Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100). Källa: Byggfakta

Uppåt för byggstarterna i januari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Nyheter

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,5 procent mellan december och januari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 2,2 procent medan övrigt byggande sjönk med 0,1 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 2,7 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 22 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 10 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg med 0,5 procent under januari, vilket var i nivå med förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -2,7 procent i december, en uppgång från förra månadens uppreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn steg något under januari. Vi såg också mindre upprevideringar av tidigare månadsutfall, framför allt i bostadssektorn, som gör att de senaste månadernas utveckling ser lite mer positiv ut nu än tidigare. Sammantaget är det dock ett svårbedömt läge där det är osäkert hur många projekt som kommer att byggstartas på allvar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under januari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -22,3 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed en botten för bostadsbyggandet under hösten och en försiktig uppgång därefter.

– Bostadsindikatorn visar på en liten men tydlig återhämtning de senaste månaderna. Möjligen har det stabilare ränteläget medfört en lite positivare syn hos bostadsutvecklarna. Det är dock fortfarande osäkert om projekt byggstartats fullt ut. Det finns en tydlig risk att nya besked om inställda, framflyttade och nedskurna projekt kan leda till framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga att förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Byggstartsindikatorn signalerar att den dramatiska nedgången i bostadsbyggandet stannat av. I nuläget indikeras en årstakt på 20 000 byggstartade bostäder för första halvåret i år. Den lägsta årstakten sedan början av 2010, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk med 0,1 procent under januari, vilket var lägre än förra månadens utfall som reviderats ned. Indikatorn har legat förhållandevis stilla de senaste månaderna. Årstakten var +8,9 procent i januari vilket är något lägre än förra månaden.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har legat på historiskt höga nivåer det senaste året, till stor del drivet av stora industriprojekt. Det går nu att se tendenser till avmattning i de flesta sektorerna, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 43,5 miljarder kronor. Det är en nedgång med 31,5 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 105,1 miljarder kronor, en uppgång med 24,1 miljarder.

 

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 4 procent för tredje kvartalet 2023 och med 11 procent för det fjärde kvartalet. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 1 procent för andra kvartalet 2023, 2 procent för tredje kvartalet och 3 procent för fjärde kvartalet. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2023 med 1 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) för både bostadsbyggandet och det totala byggandet ser därmed numera något mer uppåtriktad ut än tidigare.

 

 

Annons:

Ahlsell fortsätter med nordiska nyförvärv

Nyheter

19 april 2024

Nästan 600 byggbolag i konkurs under första kvartalet

Nyheter

19 april 2024

Nyinvigning av XL-Bygg A-trä – ett år sedan branden

Nyheter

19 april 2024

Ahlsell har utsett Wilo till Årets Hållbara Leverantör 2023

Nyheter

19 april 2024

Nya EPD:er för Deromes trävaror

Nyheter

18 april 2024

Ahlsell gör nyförvärv inom industrisektorn i Norge

Nyheter

18 april 2024

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

18 april 2024

Flera steg mot ökad hållbarhet för Ahlsell under 2023

Nyheter

17 april 2024

Beijers rekordsatsning ska ge snabbare och mer hållbara leveranser

Nyheter

17 april 2024

Byggstartsindikatorn: Ökade byggstarter under mars

Nyheter

17 april 2024

”Byggandet utanför bostadssektorn har tuffat på ganska bra”

Nyheter

17 april 2024

”När vänder det?” temat på branschledardag

Nyheter

17 april 2024

Byggreformer i fokus under politikersamtal

Nyheter

17 april 2024

Nordbygg är tillbaka med full kraft

Nyheter

17 april 2024

Woody blir Sveriges Fria Bygghandlare

Nyheter

16 april 2024

Byggmaterialhandlarna efterlyser fler satsningar på byggsektorn i vårbudgeten

Nyheter

16 april 2024

Byggkostnadsindex ökade i mars

Nyheter

15 april 2024

Affären klar: Mestergruppen Sverige förvärvar Colorama

Nyheter

15 april 2024

Dags att nominera Årets byggmaterialhandlare 2024!

Nyheter

14 april 2024

Byggmaterialdagen kommer tillbaka i höst

Nyheter

12 april 2024

Kraftig ökning av antalet varsel inom bygg under första kvartalet

Nyheter

11 april 2024

Bolist lanserar nytt reklamkoncept

Nyheter

11 april 2024

Positivt budskap på Mestergruppens bolagsstämma

Nyheter

11 april 2024

Nu lanseras en vägledning för taxonomins krav på byggprodukter

Nyheter

11 april 2024

Det blir högsta huset i Sverige att kläs med återbrukat tegel

Nyheter

11 april 2024

Rockwool satsar på elektriska transporter

Nyheter

11 april 2024

BoByggarBarometern: Branschen spår positiv utveckling

Nyheter

11 april 2024

Beijer ingår partnerskap för digitala produktutbildningar

Nyheter

10 april 2024

Bergqvist Järn & Bygg ansluter till XL-Bygg

Nyheter

09 april 2024

Ahlsell gör norrländska nyförvärv

Nyheter

09 april 2024

Bolist Byggstart är tillbaka – söker nästa generations byggföretagare

Nyheter

08 april 2024

Stort intresse när Derome rekryterade i Karlstad

Nyheter

08 april 2024

Medlemmarna tyckte till i Byggmaterialhandlarnas branschundersökning

Nyheter

08 april 2024

AB Karl Hedin i samarbete för bättre spårbarhet av leveranser

Nyheter

08 april 2024

Arkitekten Pål Ross: ”Betong är ett fantastiskt byggmaterial”

Nyheter

03 april 2024

Logistiktopparna om treenigheten bakom hållbara just-in-time-transporter

Nyheter

03 april 2024

Elitfönster värvar ny divisionschef från träindustrin

Nyheter

03 april 2024

Så utvecklas byggmarknaden – region för region

Nyheter

28 mars 2024

Samarbete bakom 80 nya hyreslägenheter i Varberg

Nyheter

27 mars 2024

Enighet för ny marknadsstrategi bland Woodys delägare

Nyheter

26 mars 2024

Första kullen Bolistare examinerade

Nyheter

26 mars 2024

NCC förnyar rikstäckande avtal med Ahlsell

Nyheter

25 mars 2024

Lindab i Trollhättan flyttar

Nyheter

25 mars 2024

Han blir ny vd för Dahl Sverige AB

Nyheter

22 mars 2024

Fristads och Ahlsell startar insamling av använda arbetskläder

Nyheter

21 mars 2024

Ökad oro för konjunkturen hos VVS-företag, men fortsatt positivt i branschen

Nyheter

21 mars 2024

Knauf Danogips byter varumärke

Nyheter

21 mars 2024

Prognoscentret: Stärkta utsikter för byggmarknaden efter sommaren

Nyheter

21 mars 2024

K-Bygg tar över K-Rauta i nio städer

Nyheter

20 mars 2024

Byggstartsindikatorn: Bostadsbyggandet ökade i februari

Nyheter

20 mars 2024

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår