Kontor med återbrukade byggvaror och möbler.

Nya digitala samarbeten för ökat återbruk av byggvaror

Teknik

Den IVL-ledda återbruksarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har inlett digitala samarbeten med branschaktörerna Basta och Prodikt. Det innebär att begagnade byggvaror som läggs ut på CCBuilds marknadsplats nu kan få en bredare spridning.

– De nya samarbetena innebär att vi tar ytterligare kliv mot ett mer storskaligt återbruk, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL och koordinator för CCBuild.

Centrum för cirkulärt byggande är en arena där byggbranschens aktörer samverkar för att skapa mer återbruk och cirkulära materialflöden. Intresset från bygg- och fastighetsbranschen har varit stort och antalet aktörer anslutna till CCBuild ökar stadigt.

Ett led i att ytterligare stärka möjligheterna till återbruk är de nya digitala samarbetena med Basta och Prodikt. Basta är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Prodikt är en digital hållbarhetsplattform där arkitekter, teknikkonsulter, tillverkare, fastighetsägare och byggföretag kan samarbeta genom hela byggprocessen.

De nya samarbetena bygger på att varor på CCBuilds marknadsplats läses in via API, Application Programming Interface, som fungerar som en bro mellan systemen. Därför når man dem nu även från Bastas loggbokstjänst och Prodikts plattform.

Bastas loggbokstjänst har uppdaterats så att användarna kan lägga till artiklar i sina loggböcker direkt från CCBuilds marknadsplats. 

– På så sätt blir det enklare att lägga till återbrukade byggvaror, vilket är ett steg mot ett mer cirkulärt byggande, säger Pehr Hård, vd för Basta. 

Användare som har interna marknadsplatser på CCBuild når även dessa, medan samtliga användare når publika publiceringar på CCBuilds marknadsplats via loggboken. 

När produkterna på CCBuilds marknadsplats blir tillgängliga på Prodikt får de egna produktkort med specifika hållbarhetsdata. Prodikt kopplar dessutom samman produktens geografiska placering och det aktuella byggprojektet för att beräkna transportens klimatpåverkan.

 

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår