Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan

Nyheter

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Den 10 maj lämnade Boverket en slutredovisning till regeringen genom rapporten "Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration".

Boverket lämnar ett författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, som kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärdet föreslås att omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden och dess isolering exklusive solceller och fast utrustning. Gränsvärden föreslås att hanteras i två grupper, för de byggnader som omfattas av klimatdeklarationen.

  • I grupp 1 ingår småhus, flerbostadshus, kontorsbyggnader, utbildning exklusive förskola, förskola, samt specialbostad. Ett gränsvärde föreslås för denna grupp (exklusive småhus) som motsvarar mediannivån för byggnadstypens referensvärde. För småhus föreslås i stället ett gränsvärde som motsvarar 75-percentilen för byggnadstypens referensvärde.
  • I grupp 2 ingår övriga byggnader där det saknas robusta referensvärden. Det införs ett gemensamt gränsvärde för denna grupp, som motsvarar 75-percentilen i referensvärdet för flerbostadshus. Installationer och fast inredning avsedda för verksamheten ingår inte i klimatdeklarationen och gränsvärdet för byggnader i grupp 2.

Gränsvärden föreslås att skärpas vart femte år.

En utökning av klimatdeklarationen föreslås komma i januari 2027 för att kunna anpassa reglerna till kommande EU-regler inom området. Klimatpåverkan för markarbeten och markförstärkning ska även redovisas i en klimatdeklaration.

Krav på klimatdeklaration föreslås även vid vissa ändringar av befintliga byggnader från den 1 januari 2027. Kravet begränsas till två åtgärder som kräver bygglov. Kravet gäller om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk, eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Kravet gäller också om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad, eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk, eller industri. Klimatdeklarationen ska omfatta de byggprodukter som ingår i den ändring som omfattas av krav på klimatdeklaration. Boverket förslår att tillbyggnader inte ska omfattas av kravet.

Boverkets tillsyn över att gränsvärden för nya byggnaders klimatpåverkan inte överskrids ställer mer precisa krav på utförandet. En rättssäker handläggning bygger på att likartade bedömningar görs med metoder som har en grund i vedertagna standarder. En sådan handläggning kan bara åstadkommas med en hög grad av digitalisering och automatisering. Boverket föreslår därför att byggherren ska bifoga ett beräkningsunderlag när klimatdeklarationen registreras. För att underlätta för byggsektorn bör Boverket få i uppdrag att utreda användning av klassningssystemet CoClass i en klimatdeklaration.

Administrativa kostnader bedöms att uppstå till följd av samtliga regeländringar. De administrativa kostnaderna bedöms att initialt uppkomma för byggherrar och entreprenörer, inklusive de små- och medelstora aktörerna. Den kostnad för merarbete, som främst skiljer ett gränsvärde från en klimatdeklaration, är kostnader för att genomföra klimatberäkningar som följer byggprojektet från en ritning till en färdig byggnad. Det är främst byggherren som berörs. För byggherrar blir projekteringsskedet viktigare än tidigare, vilket bedöms vara en konsekvens av gränsvärdet. Det finns större möjligheter vid projekteringen, att göra val som optimerar en byggnads klimatpåverkan.

Läs författningsförslaget hos Boverket.

 

Annons:

Brand hos Bolist Idre – arbetet pågår för att få i gång verksamheten

Nyheter

30 maj 2023

Sveriges största solpark invigd

Nyheter

30 maj 2023

Björkekärrs Scoutkår är en av vinnarna i XL-Hjälpen

Nyheter

30 maj 2023

Matts Rylander ny vd för Mal Proff i Sverige

Nyheter

30 maj 2023

Han vann Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik

Nyheter

29 maj 2023

Derome maskinuthyrning i nya lokaler

Nyheter

26 maj 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

26 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Nyheter

26 maj 2023

XL-Hjälpen vinner guld i internationell tävling

Nyheter

25 maj 2023

Byggmax Studio öppnar i Umeå 2024

Nyheter

25 maj 2023

SCB: Lägenhetsbyggandet ner 50 procent

Nyheter

25 maj 2023

Verksamheten i full gång efter brand hos XL-Bygg A-Trä i Landskrona

Nyheter

24 maj 2023

Ramirentrapporten: e-handeln växer inom byggbranschen

Nyheter

23 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Nyheter

23 maj 2023

Undersökning: Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande

Nyheter

23 maj 2023

De blev årets första Bygmastipendiater

Nyheter

22 maj 2023

Olyckor bland elyrken ökade förra året

Nyheter

22 maj 2023

Lessebo Scoutkår är en av vinnarna i årets XL-Hjälpen

Nyheter

17 maj 2023

Byggstartsindikatorn för april visar fördjupad nedgång i byggandet

Nyheter

17 maj 2023

SGDS Gruppen presenterar hållbarhetsberättelse

Nyheter

16 maj 2023

”Kunderna har fått ett större intresse för det klassiska måleriet”

Nyheter

16 maj 2023

”Ett hus blir inte hållbart om ingen vill ha det”

Nyheter

16 maj 2023

Den gamla stärkelsefabriken förändrade Gustavs liv

Nyheter

16 maj 2023

Dags för Bolists Byggfest

Nyheter

15 maj 2023

K-Rauta är årets e-handlare inom Renovering & Bygg

Nyheter

15 maj 2023

Byggmaterialhandlarna: Positivt med utredning om fler ägarlägenheter och hyrköp av bostäder

Nyheter

15 maj 2023

Byggkoxstnadsindex steg även i april

Nyheter

15 maj 2023

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik

Nyheter

12 maj 2023

Hon blev Årets byggkvinna 2023

Nyheter

12 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Nyheter

11 maj 2023

Debattartikel från Byggmaterialhandlarna med förslag för ökat återbruk

Nyheter

11 maj 2023

LK Systems AB förvärvar golvvärmeföretag

Nyheter

10 maj 2023

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Nyheter

10 maj 2023

Gemensamt upprop för utökat ROT-avdrag

Nyheter

09 maj 2023

Nordbyggs guldmedalj till byggsystemet BiteLock

Nyheter

09 maj 2023

XL-Bygg Byggcenter Varberg satsar på solceller och ny butik

Nyheter

05 maj 2023

Utsläppen i golvbranschen beräknade – 220 miljoner kilo koldioxid

Nyheter

04 maj 2023

Lindabs tak uppdateras med integrerade solpaneler

Nyheter

04 maj 2023

Ny utbildning för byggsektorn om NPF i arbetslivet

Nyheter

04 maj 2023

Limträförsäljningen fortsätter öka

Nyheter

04 maj 2023

”I de här frågorna finns ingen konkurrens”

Nyheter

03 maj 2023

Två föreningar först ut att få ta del av XL-Hjälpen

Nyheter

03 maj 2023

Elitfönster satsar drygt 100 miljoner på framtidens fabrik

Nyheter

03 maj 2023

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

03 maj 2023

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Nyheter

03 maj 2023

De är Byggmaterialhandlarnas ambassadörer 2023

Nyheter

03 maj 2023

Byggmax har öppnat nytt i Markaryd

Nyheter

02 maj 2023

Ramirentrapporten: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

28 april 2023

Minskad omsättning första kvartalet för BHG Group

Nyheter

28 april 2023

Kraftig försäljningsminskning under första kvartalet 2023

Nyheter

28 april 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår