Hanna Andersson är konsult inom spårbarhet och ansvarig för Byggmaterialhandlarnas Vilmastandard

Nya spårbarhetskrav väntas för byggmaterial

Teknik

Spårbarhet under en produkts hela livscykel underlättar allt från återbruk till eventuella återkallningar. Dessutom är det i många fall lagkrav på att viss information ska följa med produkterna. – Det finns ganska många krav, både gällande och framtida, där man behöver ha information om varans hela livscykel, från planering till rivning och återvinning, säger Hanna Andersson, konsult inom spårbarhet och ansvarig för Byggmaterialhandlarnas Vilmastandard.

För några år sedan gick ett antal rikstäckande byggentreprenörer och branschorganisationerna inom byggmaterialhandeln, byggmaterialtillverkare och samhällsbyggnad ut med en gemensam rekommendation om att alla byggmaterial skulle tilldelas ett unikt så kallat GTIN, Global Trade Item Number, från 1 juli 2022. GTIN är en global standard från företaget GS1 som gör att produkten får ett artikelnummer och kan spåras genom hela byggprocessen, och även att unika data kan kopplas till produkten. GTIN hette tidigare EAN och kan vara kopplad till en streckkod. 

– Spårbarheten underlättas genom att du kan läsa av numret eller streckkoden och hitta mer data om varje produkt. Spårbarheten hänger på så sätt ihop med den fysiska varan, säger Hanna Andersson. 

Vilma är en standard som man tagit fram inom Byggmaterialhandlarna i syfte att få produktinformation som man behöver för sina inköp, logistik och försäljningsprocesser. En av alla informationsmängder som finns i Vilma är GTIN. Den kan användas också för att koppla ihop kompletterande information som säkerhetsdatablad och miljöbedömningar som inte omfattas helt av Vilma.

Återbruk av byggmaterial är ett hett ämne, och även en utmaning för spårbarheten.

– En av knäckfrågorna kopplade till återbruk är förstås; om du vill hålla spårbarhetskedjan även för återbrukat material, hur ska det te sig? Det kommer att bygga på samma principer, men vi är inte riktigt där än, säger Hanna. 

En annan utmaning är att koppla ihop alla de bedömningar och produktmärkningar inom till exempel miljö och hållbarhet som finns inom byggmaterial, där alla bedömningar inte har GTIN som en tvingande märkning. 

– Innan man förtydligade att GTIN är det som ska gälla hade man inte riktigt samsyn om vilken nyckel man ska ha för alla bedömningar, därför kan bedömningssystem ha olika krav på märkning. 

Det är också på gång ett lagkrav från EU om att olika produktkategorier kommer att behöva ha ett slags digitalt produktpass som identifierar dem. Mycket av informationen där kommer att vara kopplad till miljö och hållbarhet. 

– Vad det är för material, vad som går att återvinna, vad som kan repareras, om man kan byta ut delar - den typen av data kommer att krävas. Det är inte bara för att vi som slutkonsumenter ska kunna ta del av informationen utan detta ska hjälpa alla i värdekedjan, som till exempel reparatörer eller återbrukskonsulter. En identifierare som gör produkten unik måste finnas och kunna skannas och kopplas ihop med informationen. Det behövs en digital infrastruktur bakom för att hålla igång detta och Vilma är en bra bas i det arbetet, säger Hanna.  

Vilken roll har byggmaterialhandeln i detta? 

– De är en del i kedjan och ska ta ansvar för att spårbarheten kan fortsätta genom hela livscykeln. Det handlar också om hur man hanterar produkten internt - vad man köper, hur förpackningen ser ut, när man får den till anläggningen, till vilka platser den flyttas och så vidare.  

Annons:

Benders introducerar nettonoll-betong i byggprodukter

Teknik

19 juni 2024

AI-skanning ska förenkla återbruk av byggnader

Teknik

12 juni 2024

Integration mellan loggboksverktyg och klimatberäkningsmjukvara ska underlätta hållbara materialval

Teknik

29 maj 2024

Kesko Sverige integrerar Zenitec i Onninen

Teknik

28 maj 2024

”Som världen ser ut nu måste alla jobba med IT-säkerhet”

Teknik

15 maj 2024

Derome lanserar kundportal

Teknik

02 maj 2024

Beijer ingår partnerskap för digitala produktutbildningar

Teknik

10 april 2024

AB Karl Hedin i samarbete för bättre spårbarhet av leveranser

Teknik

08 april 2024

Triss i lanseringar för Byggvarubedömningen

Teknik

07 mars 2024

Uppstickaren ser sig som cementindustrins Tesla

Teknik

06 mars 2024

”Efterfrågan har ökat jättemycket”

Teknik

06 mars 2024

”Vi jobbar med en palett av lösningar”

Teknik

06 mars 2024

Forskningsprojekt inom AI ska främja återbruk av byggmaterial

Teknik

29 februari 2024

Nytt samarbete ska säkra tillgången på byggmaterial för Beijers kunder

Teknik

26 februari 2024

”Det är viktigt att vara tidigt ute”

Teknik

24 januari 2024

”Anammar man inte den nya tekniken kommer man att bli omsprungen”

Teknik

24 januari 2024

Ahlsell satsar på nya telefonilösningar

Teknik

12 december 2023

Prognoscentret tar över driften av Byggmaterialindex

Teknik

11 december 2023

Derome i samarbete med hållbarhetsplattformen Prodikt

Teknik

07 december 2023

Trämaterial kan ge stabila organiska solceller

Teknik

06 december 2023

Byggelement inviger ny fabrik

Teknik

28 november 2023

Nya krav på digital rapportering av klimatdata

Teknik

31 oktober 2023

Nytt verktyg ska förenkla kundernas hållbarhetsarbete

Teknik

10 oktober 2023

Ny guide för bättre inneklimat

Teknik

03 oktober 2023

Beijer inför nytt system för varuförsörjning

Teknik

27 september 2023

Mestergruppen fortsätter satsning inom medlemstjänster och digitalisering

Teknik

21 september 2023

Byggmaterialrecept ska underlätta tidiga klimatberäkningar

Teknik

18 september 2023

Plant och Myrspoven i semifinal i PropTech-tävling

Teknik

15 september 2023

Ny teknik ska effektivisera torkprocessen för betong och flytspackel

Teknik

17 augusti 2023

Modvions trätorn revolutionerar vindkraftsbranschen

Teknik

09 augusti 2023

Digital mikrokurs för Beijers anställda

Teknik

02 augusti 2023

Lindab först i världen med ventilationskanaler i fossilfritt stål

Teknik

20 juni 2023

Ny hemsida och uppdaterade kriterier ska underlätta hållbara produktval

Teknik

01 juni 2023

Dahl öppnar fler butiker obemannat efter stängning

Teknik

31 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Teknik

26 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Teknik

23 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Teknik

11 maj 2023

”Branschstandard behövs för klimatberäkningar”

Teknik

28 april 2023

Betonglabb för minskad klimatpåverkan

Teknik

25 april 2023

Byggvarubedömningen lanserar ny funktion för återbrukat byggnadsmaterial

Teknik

21 april 2023

Nytt sätt att projektera ska öka återbruket

Teknik

19 april 2023

Ny app för livscykelanalyser inom byggbranschen

Teknik

28 mars 2023

Havreskal blir betong och energi i nytt samarbete

Teknik

28 mars 2023

Mestergruppen lanserar nytt koncept med lösvirkeshus

Teknik

28 mars 2023

Weber blev årets Finfo-leverantör

Teknik

27 mars 2023

Dörrar, fönster och fasader av återvunnet aluminium

Teknik

21 mars 2023

Ny lösning visar hur digitala produktpass kan fungera i praktiken

Teknik

13 mars 2023

Hilti i samarbete med byggrobotföretaget Canvas

Teknik

13 mars 2023

Ny utgåva av populär solbok

Teknik

10 mars 2023

Rockwool skriver avtal med Prodikt

Teknik

08 mars 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår