Kraven på hållbara material och hållbara lösningar har accelererat de senaste åren. Kunderna ställer allt högre krav på produkterna, menar Alexandra Rosenqvist som är miljö-och hållbarhetsansvarig hos Beijer Byggmaterial.

Så påverkar hållbarhet utvecklingen inom byggmaterial

Branschnytt

Kraven på hållbart byggmaterial ökar och därmed förändras produkternas innehåll. Men hållbarhet är mycket mer än att bara identifiera farliga kemikalier och försöka undvika dem. Framtidens – eller egentligen nutidens – byggmaterial omfattar ett hållbart tänkande i hela produktens livscykel.

Alexandra Rosenqvist är miljö- och hållbarhetsansvarig hos Beijer Byggmaterial och följer utvecklingen på nära håll. Trenden är att kraven på hållbara material och hållbara lösningar har accelererat de senaste åren.

– Nu går det ganska snabbt och kunderna ställer allt högre krav på produkterna, allt ifrån kemiskt innehåll till energiåtgång vid produktion är viktiga aspekter då man bedömer produktens livscykel. Frågorna ser kanske lite annorlunda ut, men de ökar både bland professionella kunder och privatkonsumenter. 

Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA är tre olika system som på ett enkelt sätt kan visa vad en produkt innehåller. Sunda Hus och Byggvarubedömningen sätter betyg på byggvaror, på så sätt blir det enklare för kunden att se hur de kan göra hållbara materialval. Systemen riktar sig främst till professionella kunder, men BASTA är öppet för alla.

Mer tillgänglighet

– Ingen vill använda en produkt som har ett onödigt hormonstörande ämne och vi vill för den delen heller inte sälja den. Därför är det bra att till exempel produktinnehåll bli mer tillgängligt, även när det gäller produkter som inte står på kemhyllan, menar Alexandra. 

Kemiskt tryckimpregnerat virke används fortfarande i stor utsträckning men det finns idag många alternativ, till exempel kärnfuru, lärk och Organowood. 

– Utvecklingen att hitta snygga och hållbara alternativ har gått framåt och idag finns det mycket att välja bland även om kemiskt tryckimpregnerat virke fortfarande är det vanligaste. Vi satsar mycket på att synliggöra alternativen så att kunden kan göra ett aktivt val. 

Information behövs

Ett bra exempel på produktförändring är det klassiska montagelimmet PL400 som innehåller lösningsmedel, det finns sedan länge ett vattenbaserat alternativ, PL600. Här ska man dock veta att vanans makt fortfarande är stor i byggbranschen.

– Många frågar efter PL400 av slentrian och frågar inte efter om det finns bättre miljöalternativ, säger Alexandra Rosenqvist och menar att det många gånger handlar om att informera kunderna om vilka alternativ som finns.

Onödigt spill

Hållbarhet är också hur materialet används och hur det emballeras. Materialspill är en stor hållbarhetsbov menar Alexandra Rosenkvist. Spillet uppkommer exempelvis genom att material levereras i standardlängder ut till byggarbetsplatsen. Där skärs det till och anpassas efter bygget. I bästa fall sorteras spillet och körs till återvinning (vilket ofta betyder förbränning), men hållbarhetsförlusten är ändå betydande. Alexandra Rosenkvist menar att effektiva logistiktjänster och cirkulära system är avgörande. 

– Bygghandeln kan redan idag erbjuda en rad tjänster som innebär miljövinst, så som konfektionsanpassade gipsskivor. Men det finns fortfarande mycket att göra och hinder som vi måste hitta vägar runt. Cirkulära system, till exempel retursystem, för emballageplast är ett exempel. Idag förbränns stora delar av plasten som sorteras, tänk om vi istället kunde återanvända den. Då kunde plasten faktiskt bli ett miljövänligt material istället för en miljöbov.  

Spårbart virke

När det gäller virke och träbaserade produkter så finns det certifieringar att titta efter, FSC och PEFC. Dessa certifieringar syftar till att garantera att produkten är hållbart producerad och avverkad utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. 

– Nyckeln till framgång inom området tror jag är god planering och samverkan. Tillsammans i branschen kan vi göra mycket, så som att hitta effektiva logistiklösningar, cirkulära system och produkter som inte är hälsoskadliga för varken oss människor eller vår natur. Genom att göra rätt går affärsmässighet och hållbara lösningar hand i hand, menar Alexandra Rosenqvist. 

Fakta: Arbetar för hållbarhet

BASTA

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper. Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare. BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

SundaHus

 SundaHus erbjuder fastighetsägare ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Detta sker genom ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. SundaHus grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en av de ledande aktörerna på området medvetna materialval.

FSC

FSC, Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som har sitt huvudkontor i Bonn i Tyskland. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade skogsägare ska följa nationella och lokala lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi och bindande internationella överenskommelser. FSC:s hänsynsregler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, samt säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen. Källa: Wikipedia.

PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket (familjeskogsbruk). Bakom PEFC i Sverige står bland annat LRF och skogsägareföreningarna. Källa: Wikipedia.

Byggvarubedömningen

Är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Byggvarubedömningen skapades på initiativ av flera stora aktörer på bygg-och fastighetsmarknaden som ville samverka i sitt riskminimerings-och substitutionsarbete. Aktörerna tog fram bedömningskriterier utifrån vilka alla produkter skulle bedömas efter och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på en och samma plats. 

Annons:

Comfort växer genom nyförvärv

Branschnytt

28 september 2022

Tre byggmaterialhandlare nominerade i Market Awards

Branschnytt

28 september 2022

Byggmax lanserar nytt koncept för ytskiktsrenovering

Branschnytt

27 september 2022

Järnia blir Bolist Järnhandel

Branschnytt

21 september 2022

Beijer nya medlemmar i Diversity Charter Sweden

Branschnytt

21 september 2022

Ahlsell förvärvar norsk pumpspecialist

Branschnytt

20 september 2022

Ny CHRO för Ahlsellkoncernen

Branschnytt

19 september 2022

Derome slår upp portarna i Växjö

Branschnytt

19 september 2022

Ny vd för Byggmaterialindustrierna

Branschnytt

13 september 2022

Bra fart i byggandet – men negativa förväntningar

Branschnytt

12 september 2022

Energibesparande åtgärder glödheta på marknaden

Branschnytt

12 september 2022

Kallare vindar i motståndskraftig handel

Branschnytt

09 september 2022

Fellessons expanderar i Älmhult

Branschnytt

07 september 2022

Beijer Byggmaterials Branschrapport visar på delad marknadssituation

Branschnytt

07 september 2022

Ahlsell förvärvar finsk webbutik

Branschnytt

07 september 2022

HR-direktör lämnar Ahlsell

Branschnytt

06 september 2022

Keskos två nyförvärv slutförda

Branschnytt

02 september 2022

Ny landschef för Ahlsell i Norge

Branschnytt

01 september 2022

Happy Homes utökar med nya butiker i Helsingborg och Nynäshamn

Branschnytt

29 augusti 2022

Mestergruppen ny ägare av XL-Bygg Faringe

Branschnytt

25 augusti 2022

Svagare försäljningsutveckling för träprodukter

Branschnytt

24 augusti 2022

Kavelbrosågen blir en del av Bolist

Branschnytt

04 augusti 2022

Osäkerhet på flera fronter väntas påverka byggandet

Branschnytt

15 juni 2022

”Jag tror att värderingen av trä som byggmaterial kommer att öka”

Branschnytt

20 april 2022

Han blir ny vd för Hilti Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Ny National Sales Manager för Festool Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Picard och Halder går samman i en gemensam försäljningsstrategi

Branschnytt

10 maj 2021

Mestergruppen Sverige AB kallade till årsstämma

Branschnytt

15 april 2021

”Guldtrucken” till årets byggmaterialhandlare

Branschnytt

06 april 2021

XL-Bygg om Corona: "Vi har gjort olika riskscenarion med åtgärder"

Branschnytt

02 april 2020

XL-Bygg och Bolist går samman

Branschnytt

01 april 2020

Försäljningen i byggmaterialhandeln än så länge stabil

Branschnytt

27 mars 2020

”Byggmaterialhandeln har en samhällsbärande funktion”

Branschnytt

26 mars 2020

Corona-pandemin: ”Låt bygghandeln fortsätta att vara öppen”

Branschnytt

19 mars 2020

Woody skriver nytt 4-årsavtal med JM

Branschnytt

19 mars 2020

Fredrik Johanson ny ordförande för Byggmaterialhandlarna

Branschnytt

13 mars 2020

Så påverkar Corona-viruset byggmaterialhandeln

Branschnytt

13 mars 2020

En lantbrukardotter som trivs i vd-stolen

Branschnytt

12 mars 2020

Woody avfärdar rykten om samarbete

Branschnytt

04 mars 2020

XL-Bygg på offensiven

Branschnytt

28 januari 2020

Positivt 2019 för byggmaterialhandeln

Branschnytt

22 januari 2020

Woody börjar sälja certifierade trävaror

Branschnytt

22 januari 2020

Trio förstärker Bygma

Branschnytt

21 januari 2020

Optimera och EJOT fördjupar samarbete

Branschnytt

21 januari 2020

DePalma klär upp Woodys kunder

Branschnytt

20 januari 2020

Lidbergs Trä i Boden uppköpt

Branschnytt

20 januari 2020

Största bostadsaffären hittills för Derome

Branschnytt

20 januari 2020

”Nej, trä är brandsäkert och klimateffektivt”

Branschnytt

09 januari 2020

Ny IT-chef på Woody Bygghandel

Branschnytt

09 januari 2020

Ny marknadschef på Bygma

Branschnytt

09 januari 2020

Finja ska halvera sin klimatpåverkan

Branschnytt

09 januari 2020

Bygma: Politiken stoppar flyttplaner

Branschnytt

09 januari 2020

”Farligt att bygga höga trähus”

Branschnytt

09 januari 2020

XL-Bygg väljer Essve

Branschnytt

09 januari 2020

Ny ordförande i Byggarnas Partner

Branschnytt

09 januari 2020

Derome: Tre nya anläggningar i Skåne

Branschnytt

09 december 2019

Branschbesök i Riksdagen

Branschnytt

06 december 2019

Mataki blev årets XL-Bygg-leverantör

Branschnytt

06 december 2019

”Vi tycker inte att kunder är idioter”

Branschnytt

06 december 2019

Allt viktigare med miljöcertifierat byggmaterial

Branschnytt

06 december 2019

XL Byggs kampanj blev en succé

Branschnytt

06 december 2019

Bygghemma ökade med 1 600 %

Branschnytt

05 december 2019

Beijer bygger nytt i Söderhamn

Branschnytt

05 december 2019

Karl Hedin förstärker i Värmland

Branschnytt

05 december 2019

Svensk byggmaterialhandel omsätter 90 miljarder

Branschnytt

21 november 2019

Så kan branschen ta ett hållbarhetskliv

Branschnytt

21 november 2019

Derome utsett till Karriärföretag

Branschnytt

20 november 2019

Nyanställda på Byggarnas Partner

Branschnytt

20 november 2019

"Fler unga borde börja jobba i byggmaterialhandeln"

Branschnytt

19 november 2019

Läs nya ByggMaterial

Branschnytt

19 november 2019

Finja ansluter till BIM

Branschnytt

18 november 2019

Beijer Uppsala byggs om från grunden

Branschnytt

18 november 2019

Enorma miljövinster med retursystemet Byggpall

Branschnytt

18 november 2019

Digital signatur ska ge byggtrygghet

Branschnytt

18 november 2019

Ny platschef för Bygma i Bandhagen

Branschnytt

06 november 2019

”Bygghandlare behövs för hållbarhet”

Branschnytt

06 november 2019

Klimatpositiva betongstommar från Finja

Branschnytt

06 november 2019

Beijer öppnar ny anläggning i Kristianstad

Branschnytt

06 november 2019

Ikanos Hentverkarna har gett fler kvinnliga snickare

Branschnytt

06 november 2019

Efter 28 år flyttar Lindab till nya lokaler

Branschnytt

06 november 2019

Derome fortsätter satsa i Småland

Branschnytt

06 november 2019

Nytt index: Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Branschnytt

23 oktober 2019

Woody öppnar i Helsingborg

Branschnytt

23 oktober 2019

Byggmax öppnar nya butiker

Branschnytt

23 oktober 2019

Mutor vanligast i byggbranschen

Branschnytt

23 oktober 2019

Ny platschef för Bygma i Umeå

Branschnytt

23 oktober 2019

Beijer värvar nyckelperson till ledningen

Branschnytt

23 oktober 2019

Retursystemet Byggpall tas upp i Riksdagen

Branschnytt

15 oktober 2019

"ByggMaterial ska bli branschens lägereld"

Branschnytt

15 oktober 2019

Minskat byggande påverkar träindustrin negativt

Branschnytt

15 oktober 2019

Ny bok ska stötta hantverkare gentemot besvärliga kunder

Branschnytt

15 oktober 2019

Fyra kvinnor i byggbranschen prisades

Branschnytt

15 oktober 2019

Webbguide ska hjälpa husägare vid renoveringar

Branschnytt

15 oktober 2019

Klimatneutrala transporter hos Nordströms

Branschnytt

15 oktober 2019

Festool och Beijer samarbetar

Branschnytt

15 oktober 2019

Hållbart nytänk inom bygglogistik

Branschnytt

10 oktober 2019

Tillväxt under andra kvartalet

Branschnytt

10 oktober 2019

Limträhus mer aktuella än någonsin

Branschnytt

10 oktober 2019

Storaffärer för de stora kedjorna

Branschnytt

10 oktober 2019

Branschen är inne i en konsolideringsfas

Branschnytt

10 oktober 2019

Ett unikt trähusprojekt mitt i stenstaden

Branschnytt

10 oktober 2019

Splittrat EU-parlament ska ta sig an viktiga handelsfrågor

Branschnytt

10 oktober 2019

Mycket står på spel när brexit blir verklighet

Branschnytt

09 oktober 2019

Per Bolund: ”Bygghandeln borde bättre informera om hållbara produkter”

Branschnytt

25 september 2019

"ByggMaterial ska uppmuntra till dialog och debatt"

Branschnytt

23 september 2019

Så rustar vi för att bli elva miljoner innevånare

Branschnytt

21 augusti 2019

Byggsandra – det nya fenomenet inom bygg

Branschnytt

21 augusti 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår