Anna Carlsson Sigstedt är generalsekreterare för Diversity Charter Sweden.

Ulrika Wikberg, Beijer Byggmaterial, Kim Swing, Ahlsell och Henrik Abraham, Mestergruppen, ser många fördelar med att vara medlemmar i Diversity Charter Sweden.

”I de här frågorna finns ingen konkurrens”

Nyheter

Mångfald och inkludering är något de flesta företag vill stå för, men hur kommer man igång? Organisationen Diversity Charter Sweden har idag cirka 130 medlemsföretag i Sverige och jobbar för att sprida kunskap i ämnet. – Branschen borde kunna kroka arm i de här frågorna, säger Ulrika Wikberg, HR-chef på Beijer Byggmaterial, som är en av medlemmarna.

Diversity Charter kommer i grunden från EU-kommissionen, som myntade begreppet United in Diversity i början av 2000-talet, där medlemsländerna skrev under på att verka för inkluderingsfrågor. I Sverige har organisationen vuxit organiskt sedan plattformen bildades 2010. 

– Många företag tror att de måste kommit långt i de här frågorna för att bli medlemmar men så är det inte, det räcker med att ha viljan, säger Anna Carlsson Sigstedt, generalsekreterare på Diversity Charter Sweden. 

Föreningen jobbar mycket med kunskapsspridning, synliggörande och nätverkande. Varje månad har medlemsföretagen till exempel möjlighet att delta eller titta i efterhand på digitala föreläsningar med olika teman som till exempel familjesmarta arbetsplatser eller inkluderande rekrytering. Utgångspunkten för föreläsningarna ligger i de sju så kallade diskrimineringsgrunderna. 

 

Tycker du intresset för de här frågorna har ökat?

– Det är mer naturligt att det här är viktiga frågor. Det går inte som organisation idag säga att ”det här tror vi inte på”, även om det sedan inte är alla inom organisationen som följer det, säger Anna. 

Hon säger att det är viktigt att ledningen också involveras i mångfaldsarbetet. Risken är annars att en ensam eldsjäl sliter för att få ut frågorna i organisationen. 

– Det är bra att börja med de som är intresserade av frågorna men det går inte att leva på bara eldsjälarna utan de måste få resurser och ha ledningen med sig, säger Anna. 

Hon poängterar också att det inte är ett arbete man kan göra en gång och sedan ha det gjort, utan det måste vara många inom organisationen som hjälps åt att hålla frågorna vid liv. 

– Det är som med träning, du kan inte köpa ett träningskort och tro att du ska bli vältränad, du måste nöta och gå på det igen och igen. De här frågorna måste in överallt. Det är fler och fler som får in det här tänket och när du väl öppnar upp de där ögonen ser du strukturerna överallt, säger Anna.

 

”Generös med att dela med sig”

Ahlsell är medlemmar i Diversity Charter sedan ett par år tillbaka.

– Det är ett bra forum för att dela kunskaper och erfarenheter med andra. I de här frågorna finns ingen konkurrens utan att man är generös med att dela med sig. Det gynnar ju alla, även samhället i stort, säger Kim Swing, HR-direktör Ahlsell Sverige. 

Ahlsell har arbetat med mångfald och inkludering under en tid och har bland annat mångfaldsambassadörer ute i organisationen som hjälper till att sprida kunskap i frågorna och under våren kommer man att utöka med lokala ambassadörsgrupper. Medarbetare från olika delar av landet brukar också delta i Diversity Charters regionala träffar och dela med sig till verksamheten efteråt. 

– Det är svårt att få ut de här frågorna till alla i en större organisation, men vi ser det som ett långsiktigt arbete där man först får bygga upp en kunskap och medvetenhet och sedan lägga extra krut där engagemanget finns, säger Kim.

Hon tror att frågorna kommer att bli ännu viktigare framåt. 

– Vi behöver jobba för att kunna ta tillvara på människors olika erfarenheter. Ju mer komplexa frågor vi behöver lösa desto viktigare är det med en mångfald av perspektiv och erfarenheter för att kunna lösa dem på ett bra sätt. Dessutom innebär ett inkluderande arbetssätt att människor känner att de hör till vilket leder till engagemang.

 

Hur tycker du det ser ut med mångfalds- och inkluderingsfrågor generellt i byggbranschen? 

– Jag tycker att det händer saker, det finns många bolag som haft det på sin agenda länge. Vi i Ahlsell är i många olika branscher och vi får ha respekt för att vi verkar i branscher där det här är en utmaning. Vi som är stora har ett ansvar att visa vägen i de här frågorna. Vi behöver till exempel få in fler kvinnor i branschen, få dem intresserade i ett tidigare skede och visa att vi är en bransch för alla. Det är en bit kvar men det går framåt.

Kim ser många fördelar med att få ett nätverk att arbeta tillsammans med genom Diversity Charter.

– Man kan få en massa bra idéer från andra och behöver inte uppfinna hjulet själv. Det går betydligt snabbare att utvecklas i de här frågorna när man är flera tillsammans. 

 

”Ingen konkurrenssituation”

Ett annat av medlemsföretagen är Beijer Byggmaterial. HR-chef Ulrika Wikberg tycker att hela branschen borde kunna gå ihop i dessa frågor. 

– Här finns det ingen konkurrenssituation utan det här borde vi alla kunna göra tillsammans. Här har vi chansen att visa att branschen inte är så ”mossig” som en del tycks tro, säger hon. 

Även om Ulrika säger att man fortfarande jobbar på ”huret” är hon klar med att Beijer vill arbeta vidare inom området. 

– Vi gör en uppdatering av vår strategi och det finns en koncernövergripande agenda för hur vi vill jobba med detta, men vi tittar också från Sveriges håll vad det innebär för oss, säger hon. 

Bland annat har frågor om mångfald och inkludering lagts till i den senaste medarbetarundersökningen. 

– Det var ändå fina resultat och det är skönt att se. Det finns alltid saker som går att rätta till men det är en bra startpunkt att visa att vi faktiskt vill något. Vi vill ju ha människor med olika erfarenhet, väljer vi bort människor i rekryteringen har vi till slut en väldigt liten grupp att utgå ifrån och då är det svårare att hitta talanger. 

 

Hur sprider man detta i organisationen som ett stort bolag? 

– Det kan ju vara så att inte alla ens behöver veta just att vi är medlemmar i Diversity Charter utan det viktiga är vad vi lär oss och hur vi omsätter det - att det blir en naturlig del i hur vi gör saker, säger Ulrika. 

 

En av de nyare medlemmarna inom byggmaterialhandeln är Mestergruppen, som tecknade ett samarbete med Diversity Charter Sweden i mars. Mestergruppen har under de senaste åren bland annat arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor och idag består den svenska ledningen av cirka hälften kvinnor och män. Man hoppas nu att byggbranschen ska sluta upp kring och lyfta mångfalds- och inkluderingsfrågor.  

– Vi som företag behöver verka för jämställdhet. Dynamiken som skapas av mångfald och inkludering är oerhört viktig och det hjälper till att bidra med kreativitet, innovation och konkurrenskraft. Vi önskar mer kunskap i ämnet och har därför valt att bli medlemmar i Diversity Charter Sweden, säger Henrik Abraham, Kommunikationsansvarig Mestergruppen Sverige.

 

Fakta Diversity Month

I maj firas Diversity Month runt om i EU. Det innebär att mångfalds- och inkluderingsfrågor får lite extra uppmärksamhet och det anordnas evenemang och kampanjer. 

 

Fakta – de sju diskrimineringsgrunderna

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Det betyder att det måste finnas ett samband med någon av de sju grunderna om någon missgynnas eller kränks för att det ska vara diskriminering enligt lagen:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck – med detta avses vad som ofta brukar kallas transpersoner
  • Etnisk tillhörighet - med detta menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

 

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

 

Artikeln är hämtad från nummer 2 2023 av tidningen ByggMaterial. 

 

Annons:

Brand hos Bolist Idre – arbetet pågår för att få i gång verksamheten

Nyheter

30 maj 2023

Sveriges största solpark invigd

Nyheter

30 maj 2023

Björkekärrs Scoutkår är en av vinnarna i XL-Hjälpen

Nyheter

30 maj 2023

Matts Rylander ny vd för Mal Proff i Sverige

Nyheter

30 maj 2023

Han vann Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik

Nyheter

29 maj 2023

Derome maskinuthyrning i nya lokaler

Nyheter

26 maj 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

26 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Nyheter

26 maj 2023

XL-Hjälpen vinner guld i internationell tävling

Nyheter

25 maj 2023

Byggmax Studio öppnar i Umeå 2024

Nyheter

25 maj 2023

SCB: Lägenhetsbyggandet ner 50 procent

Nyheter

25 maj 2023

Verksamheten i full gång efter brand hos XL-Bygg A-Trä i Landskrona

Nyheter

24 maj 2023

Ramirentrapporten: e-handeln växer inom byggbranschen

Nyheter

23 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Nyheter

23 maj 2023

Undersökning: Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande

Nyheter

23 maj 2023

De blev årets första Bygmastipendiater

Nyheter

22 maj 2023

Olyckor bland elyrken ökade förra året

Nyheter

22 maj 2023

Lessebo Scoutkår är en av vinnarna i årets XL-Hjälpen

Nyheter

17 maj 2023

Byggstartsindikatorn för april visar fördjupad nedgång i byggandet

Nyheter

17 maj 2023

SGDS Gruppen presenterar hållbarhetsberättelse

Nyheter

16 maj 2023

”Kunderna har fått ett större intresse för det klassiska måleriet”

Nyheter

16 maj 2023

”Ett hus blir inte hållbart om ingen vill ha det”

Nyheter

16 maj 2023

Den gamla stärkelsefabriken förändrade Gustavs liv

Nyheter

16 maj 2023

Dags för Bolists Byggfest

Nyheter

15 maj 2023

K-Rauta är årets e-handlare inom Renovering & Bygg

Nyheter

15 maj 2023

Byggmaterialhandlarna: Positivt med utredning om fler ägarlägenheter och hyrköp av bostäder

Nyheter

15 maj 2023

Byggkoxstnadsindex steg även i april

Nyheter

15 maj 2023

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik

Nyheter

12 maj 2023

Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan

Nyheter

12 maj 2023

Hon blev Årets byggkvinna 2023

Nyheter

12 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Nyheter

11 maj 2023

Debattartikel från Byggmaterialhandlarna med förslag för ökat återbruk

Nyheter

11 maj 2023

LK Systems AB förvärvar golvvärmeföretag

Nyheter

10 maj 2023

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Nyheter

10 maj 2023

Gemensamt upprop för utökat ROT-avdrag

Nyheter

09 maj 2023

Nordbyggs guldmedalj till byggsystemet BiteLock

Nyheter

09 maj 2023

XL-Bygg Byggcenter Varberg satsar på solceller och ny butik

Nyheter

05 maj 2023

Utsläppen i golvbranschen beräknade – 220 miljoner kilo koldioxid

Nyheter

04 maj 2023

Lindabs tak uppdateras med integrerade solpaneler

Nyheter

04 maj 2023

Ny utbildning för byggsektorn om NPF i arbetslivet

Nyheter

04 maj 2023

Limträförsäljningen fortsätter öka

Nyheter

04 maj 2023

Två föreningar först ut att få ta del av XL-Hjälpen

Nyheter

03 maj 2023

Elitfönster satsar drygt 100 miljoner på framtidens fabrik

Nyheter

03 maj 2023

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

03 maj 2023

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Nyheter

03 maj 2023

De är Byggmaterialhandlarnas ambassadörer 2023

Nyheter

03 maj 2023

Byggmax har öppnat nytt i Markaryd

Nyheter

02 maj 2023

Ramirentrapporten: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

28 april 2023

Minskad omsättning första kvartalet för BHG Group

Nyheter

28 april 2023

Kraftig försäljningsminskning under första kvartalet 2023

Nyheter

28 april 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår