Norra Djurgårdsstaden är ett av Sverige största stadsutvecklingsprojekt.

Flygbild över Hjorthagen, april 2019.

Flygbild över Hjorthagen från 2003.

Visionsbild Kolkajen.

Hållbart nytänk inom bygglogistik

Branschnytt

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är sedan flera år ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Här ska byggas bostäder och kontor för tiotals miljarder. Att hantera tillförseln av byggmaterial i ett så stort projekt är förstås en utmaning, särskilt som det här är ett stort antal byggföretag igång samtidigt. Stockholms stad fann lösningen: Ett gemensamt bygglogistikcenter.

Undermålig logistik kostar svenska byggare miljardbelopp varje år. Forskningen visar att dålig leveransprecision – ofta under 50 procent – och splittrad leveransstruktur med onödigt många anlöp till byggarbetsplatserna bidrar till att byggarbetarnas värdeskapande tid ofta kan vara mindre än fjärdedelen av den totala arbetstiden. 

– Svenska studier har visat att byggkostnaderna skulle kunna sänkas med 25-30 procent om bygglogistiken förbättrades, konstaterar Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet i en rapport.

Hållbart föredöme

Det här förhållandet tog Stockholms stad fasta på när det jättelika byggprojektet Norra Djurgårdsstaden planerades. Stadens Exploateringskontor fick i uppdrag att inrätta ett bygglogistikcenter för projektet, en plats där materialhantering, transporter, säkerhet och olika servicetjänster till byggföretagen samordnades. Beslutet om att inrätta centret togs i oktober 2010 och det var en logisk följd av stadens ambitioner om att Norra Djurgårdsstaden skulle bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

– Norra Djurgårdsstaden är ett projekt som omfattar upp minst 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. Enbart kostnaden för Stockholm stads arbeten kommer att uppgå till ungefär 25 miljarder kronor. Stadsdelen täcker ett område som har en yta om 238 hektar – ungefär som halva Södermalm, förklarar Fredrik Bergman. Fredrik är projektchef för genomförandet av bygglogistikcentret på Stockholm stad och har arbetat med det här sedan 2011. Först med planering och sedan med genomförandet.

Nya generationer

I maj 2013 invigdes logistikcentret. Det baserades på erfarenheterna från Hammarby Sjöstad där ett liknande projekt drevs under byggperioden, men i Norra Djurgårdsstaden har samordningen av bygglogistiken drivits längre.

– Om Hammarby Sjöstad var ett logistikcenter 1.0 var det här BLC 2.0, förklarar Fredrik Bergman och tillägger att i år sätts tredje generationens logistikcenter i sjön, LC 3.0. Nu har två operatörer med eget ansvar för platsledningen ersatts av en gemensam beställarorganisation med sju konsulttjänster som håller ihop hela arbetet.

Senare i år flyttas centret till en ny sajt i Frihamnen. Parallellt har staden sedan 2016 arbetat med ett masslogistikcenter för att förbättra masshanteringen för främst förorenade massor. Det ska ta ett fastare grepp om ett annat problem på stora byggarbetsplatser – hanteringen av schakt- och sprängmassor.

– Målet med MLC är att 45-50 procent av massorna ska sorteras och återanvändas. Vi har höga ambitioner här, målet är att leva upp till certifieringen BEAst Echo Label för materialhantering, poängterar Fredrik Bergman.

Komplett serviceorganisation

Han förklarar att avsikten med BLC är att åstadkomma ett hållbart och resurseffektivt byggande, genom att framför allt samordna alla byggtransporter inom projektområdet. Inne på byggområdet ska de utföras med miljöfordon. Centret ska fungera som en komplett och effektiv serviceorganisation åt byggarna och se till att det finns ett yttre skalskydd med grindar som styrs via ett centralt tidsbokningssystem.

– Vi har också en service där vi erbjuder korttidslagring av material hos oss och vi arbetar för att minska emballagehanteringen, säger Fredrik Bergman.

Krav på logistikplanering

Enligt avtalet mellan byggföretag och BLC ska leveranserna till Norra Djurgårdsstaden ha minst 50 procent fyllnadsgrad, annars ska de hanteras via centret. I centrets lager kan material lagras gratis i upp till 14 dagar om så skulle behövas. 

I praktiken går det till så att åkarna får boka slot-tider för sin leverans via stödsystemet STC, Site Track Control. Chauffören kan där via en app i mobilen inhämta information om portkoder, tider och annat som han behöver.

– En viktig utmaning för oss har varit att få alla leverantörer att förstå hur BLC fungerar. Och att få byggarna att planera sin logistik så att den fungerar enligt vår modell. Fredrik Bergman berättar att när det ska skrivas avtal om anslutning till BLC avkrävs byggaren en logistikplan. Det tycker en del är lite jobbigt, men de får god hjälp från BLC: 

– Vi tillhandahåller en mall för hur en sådan här plan ska läggas upp, där strategier, beskrivning av hur projektet ska genomföras, materialstyrning och funktion på arbetsplatsen ingår. Tanken är att planen ska ge incitament för upphandlingar som ger bättre flyt i logistiken.

Trängselavgift

Anslutning till BLC är obligatoriskt. Det kostar 260 kronor per kvadratmeter BTA (den totala ytan i alla våningsplan) i fast avgift och därtill kommer en löpande del som bland annat baseras på antalet inpassager.

– För att få in så få bilar på området som möjligt tar vi betalt för varje grindöppning – det fungerar som ett slags trängselavgift, förklarar Fredrik Bergman.

På BLC samlastas till gods som inkommit dit på den ”slingbil” som kör ut grejorna på området. Det är 25-30 procent av allt byggmaterial som hanteras på det viset. Tanken är att fyra bilar in ska bli en bil ut på området, men direktleveranser är samtidigt tillåtna.

– Vi strävar också efter att de direkttransporter som ändå förekommer ska vara fyllda till mer än 50 procent och att deluttagen av gods vi lagrar ska ligga under 50 procent. Det är viktigt att det inte ligger material och dräller på arbetsplatserna, eftersom det kan utgöra en skaderisk.

Minskad avfallshantering

Ytterligare ett mål som Fredrik Bergman framhåller är att minska avfallshanteringen till 20 kg per kvadratmeter BTA och att det blandade avfallets andel av detta minskas från 5,5 till maximalt 2 kg. Det innebär en halvering av byggavfallet jämfört med normala byggprojekt.

Efter några års verksamhet kan Fredrik Bergman konstatera att inrättandet av BLC har haft stora fördelar för alla inblandade. Centret avlastar stadens egen tekniska organisation, det har inneburit en förbättrad säkerhet ute på byggena och många bilar har försvunnit från projektområdet.

– Sådana tjänster som städning och gemensam snöröjning har också bidragit till att projekten här i Norra Djurgårdsstaden är avsevärt mindre röriga än vad de skulle ha varit om vi inte funnits, konstaterar Fredrik.

FAKTA

Tjänsteerbjudande hos BLC

• Automatiskt grindsystem och skalskydd

• Lagring av material

• Leveransbokning

• Etappsamordning

• Krankoordinering

• Avfallshantering via samlastade småcontainers

• Trafiklots in på området

• ID06-hantering

• Maskinpool för lossning av gods

Siffror från maj 2019:

• 559 inleveranser

• 1 859 kollin levererade

• 360 turer med slingbil på området

• 81,75 procent samlastningseffekt uppnådd

• 84,25 procent av leveranserna inom åtta timmar

• 89 procent leveransprecision

Annons:

Comfort växer genom nyförvärv

Branschnytt

28 september 2022

Tre byggmaterialhandlare nominerade i Market Awards

Branschnytt

28 september 2022

Byggmax lanserar nytt koncept för ytskiktsrenovering

Branschnytt

27 september 2022

Järnia blir Bolist Järnhandel

Branschnytt

21 september 2022

Beijer nya medlemmar i Diversity Charter Sweden

Branschnytt

21 september 2022

Ahlsell förvärvar norsk pumpspecialist

Branschnytt

20 september 2022

Ny CHRO för Ahlsellkoncernen

Branschnytt

19 september 2022

Derome slår upp portarna i Växjö

Branschnytt

19 september 2022

Ny vd för Byggmaterialindustrierna

Branschnytt

13 september 2022

Bra fart i byggandet – men negativa förväntningar

Branschnytt

12 september 2022

Energibesparande åtgärder glödheta på marknaden

Branschnytt

12 september 2022

Kallare vindar i motståndskraftig handel

Branschnytt

09 september 2022

Fellessons expanderar i Älmhult

Branschnytt

07 september 2022

Beijer Byggmaterials Branschrapport visar på delad marknadssituation

Branschnytt

07 september 2022

Ahlsell förvärvar finsk webbutik

Branschnytt

07 september 2022

HR-direktör lämnar Ahlsell

Branschnytt

06 september 2022

Keskos två nyförvärv slutförda

Branschnytt

02 september 2022

Ny landschef för Ahlsell i Norge

Branschnytt

01 september 2022

Happy Homes utökar med nya butiker i Helsingborg och Nynäshamn

Branschnytt

29 augusti 2022

Mestergruppen ny ägare av XL-Bygg Faringe

Branschnytt

25 augusti 2022

Svagare försäljningsutveckling för träprodukter

Branschnytt

24 augusti 2022

Kavelbrosågen blir en del av Bolist

Branschnytt

04 augusti 2022

Osäkerhet på flera fronter väntas påverka byggandet

Branschnytt

15 juni 2022

”Jag tror att värderingen av trä som byggmaterial kommer att öka”

Branschnytt

20 april 2022

Han blir ny vd för Hilti Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Ny National Sales Manager för Festool Sverige

Branschnytt

11 maj 2021

Picard och Halder går samman i en gemensam försäljningsstrategi

Branschnytt

10 maj 2021

Mestergruppen Sverige AB kallade till årsstämma

Branschnytt

15 april 2021

”Guldtrucken” till årets byggmaterialhandlare

Branschnytt

06 april 2021

XL-Bygg om Corona: "Vi har gjort olika riskscenarion med åtgärder"

Branschnytt

02 april 2020

XL-Bygg och Bolist går samman

Branschnytt

01 april 2020

Försäljningen i byggmaterialhandeln än så länge stabil

Branschnytt

27 mars 2020

”Byggmaterialhandeln har en samhällsbärande funktion”

Branschnytt

26 mars 2020

Corona-pandemin: ”Låt bygghandeln fortsätta att vara öppen”

Branschnytt

19 mars 2020

Woody skriver nytt 4-årsavtal med JM

Branschnytt

19 mars 2020

Fredrik Johanson ny ordförande för Byggmaterialhandlarna

Branschnytt

13 mars 2020

Så påverkar Corona-viruset byggmaterialhandeln

Branschnytt

13 mars 2020

En lantbrukardotter som trivs i vd-stolen

Branschnytt

12 mars 2020

Woody avfärdar rykten om samarbete

Branschnytt

04 mars 2020

XL-Bygg på offensiven

Branschnytt

28 januari 2020

Positivt 2019 för byggmaterialhandeln

Branschnytt

22 januari 2020

Woody börjar sälja certifierade trävaror

Branschnytt

22 januari 2020

Trio förstärker Bygma

Branschnytt

21 januari 2020

Optimera och EJOT fördjupar samarbete

Branschnytt

21 januari 2020

DePalma klär upp Woodys kunder

Branschnytt

20 januari 2020

Lidbergs Trä i Boden uppköpt

Branschnytt

20 januari 2020

Största bostadsaffären hittills för Derome

Branschnytt

20 januari 2020

”Nej, trä är brandsäkert och klimateffektivt”

Branschnytt

09 januari 2020

Ny IT-chef på Woody Bygghandel

Branschnytt

09 januari 2020

Ny marknadschef på Bygma

Branschnytt

09 januari 2020

Finja ska halvera sin klimatpåverkan

Branschnytt

09 januari 2020

Bygma: Politiken stoppar flyttplaner

Branschnytt

09 januari 2020

”Farligt att bygga höga trähus”

Branschnytt

09 januari 2020

XL-Bygg väljer Essve

Branschnytt

09 januari 2020

Ny ordförande i Byggarnas Partner

Branschnytt

09 januari 2020

Derome: Tre nya anläggningar i Skåne

Branschnytt

09 december 2019

Branschbesök i Riksdagen

Branschnytt

06 december 2019

Mataki blev årets XL-Bygg-leverantör

Branschnytt

06 december 2019

”Vi tycker inte att kunder är idioter”

Branschnytt

06 december 2019

Allt viktigare med miljöcertifierat byggmaterial

Branschnytt

06 december 2019

XL Byggs kampanj blev en succé

Branschnytt

06 december 2019

Bygghemma ökade med 1 600 %

Branschnytt

05 december 2019

Beijer bygger nytt i Söderhamn

Branschnytt

05 december 2019

Karl Hedin förstärker i Värmland

Branschnytt

05 december 2019

Svensk byggmaterialhandel omsätter 90 miljarder

Branschnytt

21 november 2019

Så kan branschen ta ett hållbarhetskliv

Branschnytt

21 november 2019

Derome utsett till Karriärföretag

Branschnytt

20 november 2019

Nyanställda på Byggarnas Partner

Branschnytt

20 november 2019

"Fler unga borde börja jobba i byggmaterialhandeln"

Branschnytt

19 november 2019

Läs nya ByggMaterial

Branschnytt

19 november 2019

Finja ansluter till BIM

Branschnytt

18 november 2019

Beijer Uppsala byggs om från grunden

Branschnytt

18 november 2019

Enorma miljövinster med retursystemet Byggpall

Branschnytt

18 november 2019

Digital signatur ska ge byggtrygghet

Branschnytt

18 november 2019

Ny platschef för Bygma i Bandhagen

Branschnytt

06 november 2019

”Bygghandlare behövs för hållbarhet”

Branschnytt

06 november 2019

Klimatpositiva betongstommar från Finja

Branschnytt

06 november 2019

Beijer öppnar ny anläggning i Kristianstad

Branschnytt

06 november 2019

Ikanos Hentverkarna har gett fler kvinnliga snickare

Branschnytt

06 november 2019

Efter 28 år flyttar Lindab till nya lokaler

Branschnytt

06 november 2019

Derome fortsätter satsa i Småland

Branschnytt

06 november 2019

Nytt index: Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Branschnytt

23 oktober 2019

Woody öppnar i Helsingborg

Branschnytt

23 oktober 2019

Byggmax öppnar nya butiker

Branschnytt

23 oktober 2019

Mutor vanligast i byggbranschen

Branschnytt

23 oktober 2019

Ny platschef för Bygma i Umeå

Branschnytt

23 oktober 2019

Beijer värvar nyckelperson till ledningen

Branschnytt

23 oktober 2019

Retursystemet Byggpall tas upp i Riksdagen

Branschnytt

15 oktober 2019

"ByggMaterial ska bli branschens lägereld"

Branschnytt

15 oktober 2019

Minskat byggande påverkar träindustrin negativt

Branschnytt

15 oktober 2019

Ny bok ska stötta hantverkare gentemot besvärliga kunder

Branschnytt

15 oktober 2019

Fyra kvinnor i byggbranschen prisades

Branschnytt

15 oktober 2019

Webbguide ska hjälpa husägare vid renoveringar

Branschnytt

15 oktober 2019

Klimatneutrala transporter hos Nordströms

Branschnytt

15 oktober 2019

Festool och Beijer samarbetar

Branschnytt

15 oktober 2019

Tillväxt under andra kvartalet

Branschnytt

10 oktober 2019

Limträhus mer aktuella än någonsin

Branschnytt

10 oktober 2019

Så påverkar hållbarhet utvecklingen inom byggmaterial

Branschnytt

10 oktober 2019

Storaffärer för de stora kedjorna

Branschnytt

10 oktober 2019

Branschen är inne i en konsolideringsfas

Branschnytt

10 oktober 2019

Ett unikt trähusprojekt mitt i stenstaden

Branschnytt

10 oktober 2019

Splittrat EU-parlament ska ta sig an viktiga handelsfrågor

Branschnytt

10 oktober 2019

Mycket står på spel när brexit blir verklighet

Branschnytt

09 oktober 2019

Per Bolund: ”Bygghandeln borde bättre informera om hållbara produkter”

Branschnytt

25 september 2019

"ByggMaterial ska uppmuntra till dialog och debatt"

Branschnytt

23 september 2019

Så rustar vi för att bli elva miljoner innevånare

Branschnytt

21 augusti 2019

Byggsandra – det nya fenomenet inom bygg

Branschnytt

21 augusti 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår