Från statens sida kan vi stimulera utvecklingen. Det fanns tidigare ett stöd till åtgärder som ökade energieffektiviteten i fastigheterna som tyvärr togs bort i nuvarande budget från M och KD, men finns det möjlighet i kommande budgetar vill gärna införa ett sådant stöd igen. 

Vad innebär hållbart byggande för dig?
- Till att börja med att man ser hela bilden och inte bara fokuserar på detaljer. Idag är det ju så att cirka hälften av en byggnads miljöpåverkan kommer till redan under investeringsfasen. Och här har vi i januariavtalet kommit överens om klimatdeklarationer för byggnader. Folk gör aktiva val på alla områden idag och jag tror att de även vill göra det när det gäller fastigheter.  

Boverket har kommit med ett förslag om en loggbok för fastigheter. Är det på gång att bli ett lagförslag?
- Det är ett jätteintressant förslag. Vi vet ju att när vi använder hälsofarliga ämnen eller ämnen som har en negativ hälsopåverkan så försvårar det väldigt mycket när man sedan ska ta hand om huset eller byggmaterialet som ingår i det. Eftersom det i samhället finns ett stort intresse för återanvända och återvinna material bör vi då, när vi bygger, se till att vi har kunskap om materialet och att vi fasar ut de farliga ämnena. Det måste bli lättare att använda materialet igen. 

Vi i handeln märker ett mycket stort intresse för information om produkterna, vad de innehåller och vilken miljöpåverkan de har. Kommer ni från politiskt håll driva på utvecklingen att material ska kunna återvinnas?
- Ja, vi kommer behöva ta steg i den riktningen. Vårt mål är ju att vi ska ha en cirkulär ekonomi, att så många gånger som möjligt och så effektivt som möjligt använda det material som vi har tagit in i samhället. Det går åt mycket mer energi till att framställa nytt material än till återanvända befintligt.
- Här har andra branscher kommit mycket längre, till exempel bilindustrin där det är tydligt hur stor del av en bil som kan återvinnas. Där vill vi att byggsektorn också ska vara.

Hur ser du på trähusbyggande när det gäller hållbarhet?
- Vi tror att det är en del av lösningen just när det gäller återbruk och cirkulär ekonomi. Det är ett bra sätt att använda material som vi har själva i Sverige och som är förnybart. Istället för att släppa ut koldioxid i atmosfären kan vi genom trähusbyggande binda det i våra fastigheter, så att det fungerar som en så kallad kolsänka. 

Hur kan man då återvinna material på ett kostnadseffektivt sätt?
- Här är problemet förstås att det krävs en arbetsinsats och att arbetskostnaden är hög. Men det handlar nog om att hitta självklara rutiner för att exempelvis sortera material på en arbetsplats istället för att lägga allt rivningsmaterial i samma hög. Och genom en grön skatteväxling öka skatten för miljöförstörande verksamhet och sänka skatten på arbete. 

Ser du här någon koppling till att man kan införa hållbarhet och miljö som en aspekt i ROT-avdraget? Idag är det ju bara baserat på arbete?
- Ja, där har vi i återigen i januariavtalet kommit överens om att vi ska ha ett grönt avdrag för miljöbefrämjande investeringar i fastigheter. Det handlar om att skapa skattenedsättning för de som exempelvis sätter upp solpaneler på taket, som investerar i laddstationer eller batterilagring i fastigheter. Vi skulle kunna kalla det för klimat-ROT, men istället för att söka bidrag är det en direkt skattenedsättning.
När kommer denna klimat-ROT införas?
- Under de närmaste åren. Vi jobbar med frågan just nu. När vi exempelvis pratar med solcellsbranschen säger dom att en skattenedsättning är ett enklare och bättre system än ROT. 

En höjning av ROT-avdraget, finns det också med i diskussionerna?
- Inte som procentsats. Från miljöpartiet har vi en vision om att bygga ett fossilfritt samhälle. Då är det också klokt att rikta de stöd och investeringar som vi politiker förfogar över till att lösa just det. Och här tror jag att det nya gröna skatteavdraget kommer bli mycket efterfrågat att det lär leda till många nya möjligheter för företag i byggbranschen. 

Vad har du själv för förhållande till byggande, är du en hemmafixare?
- Ja, jag gillar verkligen att snickra. Jag har ett sommarhus som jag håller på mycket med, till exempel byter panel och fixar fönster. I somras målade jag tak. Att sätta upp solceller på taket står också på att-göra-listan. Det skulle vara härligt att ligga i hängmattan och se på när el produceras av solen. 

Om du var snickare för en dag, vad skulle du då bygga?
- Nu har vi från politiskt håll precis underlättat för dom som vill bygga en ny altan. Det skulle vara riktigt härligt att sätta sågen i ett sådant projekt. 

Hur handlar du ditt byggmaterial
- Jag är en medveten konsument, som både söker efter de bästa erbjudandena men som också letar efter det som är hållbart. 

Som konsument, tycker du att det är lätt att hitta produktinformation om hållbara val?
- Nej, där tycker jag att det måste bli lättare för konsumenterna. Jag skulle vilja att bygghandeln var som en livsmedelsbutik där man tydligt lyfter fram de hållbara alternativen, att butiken pekar ut det gröna byggmaterialet som är bäst ur hållbarhetssynpunkt. Idag är produktinformationen ganska enhetlig och det saknas transparens.
- Många konsumenter vill göra ett medvetet val och vara en del av lösningen. Men är det för krångligt, att det krävs att man bläddrar i en massa produktkataloger men ändå inte förstår, då tappar man sugen helt enkelt. Här skulle byggvaruhandeln bättre oss kunna hjälpa oss konsumenter att fatta gröna och kloka beslut, genom att tydligt informera om vilka som är de mest hållbara produktvalen.

Han blir ny vd för Hilti Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Ny National Sales Manager för Festool Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Picard och Halder går samman i en gemensam försäljningsstrategi

Branschnytt

10 maj 2021

Mestergruppen Sverige AB kallade till årsstämma

Branschnytt

15 april 2021

”Guldtrucken” till årets byggmaterialhandlare

Branschnytt

06 april 2021

XL-Bygg om Corona: "Vi har gjort olika riskscenarion med åtgärder"

Branschnytt

02 april 2020

XL-Bygg och Bolist går samman

Branschnytt

01 april 2020

Försäljningen i byggmaterialhandeln än så länge stabil

Branschnytt

27 mars 2020

”Byggmaterialhandeln har en samhällsbärande funktion”

Branschnytt

26 mars 2020

Corona-pandemin: ”Låt bygghandeln fortsätta att vara öppen”

Branschnytt

19 mars 2020

Woody skriver nytt 4-årsavtal med JM

Branschnytt

19 mars 2020

Fredrik Johanson ny ordförande för Byggmaterialhandlarna

Branschnytt

13 mars 2020

Så påverkar Corona-viruset byggmaterialhandeln

Branschnytt

13 mars 2020

En lantbrukardotter som trivs i vd-stolen

Branschnytt

12 mars 2020

Woody avfärdar rykten om samarbete

Branschnytt

04 mars 2020

XL-Bygg på offensiven

Branschnytt

28 januari 2020

Positivt 2019 för byggmaterialhandeln

Branschnytt

22 januari 2020

Woody börjar sälja certifierade trävaror

Branschnytt

22 januari 2020

Trio förstärker Bygma

Branschnytt

21 januari 2020

Optimera och EJOT fördjupar samarbete

Branschnytt

21 januari 2020

DePalma klär upp Woodys kunder

Branschnytt

20 januari 2020

Lidbergs Trä i Boden uppköpt

Branschnytt

20 januari 2020

Största bostadsaffären hittills för Derome

Branschnytt

20 januari 2020

”Nej, trä är brandsäkert och klimateffektivt”

Branschnytt

09 januari 2020

Ny IT-chef på Woody Bygghandel

Branschnytt

09 januari 2020

Ny marknadschef på Bygma

Branschnytt

09 januari 2020

Finja ska halvera sin klimatpåverkan

Branschnytt

09 januari 2020

Bygma: Politiken stoppar flyttplaner

Branschnytt

09 januari 2020

”Farligt att bygga höga trähus”

Branschnytt

09 januari 2020

XL-Bygg väljer Essve

Branschnytt

09 januari 2020

Ny ordförande i Byggarnas Partner

Branschnytt

09 januari 2020

Derome: Tre nya anläggningar i Skåne

Branschnytt

09 december 2019

Branschbesök i Riksdagen

Branschnytt

06 december 2019

Mataki blev årets XL-Bygg-leverantör

Branschnytt

06 december 2019

”Vi tycker inte att kunder är idioter”

Branschnytt

06 december 2019

Allt viktigare med miljöcertifierat byggmaterial

Branschnytt

06 december 2019

XL Byggs kampanj blev en succé

Branschnytt

06 december 2019

Bygghemma ökade med 1 600 %

Branschnytt

05 december 2019

Beijer bygger nytt i Söderhamn

Branschnytt

05 december 2019

Karl Hedin förstärker i Värmland

Branschnytt

05 december 2019

Svensk byggmaterialhandel omsätter 90 miljarder

Branschnytt

21 november 2019

Så kan branschen ta ett hållbarhetskliv

Branschnytt

21 november 2019

Derome utsett till Karriärföretag

Branschnytt

20 november 2019

Nyanställda på Byggarnas Partner

Branschnytt

20 november 2019

"Fler unga borde börja jobba i byggmaterialhandeln"

Branschnytt

19 november 2019

Läs nya ByggMaterial

Branschnytt

19 november 2019

Finja ansluter till BIM

Branschnytt

18 november 2019

Beijer Uppsala byggs om från grunden

Branschnytt

18 november 2019

Enorma miljövinster med retursystemet Byggpall

Branschnytt

18 november 2019

Digital signatur ska ge byggtrygghet

Branschnytt

18 november 2019

Ny platschef för Bygma i Bandhagen

Branschnytt

06 november 2019

”Bygghandlare behövs för hållbarhet”

Branschnytt

06 november 2019

Klimatpositiva betongstommar från Finja

Branschnytt

06 november 2019

Beijer öppnar ny anläggning i Kristianstad

Branschnytt

06 november 2019

Ikanos Hentverkarna har gett fler kvinnliga snickare

Branschnytt

06 november 2019

Efter 28 år flyttar Lindab till nya lokaler

Branschnytt

06 november 2019

Derome fortsätter satsa i Småland

Branschnytt

06 november 2019

Nytt index: Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Branschnytt

23 oktober 2019

Woody öppnar i Helsingborg

Branschnytt

23 oktober 2019

Byggmax öppnar nya butiker

Branschnytt

23 oktober 2019

Mutor vanligast i byggbranschen

Branschnytt

23 oktober 2019

Ny platschef för Bygma i Umeå

Branschnytt

23 oktober 2019

Beijer värvar nyckelperson till ledningen

Branschnytt

23 oktober 2019

Retursystemet Byggpall tas upp i Riksdagen

Branschnytt

15 oktober 2019

"ByggMaterial ska bli branschens lägereld"

Branschnytt

15 oktober 2019

Minskat byggande påverkar träindustrin negativt

Branschnytt

15 oktober 2019

Ny bok ska stötta hantverkare gentemot besvärliga kunder

Branschnytt

15 oktober 2019

Fyra kvinnor i byggbranschen prisades

Branschnytt

15 oktober 2019

Webbguide ska hjälpa husägare vid renoveringar

Branschnytt

15 oktober 2019

Klimatneutrala transporter hos Nordströms

Branschnytt

15 oktober 2019

Festool och Beijer samarbetar

Branschnytt

15 oktober 2019

Hållbart nytänk inom bygglogistik

Branschnytt

10 oktober 2019

Tillväxt under andra kvartalet

Branschnytt

10 oktober 2019

Limträhus mer aktuella än någonsin

Branschnytt

10 oktober 2019

Så påverkar hållbarhet utvecklingen inom byggmaterial

Branschnytt

10 oktober 2019

Storaffärer för de stora kedjorna

Branschnytt

10 oktober 2019

Branschen är inne i en konsolideringsfas

Branschnytt

10 oktober 2019

Ett unikt trähusprojekt mitt i stenstaden

Branschnytt

10 oktober 2019

Splittrat EU-parlament ska ta sig an viktiga handelsfrågor

Branschnytt

10 oktober 2019

Mycket står på spel när brexit blir verklighet

Branschnytt

09 oktober 2019

"ByggMaterial ska uppmuntra till dialog och debatt"

Branschnytt

23 september 2019

Så rustar vi för att bli elva miljoner innevånare

Branschnytt

21 augusti 2019

Byggsandra – det nya fenomenet inom bygg

Branschnytt

21 augusti 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår