Sofie Tellberg höll nyligen en inspirationsföreläsning om Micasas metod för återbruk i projekt på Centrum för cirkulärt byggandes (CCBuild) nätverksträff.

Digital metod för återbruk av byggmaterial

Teknik

En enkel men effektiv digital metod från Micasa Fastigheter AB förenklar deras återbruk av byggmaterial.

I ett större byggprojekt i Farsta strand, där Micasa utvecklar en av sina befintliga fastigheter för att tillskapa cirka hundra nya seniorbostäder, har bolaget på kort tid tagit fram en metod för att kartlägga vad som kan sparas för återbruk i projektet och hur material och produkter kan matchas mot behov i andra byggprojekt och förvaltning. Det är Sofie Tellberg, miljösamordnare, som jobbat fram metoden. Med hjälp av den branschgemensamma samverkansplattformen CCBuild, som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet, har Micasa använt de olika digitala stöd som utvecklats inom CCBuild. Med hjälp av CCBuilds inventeringsapp har man dokumenterat materialet och sedan genererat QR-koder för att möjliggöra spårbarhet för återbruk. I en första fas är materialet tillgängligt för projekt i Farsta strand, men på sikt även för andra utvecklingsprojekt i Micasas bestånd.

– Micasa fastigheter har på kort tid arbetat fram en konkret och användbar metod som jag hoppas inspirerar andra bolag att komma igång med återbruk, säger Jonathan Hummelman, projektledare för Cirkulärt byggande inom Stockholms stad. 

2021 lanserade Stockholms stad en handlingsplan för cirkulärt byggande som utgår från stadens Miljöprogram 2020-2023. Handlingsplanen är ett första steg i ett långsiktigt arbete för ökad cirkularitet och minskat byggavfall, med ett inledande fokus på att testa nya arbetssätt och öka kunskapen genom bland annat pilotprojekt. 

Får att nå målet, att Stockholms stad till 2030 har utvecklats till en stad där resurser används effektivt och i enlighet med EU:s avfallshierarki, måste alla aktörer hitta nya arbetssätt. De analyser staden gjort visar att bygg- och anläggning sticker ut när det gäller resursförbrukning och miljöpåverkan. Stockholms stads bostads- och fastighetsbolag behöver samverka och bygga kunskap om återbruk. Erfarenheter och lärdomar kan sedan tas vidare och på sikt skalas upp för att utveckla mer kostnadseffektiva lösningar. 

Micasa Fastigheter fortsätter att utforska metoder för återbruk i utvecklingsprojektet i Farsta strand.

 

Fakta Micasas metod för återbruk i projekt
CCBuild erbjuder digitala tjänster som stöttar en övergång till cirkulära flöden. Verktyget består av flera integrerade delar. Micasa dokumenterar materialet i CCBuilds inventeringsapp. Därefter genereras QR-koder som bolaget scannar in med hjälp av inventeringsappen. Med QR-koderna kan Micasa sedan märka produkterna, vilket möjliggör scanning av koderna och tillgång till informationen vart man än befinner sig.

 

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår