BIM som innebär tredimensionella digitala byggmodeller kommer att ersätta fysiska ritningar och tekniska beskrivningar menar Olle Samuelson, vd för den ideella organisationen BIM Alliance. En förändring som på sikt skapar nya möjligheter för byggmaterialhandeln.

"Digitala modeller ersätter Byggkatalogen"

Teknik

BIM Alliance vd Olle Samuelson ser en framtid med ökad digitalisering av byggmaterialhandeln. Utöver bland annat bättre logistik skapas nya affärsmöjligheter eftersom de framtida kunderna är både entreprenörer, projektörer och byggherrar.

BIM är en förkortning som dels står för Byggnadsinformationsmodeller och dels för Byggnadsinformationsmodellering, det senare är arbetssättet.

BIM Alliance är en ideell organisation som startade 2014 som en sammanslagning av organisationerna Open BIM, Building Smart och FI2 Förvaltningsinformation. Dessa tre organisationer arbetade då för en ökad digitalisering inom byggandet, men från olika håll.

– Tillsammans blev vi en stark organisation och ett nätverk med goda tillämpningar av BIM i samhällsbyggandets olika processer, säger Olle Samuelson som även är adjungerad professor i digitalt byggande vid Luleå Universitet.

Digitala modeller från arkitekter och projektörer är på väg att ersätta fysiska ritningar och tekniska beskrivningar av byggnadsobjekt.

Med modell avses att man skapar en digital objektsbaserad modell, där objekt i modellen representerar objekt i verkligheten, till exempel en vägg, en bropelare eller en vägbana. Objekten kan förses med både geometrier och andra egenskaper, och på det sättet kan informationen användas till många ändamål och av många aktörer.  

Genom hela livscykeln

– Ta till exempel en vägg som tidigare var två streck på en byggnadsritning. I BIM blir det en 3D-modell med bland annat information om längd, bredd, höjd, vad den innehåller, isoleringsförmåga, tid att sätta upp, materialåtgång, relationen till bjälklag, relation till dörrar, fönster och rummen som den avgränsar. Den digitala modellen följer också objektet genom hela livscykeln och därigenom uppnår vi vår vision om det obrutna informationsflödet. Vid ombyggnationer är det enkelt att ta fram modellen och få all information om väggen för att kunna ta beslut, förklarar Olle Samuelson.

Det är arkitekten och de tekniska konstruktörerna som fyller modellen med innehåll, vilket innebär att en byggnad från början består av olika modeller för till exempel el, VVS och så vidare som tas fram av respektive projektör.

– Målet är att i slutändan ha en gemensam modell för hela byggnadsprojektet och arbeta utifrån den. Då ser man också om det finns något i konstruktionen som krockar och man kan göra anpassningar därefter.

Ersätter byggnadskatalogen

BIM kommer att slå igenom i alla led inom byggbranschen. När byggmaterialhandeln börjar använda digitala modeller av sina produkter innebär det stora möjligheter menar Olle Samuelson.

– Kortfattat kan man säga att digitala modeller ersätter byggnadskatalogen och det finns mer information i flödet. En produkt kan fyllas med massor av uppgifter, till exempel klimategenskaper, hur den påverkar helhetslösningen i byggprojektet och så vidare.

Nya kundgrupper

Från att byggentreprenörerna varit de primära kunderna blir i framtiden även projektörerna och de framtida fastighetsägarna viktiga kundgrupper för byggmaterialhandeln.

– Till projektörerna kan byggmaterialhandlaren sälja in ett helt koncept för bygget. Eftersom BIM ger fullständig kontroll på vilket material som finns i byggnaden kan byggmaterialhandlaren serva byggherren eller fastighetsförvaltaren när något i byggnaden går sönder eller ska renoveras.

Det finns också logistiska fördelar med BIM som till exempel att kunna leverera byggmaterial direkt ut till byggarbetsplatsen efter en på förhand uppgjord tidplan. Här finns också möjlighet att med hjälp av taggningssystem få fullständig kontroll över var byggmaterialet befinner sig i kedjan och till vilken del av bygget det ska användas.

– BIM kommer bland annat att bidra till att entreprenör minskar spill, resursslöseri och akuta inköp som stör processen, säger Olle Samuelson.

Materialindustrin som grupp tror han har lätt att anpassa sig till BIM då deras industri är mer processbaserad, och liknande sätt att hantera information har länge tillämpats i fast industri.

– De har ett försprång jämfört med byggandets projektbaserade verksamhet, menar Olle Samuelson.

Byggmaterialhandlarna är en av medlemsorganisationerna i BIM Alliance.

– Vi är väldigt glada över att Byggmaterialhandlarna blivit medlemmar. Vår intressentgrupp som jobbar med BIM-relaterade frågor för byggmaterial är mycket aktiv, och både tillverkare och handlare är står för viktiga delar i kedjan för att kunna nyttja information genom hela processen. Byggmaterialhandlarnas kompetens och engagemang kommer att stödja detta på ett bra sätt, säger Olle Samuelson. 

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår