Jonas Jonasson tar över vd-stolen på heltid på Woody Bygghandel.

”Vi lever på att vi har kompetensen och relationen på orten”

Företagaren

Jonas Jonasson, ny vd för Woody Bygghandel, har för närvarande många järn i elden. Han har än så länge kvar en fot i rollen som senior inköpskonsult för olika företag, vilket innebär en del resande från basen i Helsingborg. Han har sedan en tid samtidigt varit tillförordnad vd på Woody Bygghandel på deltid och är dessutom kvar som styrelseordförande tills en efterträdare kommer på plats. Men från början av mars räknar han med att kunna gå in i vd-rollen på heltid.

Jonas Jonassons bana på Woody Bygghandel började när han fick frågan om att bli styrelseordförande 2021. 

– Styrelsen består av delägare, förutom ordföranden som ska komma utifrån och se på verksamheten med externa ögon. Woody lägger stor vikt vid inköpssidan och därför hade valberedningen tittat på personer med kompetens inom inköp, och det slutade med att jag fick frågan, säger han.  

Jonas har en lång erfarenhet av både försäljning och inköpsfrågor. Som konsult har han gått in och jobbat med verksamhetsutveckling inom inköp på medelstora och större företag. Där har han bland annat sett över avtal, kravställning och leverantörsbas, dels för att få till bättre priser och övriga kommersiella villkor, men också en bättre helhetsaffär vad gäller till exempel leveranssäkerhet och support.

– Allt fler företag ser nu vikten av att ha en riktigt bra värdeskapande inköpsavdelning och vilken stor inverkan det kan ha på helhetsaffären och lönsamheten. Byggbranschen och byggmaterialhandeln har tidigare inte legat i framkant i de här frågorna skulle jag säga, vilket jag tror kan bero på att man tjänat relativt bra med pengar historiskt sett. I andra branscher där man haft mindre utrymme att köpa in fel varor eller betala fel pris har det funnits ett större intresse. 

Jonas tar hemelektronikbranschen, där han arbetat under ett antal år, som exempel. 

– Där säljer man dyra produkter med små marginaler. De har dessutom en kort livscykel – det kommer nya och bättre produkter med lägre priser som ersätter tidigare generationer. Har du då gjort något fel i inköpet gällande volym, tidpunkt eller villkor, till exempel köpt in för mycket av en vara kan det slå sönder hela kalkylen då det handlar om stora volymer och stora värden - du kanske står där med en massa tv-apparater som du måste sälja till under inköpspris. 

De bistrare tiderna har dock gjort att Jonas tror att byggbranschen är på väg att komma i kapp när det gäller inköpsfrågor. 

– Nu springer man ifatt branscher som ligger långt fram och det kan ju vara för att man ser en tuffare framtid och med lägre marginaler tvingas till det mer nu än tidigare.

Han tar över vd-stolen på Woody Bygghandel i ett läge där konsumtionsutrymmet minskar för många. 

– Vi ser en tydlig och snabb effekt på konsumentmarknaden och en fördröjning när det gäller proffsmarknaden. Samtidigt finns det fortfarande en brist på bostäder i Sverige. Just nu är osäkerheten det som ger de största hämningarna. När oron lagt sig, inflationen mattats och Riksbankens räntehöjningar stannar av kan det nog bli att både konsumenter och storföretag får i gång konsumtionen igen. Ska man sammanfatta 2023 med ett par ord, både hos konsumenter och företagsledare, blir det just osäkerhet och kostnadsjakt. 

Vilket är ditt intryck av branschen så här långt? 
– Jag har förstått att det bygger mycket på relationer långt tillbaka, både mot kunder och leverantörer. Sedan handlar det om varor och produkter som fångar mångas intresse, det är något alla, både de som bor i hus och i lägenhet, kan relatera till. Det är roligt att jobba med något som väcker så stort intresse. Det finns också en intressant potential och dynamik här och många starka affärsmän och entreprenörer.

Han ser dessa entreprenörer som en stor del av Woodys styrka. 

– Det finns en väldig kraft i det lokala, många av våra anläggningar har drivits av samma familjer i generationer och de har en väldigt fin relation med de lokala byggföretagen. 

Woodys 40 medlemsföretag är allt från stora koncerner med flera anläggningar till mindre handlare, och totalt har medlemsföretagen cirka 80 anläggningar. 

Woodys servicekontor arbetar bland annat med att hjälpa sina medlemsföretag med utbildningar inom olika områden som ledarskap, sälj eller produktkunskap. Andra tjänster och stöd är inom IT, marknad, ekonomi, hållbarhetsfrågor, PIM och inköp. 

– När det gäller inköp finns det stora värden i att samla allt och få stora volymer när det gäller att förhandla kommersiella villkor och skriva avtal, säger Jonas. 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare? 
– Det är viktigt att uppmärksamma individerna i organisationerna, och att varje enskild person också känner att det finns utvecklingsmöjligheter. Man måste också ha ett intresse och engagemang, vara lite av en helikopter och se verksamheten ovanifrån och vägen framåt samtidigt som man släpper lite på kontrollen och litar på sina kollegor. Jag själv har nog lite kontrollbehov, jag tycker att jobbet blir så mycket roligare om jag vet vad som händer i organisationen. Jag är nere med händerna i jorden ibland, men samtidigt får man inte fastna där. En fastlagd och kommunicerad strategi som organisationen följer är viktig för att inte tappa helheten och perspektivet framåt. 

Utvecklingsmöjligheterna är något som även är viktigt för Woody som kedja. 

– Vi lever på att vi har kompetensen och relationen på orten. Många kunder kommer till oss för att de har en god relation till en individ. Det är viktigt att identifiera nyckelpersoner och det behöver inte vara den extroverta som syns och pratar mest utan den som kanske är lite i bakgrunden och ser till att saker fungerar och kommer på plats. Det är lätt att glömma dem och rätt vad det är så ligger en uppsägning på bordet. Mina erfarenheter är att lönen ofta inte är den största anledningen till att folk slutar, utan ofta handlar det om att de inte känt sig lyssnade på eller delaktiga. För oss som har den lokala styrkan är det jätteviktigt att värna om och ha kvar duktiga medarbetare länge, ge dem möjligheten till utveckling och att växa inom företaget. Därför är det också viktigt att vi på Servicekontoret tar ansvar för utvecklings- och utbildningsverksamheten. 

Vad är roligast med ditt jobb hittills? 
– De stora förändringar och utmaningar byggmaterialbranschen befinner sig i. Det påskyndar förändringar och ger möjligheter till de av oss som vågar ta nya vägar, tro på dem och inte fastnar i gamla deviser, vilket stimulerar mig i mitt arbete. Interaktionen med delägarna och att försöka förse dem med lösningar utifrån behoven de uttrycker är också häftigt. 

– Ett exempel är en förändrad varumärkesstrategi efter att många delägare under lång tid uttryckt vikten av att få fronta det egna lokala starka varumärket de byggt upp under lång tid. Vi har släppt fokus på att varumärket Woody ska prioriteras på skyltar och liknande. Varje enskild delägare ska besluta i vilken omfattning Woody eller ett eget lokalt starkt varumärke ska kommuniceras i främsta led lokalt. Jag är inte förvånad att de ville fatta det beslutet själva. Visst är det viktigt att kommunicera att vi är en kedja vilket vi gör genom vårt gemensamma kundlöfte ”Vi får bygget att snurra” med en helhetslösning. Medlemmarna måste samtidigt få bestämma själva vilket varumärke de ska fronta lokalt utifrån givna förutsättningar, och det var roligt när vi fick positiv feedback vid den förändringen.

 

Bor: I Båstad. Åter i Skåne efter drygt 35 år i Stockholm

Familj: Dotter i Stockholm

Intressen: Golf, skidor och matlagning

 

 

 

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår