Simon Kallioinen, arkitekt och lab director på Fojab.

”Branschstandard behövs för klimatberäkningar”

Teknik

En byggnads klimatavtryck avgörs till stor del av dess form och stomme. Fojab har därför utvecklat verktyget Leaf Cutter Ant för CO2-beräkningar i tidiga gestaltningsskeden. Men en branschstandard skulle behövas, menar Simon Kallioinen, arkitekt och lab director på Fojab.

Fojab har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Tyréns och Warm in the Winter utvecklat Leaf Cutter Ant, ett verktyg som visar sambanden mellan en byggnads geometri, stomlösning och klimatavtryck. Verktyget ger bygg- och fastighetsbranschens aktörer kunskap att utvärdera olika lösningar för att fatta kloka klimatbeslut i tidiga skeden, som detaljplan, förstudie och volymskiss. 

Leaf Cutter Ant är kopplat till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) med generiska klimatdata för olika byggelement. Leaf Cutter Ant ger en realtidsåterkoppling på byggnadens klimatpåverkan utifrån volym och material, så att arkitekten snabbt och enkelt kan jämföra olika byggnadsalternativs klimatavtryck. 

För att ytterligare förenkla arbetsprocessen finns förinställda mallar med sammansättningar av olika byggdelar. Leaf Cutter Ant ger även indikationer på pris och gör en överslagsmässig dimensionering för att få fram trovärdiga mängder. Och för att man inte ska stirra sig blind på klimatutsläppen i byggskedet presenteras ett energinyckeltal med en indikation på den valda lösningens energiprestanda.

– Den funktionen är viktig för att få koll på det totala klimatavtrycket. Ett bra LCA-värde i byggskedet kan nämligen ge ett sämre energivärde och därmed högre CO2-utsläpp i driftskedet. Det gäller att inte skjuta problemen framför sig, säger Simon Kallioinen. 

Leaf Cutter Ant kommer att vara fritt att ta del av för alla med licens till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. På marknaden finns emellertid flera olika verktyg för gestaltning och löpande utvärdering av klimatpåverkan. Och även om det är bra att många jobbar samtidigt med att sänka byggbranschens klimatavtryck finns det ett problem med att kalkylerna inte är jämförbara, menar Simon Kallioinen. 

– Olika LCA-beräkningsverktyg utgår från olika databaser – som kan ge helt olika besked. Man räknar också till viss del på olika saker: någon tar med innerväggar exempelvis, andra inte. Det funkar bra att jämföra olika lösningar inom ett projekt. Men att ställa projekt mot varandra som LCA-beräknats med olika verktyg är inte lika lätt. En verktygsoberoende standardisering skulle behövas, säger han. 

För behovet av både uträkningar och jämförelser kommer att öka. Idag måste klimatdeklarationer lämnas för alla nya projekt innan kommunen ger slutbesked, och senast 2027 kommer Boverket att presentera sina gränsvärden. EU-taxonomin, ett regelverk som tvingar nya investeringar att hålla sig inom Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning, kommer också att öka intresset för klimatkalkyler i tidiga skeden, när de mest avgörande besluten fattas som påverkar klimatbudgeten. 

– Redan idag ska man visa en schematisk redovisning av CO2-utsläppen i vissa tävlingar och markanvisningar, och det kommer sannolikt bara att bli vanligare. Då är det viktigt att resultaten är jämförbara även om man arbetar i olika verktyg, säger Simon. 

Samtal pågår mellan de stora arkitektkontoren för att försöka enas om en gemensam metodik. Klimatnätverket LFM30 som samlar bygg- och anläggningsbranschen i Malmö har också bjudit in till en träff om klimatberäkning med förhoppning om möjliga samarbeten. 

– Om vi är tillräckligt många som kan enas om en metodik kan den förhoppningsvis bli branschstandard. Det skulle alla tjäna på, säger Simon Kallioinen.

Annons:

Benders introducerar nettonoll-betong i byggprodukter

Teknik

19 juni 2024

AI-skanning ska förenkla återbruk av byggnader

Teknik

12 juni 2024

Integration mellan loggboksverktyg och klimatberäkningsmjukvara ska underlätta hållbara materialval

Teknik

29 maj 2024

Kesko Sverige integrerar Zenitec i Onninen

Teknik

28 maj 2024

”Som världen ser ut nu måste alla jobba med IT-säkerhet”

Teknik

15 maj 2024

Derome lanserar kundportal

Teknik

02 maj 2024

Beijer ingår partnerskap för digitala produktutbildningar

Teknik

10 april 2024

AB Karl Hedin i samarbete för bättre spårbarhet av leveranser

Teknik

08 april 2024

Triss i lanseringar för Byggvarubedömningen

Teknik

07 mars 2024

Uppstickaren ser sig som cementindustrins Tesla

Teknik

06 mars 2024

”Efterfrågan har ökat jättemycket”

Teknik

06 mars 2024

”Vi jobbar med en palett av lösningar”

Teknik

06 mars 2024

Forskningsprojekt inom AI ska främja återbruk av byggmaterial

Teknik

29 februari 2024

Nytt samarbete ska säkra tillgången på byggmaterial för Beijers kunder

Teknik

26 februari 2024

”Det är viktigt att vara tidigt ute”

Teknik

24 januari 2024

”Anammar man inte den nya tekniken kommer man att bli omsprungen”

Teknik

24 januari 2024

Ahlsell satsar på nya telefonilösningar

Teknik

12 december 2023

Prognoscentret tar över driften av Byggmaterialindex

Teknik

11 december 2023

Derome i samarbete med hållbarhetsplattformen Prodikt

Teknik

07 december 2023

Trämaterial kan ge stabila organiska solceller

Teknik

06 december 2023

Byggelement inviger ny fabrik

Teknik

28 november 2023

Nya krav på digital rapportering av klimatdata

Teknik

31 oktober 2023

Nytt verktyg ska förenkla kundernas hållbarhetsarbete

Teknik

10 oktober 2023

Ny guide för bättre inneklimat

Teknik

03 oktober 2023

Beijer inför nytt system för varuförsörjning

Teknik

27 september 2023

Mestergruppen fortsätter satsning inom medlemstjänster och digitalisering

Teknik

21 september 2023

Byggmaterialrecept ska underlätta tidiga klimatberäkningar

Teknik

18 september 2023

Plant och Myrspoven i semifinal i PropTech-tävling

Teknik

15 september 2023

Nya spårbarhetskrav väntas för byggmaterial

Teknik

23 augusti 2023

Ny teknik ska effektivisera torkprocessen för betong och flytspackel

Teknik

17 augusti 2023

Modvions trätorn revolutionerar vindkraftsbranschen

Teknik

09 augusti 2023

Digital mikrokurs för Beijers anställda

Teknik

02 augusti 2023

Lindab först i världen med ventilationskanaler i fossilfritt stål

Teknik

20 juni 2023

Ny hemsida och uppdaterade kriterier ska underlätta hållbara produktval

Teknik

01 juni 2023

Dahl öppnar fler butiker obemannat efter stängning

Teknik

31 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Teknik

26 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Teknik

23 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Teknik

11 maj 2023

Betonglabb för minskad klimatpåverkan

Teknik

25 april 2023

Byggvarubedömningen lanserar ny funktion för återbrukat byggnadsmaterial

Teknik

21 april 2023

Nytt sätt att projektera ska öka återbruket

Teknik

19 april 2023

Ny app för livscykelanalyser inom byggbranschen

Teknik

28 mars 2023

Havreskal blir betong och energi i nytt samarbete

Teknik

28 mars 2023

Mestergruppen lanserar nytt koncept med lösvirkeshus

Teknik

28 mars 2023

Weber blev årets Finfo-leverantör

Teknik

27 mars 2023

Dörrar, fönster och fasader av återvunnet aluminium

Teknik

21 mars 2023

Ny lösning visar hur digitala produktpass kan fungera i praktiken

Teknik

13 mars 2023

Hilti i samarbete med byggrobotföretaget Canvas

Teknik

13 mars 2023

Ny utgåva av populär solbok

Teknik

10 mars 2023

Rockwool skriver avtal med Prodikt

Teknik

08 mars 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår