Daniel Neander, marknadschef på Derome Bygg & Industri.

Tack vare projektet med förskolan Hoppet har Derome arbetat mycket med att redovisa klimat- och miljödata.

Projekt ska förenkla överföring av klimat- och miljödata

Teknik

Kravet på klimatdeklarationer för professionella byggherrar som infördes vid årsskiftet har ökat behovet av exakta data till byggentreprenörerna. Projektet Miljödata NU arbetar för att förenkla informationsöverföringen och skapa ett arbetssätt som ska bli gemensamt för hela branschen när det gäller miljöredovisning.

Projektet Miljödata NU drivs av Byggföretagen och innebär att representanter från bland annat byggmaterialhandeln och byggentreprenörer samarbetar via den ideella föreningen BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, och deras projekt BEAst Supply 4.0. Det baseras i sin tur på Peppol, ett internationellt nätverk för elektronisk handel och fakturahantering.

Syftet med Miljödata NU är att göra överföringen av miljöinformation enklare, standardiserad och mer exakt, även för stora internationella organisationer. Idag finns det inget gemensamt digitalt arbetssätt för att efterfråga klimat- och miljödata från leverantörer, viket leder till en ökad arbetsbelastning i flera led. 

Byggmaterialhandeln är ett av de prioriterade områdena i projektet.

– Det handlar om att vi på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna erbjuda våra kunder rätt värden, i första hand för att förenkla för dem att göra klimatdeklarationer. Hållbarhetsarbete handlar mycket om samverkan och det här är verkligen ett samverkansprojekt där vi måste kroka arm – leverantörer, branschkollegor och kunder, säger Daniel Neander, marknadschef på Derome Bygg & Industri, som tillsammans med Beijer Byggmaterial representerat byggmaterialhandeln i projektet. 

Tack vare att Derome har hela kedjan från skog till hus och också varit med och byggt förskolan Hoppet, där målet var att så långt som möjligt bygga fossilfritt, var man redan förhållandevis långt framme i processen med att ta fram utsläppsvärden på byggmaterial. 

– Med Hoppet räknade vi på allt i projektet så när kraven på klimatdeklarationer kom hade vi redan arbetat så. Att vi har den kompetensen i koncernen har varit till hjälp i Miljödata NU, säger Daniel.

Syftet med klimatdeklarationerna är att veta hur mycket utsläpp som varje professionell byggnad ger, för att sedan i nästa steg införa gränsvärden. Boverket har fått i uppgift av regeringen att lämna förslag på hur införanden av gränsvärden ska gå till och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. 

– Vi vill att våra kunder på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig värdena och ju enklare det blir desto mer kan de fokusera på ett hållbart byggande, säger Daniel.

 

Är det mycket information som behövs från byggmaterialleverantörerna? 

– Det finns generiska värden från Boverket som kan användas, men än mer korrekta värden får vi från aktuell leverantör och deras EPD. Det varierar hur långt leverantörerna har kommit i detta arbete. Gällande klimat- och miljödata i stort hade det bästa varit om vi enas om en branschstandard kopplad till hållbarhet, säger Daniel.

I den första delen av projektet, som snart är klar, har Derome tillsammans med Saint-Gobain och PEAB gjort ett pilotprojekt där de testade lösningen som tagits fram tillsammans med BEAst. Nästa steg är att utvärdera testet och sedan gå ut bredare och gå ut skarpt till kunderna. 

– Vi håller på med den tekniska biten för att det ska bli enkelt och smidigt för både leverantörer och kunder, säger Daniel. 

 Läs mer om Boverkets uppdrag här. 

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår