BHG Group spår ett utmanande år i sin årsredovisning

Nyheter

BHG Group AB har nu offentliggjort sin årsredovisning för 2022. BHG kommunicerade den 21 mars 2023 en förväntad negativ justerad EBIT mellan -70 miljoner kronor och -105 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Baserat på preliminära siffror uppfyller BHG lånevillkoren för det första kvartalet 2023, skriver man i ett pressmeddelande.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse, under Finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, skriver BHG:

”Som tidigare angetts bedömer BHG att omvärlden under 2023 blir fortsatt utmanande, framför allt under första halvåret. En svag efterfrågan och stora lager sätter press på priser och därmed även på koncernens lönsamhet. Det kan därmed inte uteslutas att lönsamheten når en sådan nivå att BHG riskerar att inte kunna uppfylla lånevillkoren (financial covenants) i koncernens kreditfaciliteter.

BHG har under året omförhandlat och av långivande banker beviljats tidsbegränsade lättnader vad avser dessa lånevillkor. Lättnaderna gäller under perioden från och med 30 september 2022 till och med 31 december 2023 och medför att långivarnas krav avseende skuldsättningsgrad och ränteteckningsgrad sänks under nämnda period. Per den 31 december 2022 utnyttjade koncernen 2 000 miljoner kronor av ett totalt utrymme om 3 300 miljoner kronor i kreditfaciliteterna. Per samma tidpunkt hade koncernen likvida medel om 477,6 miljoner kronor i form av banktillgodohavanden.

Om koncernen inte uppfyller sina lånevillkor förfaller kreditfaciliteterna till betalning. Med reservation för osäkerheten i efterfrågan bedöms koncernens fokus på att reducera kostnader och sänka lagernivåer kunna generera en tillräckligt hög lönsamhet och kassaflöde för att tillse att koncernen uppfyller lånevillkoren. Styrelsen gör vidare bedömningen att även om koncernen inte skulle uppfylla lånevillkoren så föreligger goda förutsättningar att erhålla finansiering för att säkerställa fortsatt drift om än till förhöjd kostnad. BHG har en god relation och dialog med sina bankpartners för att söka och hitta konstruktiva lösningar. Företagets finansiella rapporter har därför upprättats enligt antagandet om fortsatt drift. Om ingen av lösningarna kan genomföras finns dock en osäkerhetsfaktor rörande finansieringen under 2023.”

Revisionsberättelsen i årsredovisningen innehåller, utan att det påverkar revisorernas uttalanden, ett särskilt avsnitt om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift om koncernen inte uppfyller sina lånevillkor och kreditfaciliteterna förfaller till betalning.

DIY-segmentet stod för 56 procent av gruppens totala nettoomsättning. Nettoomsättningen steg med 3,4 procent till 7 507,0 (7 259,6) miljoner kronor. 

Marknaden för DIY präglades under 2022 av en svagare efterfrågan och stora lager. Kategorier som innebär en större investering för konsumenten, såsom dörrar, fönster, golv och bad hade ett kraftigare tapp än verksamheten generellt. Samtidigt steg efterfrågan inom kategorier relaterade till energibesparing. Justerad EBIT uppgick till 278,0 (560,7) Mkr, med en justerad EBIT-marginal på° 3,7 (7,7) procent.

 

Annons:

Brand hos Bolist Idre – arbetet pågår för att få i gång verksamheten

Nyheter

30 maj 2023

Sveriges största solpark invigd

Nyheter

30 maj 2023

Björkekärrs Scoutkår är en av vinnarna i XL-Hjälpen

Nyheter

30 maj 2023

Matts Rylander ny vd för Mal Proff i Sverige

Nyheter

30 maj 2023

Han vann Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik

Nyheter

29 maj 2023

Derome maskinuthyrning i nya lokaler

Nyheter

26 maj 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

26 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Nyheter

26 maj 2023

XL-Hjälpen vinner guld i internationell tävling

Nyheter

25 maj 2023

Byggmax Studio öppnar i Umeå 2024

Nyheter

25 maj 2023

SCB: Lägenhetsbyggandet ner 50 procent

Nyheter

25 maj 2023

Verksamheten i full gång efter brand hos XL-Bygg A-Trä i Landskrona

Nyheter

24 maj 2023

Ramirentrapporten: e-handeln växer inom byggbranschen

Nyheter

23 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Nyheter

23 maj 2023

Undersökning: Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande

Nyheter

23 maj 2023

De blev årets första Bygmastipendiater

Nyheter

22 maj 2023

Olyckor bland elyrken ökade förra året

Nyheter

22 maj 2023

Lessebo Scoutkår är en av vinnarna i årets XL-Hjälpen

Nyheter

17 maj 2023

Byggstartsindikatorn för april visar fördjupad nedgång i byggandet

Nyheter

17 maj 2023

SGDS Gruppen presenterar hållbarhetsberättelse

Nyheter

16 maj 2023

”Kunderna har fått ett större intresse för det klassiska måleriet”

Nyheter

16 maj 2023

”Ett hus blir inte hållbart om ingen vill ha det”

Nyheter

16 maj 2023

Den gamla stärkelsefabriken förändrade Gustavs liv

Nyheter

16 maj 2023

Dags för Bolists Byggfest

Nyheter

15 maj 2023

K-Rauta är årets e-handlare inom Renovering & Bygg

Nyheter

15 maj 2023

Byggmaterialhandlarna: Positivt med utredning om fler ägarlägenheter och hyrköp av bostäder

Nyheter

15 maj 2023

Byggkoxstnadsindex steg även i april

Nyheter

15 maj 2023

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik

Nyheter

12 maj 2023

Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan

Nyheter

12 maj 2023

Hon blev Årets byggkvinna 2023

Nyheter

12 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Nyheter

11 maj 2023

Debattartikel från Byggmaterialhandlarna med förslag för ökat återbruk

Nyheter

11 maj 2023

LK Systems AB förvärvar golvvärmeföretag

Nyheter

10 maj 2023

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Nyheter

10 maj 2023

Gemensamt upprop för utökat ROT-avdrag

Nyheter

09 maj 2023

Nordbyggs guldmedalj till byggsystemet BiteLock

Nyheter

09 maj 2023

XL-Bygg Byggcenter Varberg satsar på solceller och ny butik

Nyheter

05 maj 2023

Utsläppen i golvbranschen beräknade – 220 miljoner kilo koldioxid

Nyheter

04 maj 2023

Lindabs tak uppdateras med integrerade solpaneler

Nyheter

04 maj 2023

Ny utbildning för byggsektorn om NPF i arbetslivet

Nyheter

04 maj 2023

Limträförsäljningen fortsätter öka

Nyheter

04 maj 2023

”I de här frågorna finns ingen konkurrens”

Nyheter

03 maj 2023

Två föreningar först ut att få ta del av XL-Hjälpen

Nyheter

03 maj 2023

Elitfönster satsar drygt 100 miljoner på framtidens fabrik

Nyheter

03 maj 2023

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

03 maj 2023

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Nyheter

03 maj 2023

De är Byggmaterialhandlarnas ambassadörer 2023

Nyheter

03 maj 2023

Byggmax har öppnat nytt i Markaryd

Nyheter

02 maj 2023

Ramirentrapporten: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

28 april 2023

Minskad omsättning första kvartalet för BHG Group

Nyheter

28 april 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår