Simon Kallioinen, arkitekt och lab director på Fojab.

”Branschstandard behövs för klimatberäkningar”

Teknik

En byggnads klimatavtryck avgörs till stor del av dess form och stomme. Fojab har därför utvecklat verktyget Leaf Cutter Ant för CO2-beräkningar i tidiga gestaltningsskeden. Men en branschstandard skulle behövas, menar Simon Kallioinen, arkitekt och lab director på Fojab.

Fojab har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Tyréns och Warm in the Winter utvecklat Leaf Cutter Ant, ett verktyg som visar sambanden mellan en byggnads geometri, stomlösning och klimatavtryck. Verktyget ger bygg- och fastighetsbranschens aktörer kunskap att utvärdera olika lösningar för att fatta kloka klimatbeslut i tidiga skeden, som detaljplan, förstudie och volymskiss. 

Leaf Cutter Ant är kopplat till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) med generiska klimatdata för olika byggelement. Leaf Cutter Ant ger en realtidsåterkoppling på byggnadens klimatpåverkan utifrån volym och material, så att arkitekten snabbt och enkelt kan jämföra olika byggnadsalternativs klimatavtryck. 

För att ytterligare förenkla arbetsprocessen finns förinställda mallar med sammansättningar av olika byggdelar. Leaf Cutter Ant ger även indikationer på pris och gör en överslagsmässig dimensionering för att få fram trovärdiga mängder. Och för att man inte ska stirra sig blind på klimatutsläppen i byggskedet presenteras ett energinyckeltal med en indikation på den valda lösningens energiprestanda.

– Den funktionen är viktig för att få koll på det totala klimatavtrycket. Ett bra LCA-värde i byggskedet kan nämligen ge ett sämre energivärde och därmed högre CO2-utsläpp i driftskedet. Det gäller att inte skjuta problemen framför sig, säger Simon Kallioinen. 

Leaf Cutter Ant kommer att vara fritt att ta del av för alla med licens till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. På marknaden finns emellertid flera olika verktyg för gestaltning och löpande utvärdering av klimatpåverkan. Och även om det är bra att många jobbar samtidigt med att sänka byggbranschens klimatavtryck finns det ett problem med att kalkylerna inte är jämförbara, menar Simon Kallioinen. 

– Olika LCA-beräkningsverktyg utgår från olika databaser – som kan ge helt olika besked. Man räknar också till viss del på olika saker: någon tar med innerväggar exempelvis, andra inte. Det funkar bra att jämföra olika lösningar inom ett projekt. Men att ställa projekt mot varandra som LCA-beräknats med olika verktyg är inte lika lätt. En verktygsoberoende standardisering skulle behövas, säger han. 

För behovet av både uträkningar och jämförelser kommer att öka. Idag måste klimatdeklarationer lämnas för alla nya projekt innan kommunen ger slutbesked, och senast 2027 kommer Boverket att presentera sina gränsvärden. EU-taxonomin, ett regelverk som tvingar nya investeringar att hålla sig inom Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning, kommer också att öka intresset för klimatkalkyler i tidiga skeden, när de mest avgörande besluten fattas som påverkar klimatbudgeten. 

– Redan idag ska man visa en schematisk redovisning av CO2-utsläppen i vissa tävlingar och markanvisningar, och det kommer sannolikt bara att bli vanligare. Då är det viktigt att resultaten är jämförbara även om man arbetar i olika verktyg, säger Simon. 

Samtal pågår mellan de stora arkitektkontoren för att försöka enas om en gemensam metodik. Klimatnätverket LFM30 som samlar bygg- och anläggningsbranschen i Malmö har också bjudit in till en träff om klimatberäkning med förhoppning om möjliga samarbeten. 

– Om vi är tillräckligt många som kan enas om en metodik kan den förhoppningsvis bli branschstandard. Det skulle alla tjäna på, säger Simon Kallioinen.

Annons:

Tørn i samarbete med Logiq

Teknik

26 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Teknik

23 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Teknik

11 maj 2023

Betonglabb för minskad klimatpåverkan

Teknik

25 april 2023

Byggvarubedömningen lanserar ny funktion för återbrukat byggnadsmaterial

Teknik

21 april 2023

Nytt sätt att projektera ska öka återbruket

Teknik

19 april 2023

Ny app för livscykelanalyser inom byggbranschen

Teknik

28 mars 2023

Havreskal blir betong och energi i nytt samarbete

Teknik

28 mars 2023

Mestergruppen lanserar nytt koncept med lösvirkeshus

Teknik

28 mars 2023

Weber blev årets Finfo-leverantör

Teknik

27 mars 2023

Dörrar, fönster och fasader av återvunnet aluminium

Teknik

21 mars 2023

Ny lösning visar hur digitala produktpass kan fungera i praktiken

Teknik

13 mars 2023

Hilti i samarbete med byggrobotföretaget Canvas

Teknik

13 mars 2023

Ny utgåva av populär solbok

Teknik

10 mars 2023

Rockwool skriver avtal med Prodikt

Teknik

08 mars 2023

Hager registrerar 1780 produkter till SCIP

Teknik

02 mars 2023

Svampar visar vägen till nytt trämaterial

Teknik

31 januari 2023

VR-teknik effektiviserar projekteringsfasen

Teknik

25 januari 2023

Projekt ska förenkla överföring av klimat- och miljödata

Teknik

11 januari 2023

Beijer signerar samarbetsavtal med Prodikt

Teknik

21 december 2022

Finja Betong lanserar beräknare för koldioxidbesparing

Teknik

15 december 2022

Energieffektivisera villan inför vintern

Teknik

14 december 2022

Nytt verktyg för bostadsrättsföreningar ska inspirera till att energieffektivisera

Teknik

07 december 2022

Byggmaterialhandlarna och GS1 Sweden ingår samarbete

Teknik

17 november 2022

Nu kan du köpa en renovering med några klick

Teknik

10 november 2022

Data från Finfo ska hjälpa byggmaterialhandeln sälja överskottsvaror

Teknik

03 november 2022

Nytt verktyg minskar materialåtgången i byggprojekt

Teknik

03 november 2022

Nya digitala samarbeten för ökat återbruk av byggvaror

Teknik

19 oktober 2022

Optimera i samarbete med Prodikt – ska erbjuda alla kunder klimatkalkyler

Teknik

05 oktober 2022

Digital metod för återbruk av byggmaterial

Teknik

05 oktober 2022

Världens första AI-igenkänning för stora betongstrukturer i 3D

Teknik

28 september 2022

Alla Elitfönsters produkter blir spårbara när byggbranschen digitaliseras

Teknik

02 september 2022

Nytt steg i digitaliseringen av branschen

Teknik

29 augusti 2022

"Digitala modeller ersätter Byggkatalogen"

Teknik

21 augusti 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår