Hållbar hantering krävs vid impregnering

Nyheter

Tryckimpregnerat virke är en stor produkt för bygghandeln. Det är en produkt som idag regleras via hårda myndighetskrav för producentledet.

Södra Wood är en av Sveriges största leverantör av sågade och hyvlade produkter till bygghandel och industri. Företaget har också två anläggningar för impregnering av virke – en i Åstorp och en i Åtvidaberg. Impregnering är en verksamhet som är hårt myndighetskontrollerad eftersom den kan inrymma miljörisker. Impregnerade produkter är viktiga för bygghandeln då efterfrågan är stor på trall och reglar som impregnerats för att skydda mot röta och andra skador. Ur ett livscykelperspektiv är dagens impregnerade produkter det bästa alternativet på marknaden för den som vill försäkra sig mot skador av röta och liknande.

Förr i tiden impregnerades virke genom att det doppades i kreosot eller andra impregneringsvätskor. Det var en verksamhet som på olika håll satt allvarliga spår i miljön. Idag är sådan här verksamhet mycket strängare kontrollerad och utförs under säkra kontrollerade former. Dagens impregnering sker med kopparbaserade medel.

– Impregnering ska ske i en sluten process med trycktankar och slutna system, berättar Fredrik Gustavson, Försäljningschef för Skandinavien på Södra Wood. Han berättar att Södra har säkerhet och miljöarbete som de mest prioriterade områdena. Det innebär bland annat att all personal som arbetar i impregneringsverksamheten får särskild utbildning i de miljö- och säkerhetsfrågor som är förknippade med den.

– Branschen jobbar aktivt för att ta fram nya förbättrade impregneringsmedel ur miljösynpunkt. De kopparbaserade medel vi använder idag är mycket bättre än gårdagens. På sikt finns annars en risk att hårdare krav begränsar användningen av dem. Vi som leverantör till bygghandeln driver därför frågan mot våra leverantörer av impregneringsvätska att ta fram än mer miljövänliga produkter.

Tryckimpregnering går till på så vis att det hyvlade och uppströade furuvirket lastas på vagnar som går in i en impregneringstank. Där utsätts virket först för ett förvakuum som suger ur all luft ur trät. Det här vakuumet behålls i impregneringstanken medan den fylls med impregneringsvätska.

När impregneringstanken är full sätter man den under tryck så att vätskan trycks in i träet. Efter en till en och en halv timme, beroende på virkesdimension, töms tanken på vätskan men ett eftervakuum behålls för att få virket droppfritt.

Det behandlade virket tas sedan ut ur tanken och ställs upp på särskild plats. Detta för att impregneringsvätskan ska fixeras i virket. Uppställningsplatsen har hårdgjord yta och är invallad så att inget spill av vätska ska leta sig ut i omgivningen.

Miljökrav ska efterlevas

Det är länsstyrelserna som meddelar tillstånd för att bedriva impregneringsverksamhet. För att få tillståndet ska ett antal hårda miljökrav efterlevas. Eftersom de impregneringsvätskor som används för impregnering av trä är miljöfarliga i höga koncentrationer, är det viktigt att de hanteras på ett betryggande sätt. Farligt avfall och kemiska produkter ska alltid förvaras under tak, på en tät yta som är invallad så att inga vätskor kan ta sig ut i omgivningen, ens om den största behållaren skulle läcka.

Hela volymen av koncentrat och impregneringsvätska ska rymmas inom den invallade volymen. Förvaringen av farligt avfall och kemiska produkter ska dessutom ske så att obehöriga inte har tillträde. Avfall och kemiska produkter som kan reagera med varandra ska förvaras åtskilda.

För att se till att alla krav är uppfyllda utsätts genomförs en tredjepartskontroll hos de svenska impregneringsföretagen två gånger om året. Denna kontroll säkerställer att virket klarar garantikraven och att processen sker enligt länsstyrelsens tillstånd.

Garanterad livslängd

Tryckimpregnerat virke har en garanterad livslängd enligt det som kallas Nordisk Träskyddsgaranti, NTR. Denna garanti finns i två olika klasser, NTR A och NTR AB. För virke som ska vara i varaktig kontakt med mark och vatten är det den mer omfattande klassen NTR A som gäller. Den gäller också för virke som ska användas i fasta konstruktioner och där det kan vara svårt att byta ut. NTR AB räcker som garanti för virke ovan mark – som för trall i trädäck.

 Fredrik Gustavson berättar att efterfrågan på NTR impregnerat trä är stabil, men att den är starkt säsongsvarierad.

– Det är en utmaning för oss producenter att en så stor andel av det impregnerade virket säljs under några få månader. Normalt börjar säsongen kring påsk och håller på en bit in på sensommaren. Därför måste vi hålla stora och kostsamma lager för att klara efterfrågan. Våra impregneringsanläggningar går året runt för att ha en möjlighet att bygga lager inför säsongen, förklarar Fredrik.

Annons:

Nya tapetmönster från Lycke

Nyheter

21 september 2023

Ekolution bygger produktionsanläggning för industrihampa och hampaisolering

Nyheter

21 september 2023

A-hus satsar i Norrland

Nyheter

21 september 2023

Mestergruppen fortsätter satsning inom medlemstjänster och digitalisering

Nyheter

21 september 2023

Byggmaterialhandlarna om budgeten: Bra med höjning av ROT-avdraget

Nyheter

20 september 2023

Magnus Ohlsson, vd Happy Homes: ”Jag tror de små hemmaprojekten kommer bli fler”

Nyheter

20 september 2023

Så kan bygghandeln bidra till effektivare plaståtervinning

Nyheter

20 september 2023

Personliga kulörer för hållbara interiörer

Nyheter

20 september 2023

AB Karl Hedin Bygghandel erbjuder fler betalningssätt i samarbete med Resurs

Nyheter

20 september 2023

Byggfakta: Oförändrad byggtakt under augusti

Nyheter

20 september 2023

Nedåt för golvbranschen första halvåret

Nyheter

19 september 2023

Beijer släpper träningsapp för hantverkare

Nyheter

19 september 2023

Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

Nyheter

19 september 2023

Tillverkare av byggsatser i trä väljer Bygma som samarbetspartner

Nyheter

19 september 2023

Upprop mot arbetslivskriminalitet

Nyheter

18 september 2023

Byggmaterialrecept ska underlätta tidiga klimatberäkningar

Nyheter

18 september 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökar

Nyheter

15 september 2023

Plant och Myrspoven i semifinal i PropTech-tävling

Nyheter

15 september 2023

Bostadsbyggandet rasar men lokalbyggandet håller emot i lågkonjunkturen

Nyheter

15 september 2023

Derome öppnar i Karlstad

Nyheter

13 september 2023

Modulbyggare varslar 100 anställda

Nyheter

13 september 2023

Årets kulör från Nordsjö

Nyheter

13 september 2023

Kunskapsbrister i hållbarhetsfrågor hos byggchefer

Nyheter

13 september 2023

Bjelin blir ensam golvleverantör till Götenehus

Nyheter

13 september 2023

Ny limlösning kan möjliggöra full återvinning av byggmaterial

Nyheter

13 september 2023

Byggmaterialhandlarna kommenterar: Bra att Regeringen höjer taket för ROT-avdrag

Nyheter

11 september 2023

Fullsatt på Mestergruppens årliga Leverantörsträff

Nyheter

11 september 2023

Mestergruppen väljer Setra som prioriterad leverantör

Nyheter

11 september 2023

Beijers Branschrapport: Fortsatt svag försäljningsutveckling i flera kategorier, men vissa ljuspunkter

Nyheter

08 september 2023

Derome Maskinuthyrning växlar upp med nya certifieringar

Nyheter

08 september 2023

NP Nilsson samlar logistik, produktion och huvudkontor i nya lokaler

Nyheter

07 september 2023

Låga förväntningar i byggbranschen inför hösten

Nyheter

07 september 2023

De kan bli Årets Bygghandel

Nyheter

06 september 2023

”Vi förväntar oss att regeringen lägger fram förslag om grönt ROT i höst”

Nyheter

06 september 2023

Kesko fokuserar på proffsmarknaden – satsar på K-Bygg

Nyheter

06 september 2023

ROT i fokus vid politikerbesök

Nyheter

06 september 2023

Ahlsell öppnar nytt i Visby

Nyheter

05 september 2023

Han blir ny styrelseordförande för Woody Bygghandel

Nyheter

05 september 2023

De kan vinna Plåtpriset 2023

Nyheter

05 september 2023

Nu startar samråd för CCS-anläggningen i Slite

Nyheter

05 september 2023

Geberit avyttrar nordisk duschverksamhet

Nyheter

04 september 2023

Trenden fortsätter - konkurserna ökade med 38 procent i augusti

Nyheter

01 september 2023

Betongsortiment med återvunnet råmaterial

Nyheter

31 augusti 2023

Ny platschef till Bygmas tegelförsäljning

Nyheter

31 augusti 2023

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

31 augusti 2023

Generationsskifte hos Bolist Braås

Nyheter

30 augusti 2023

Kesko fokuserar på K-Bygg – varumärket K-Rauta försvinner

Nyheter

29 augusti 2023

Anebyhusgruppen ansöker om konkurs

Nyheter

28 augusti 2023

Första spadtaget för Ahlsells miljardsatsning

Nyheter

25 augusti 2023

Intresset för limträ i stora projekt ökar försäljningen när bostadsbyggandet minskar

Nyheter

24 augusti 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår