Ett antal stora bygghandlare berättar för ByggMaterial om hur Coronapandemin påverkat dem hittills och hur de ser på utvecklingen framöver.

Endre Espeseth, vd för Kesko Sverige: "Vi har bland annat tryckt upp tre olika hygienaffischer på fyra olika språk som vi satt upp på anläggningarna."

Magnus Detterholm, vd för Optimera: "Hittills är försäljningen mycket god, bättre än samma period i fjol."

Peter Sjödahl, vd Woody Bygghandel: "Jag tycker att det initiativ som branschföreningen Byggmaterialhandlarna tagit med uppropet 'Låt Bygghandeln fortsätta vara öppen' är mycket bra."

Kim Jakobsson, vd för Järn Ab Södertorg/Snicken på Gotland: "Smittspridningen är ännu relativt lindrig i vårt område, vi ser dock att andra branscher påverkats drastiskt."

Fem bygghandlare: ”Så påverkas vi av Corona”

Nyheter

Tidningen ByggMaterial har varit i kontakt med flera av landets största byggmaterialhandlare som rapporterar att försäljningen än så länge inte har påverkats negativt av Corona-pandemin. Samtidigt har e-handeln ökat, i vissa fall kraftigt.

Vi har till handlarna ställt frågor om hur de arbetar för att minimera risken för smittspridning, hur e-handeln påverkats, om de gjort några personalneddragningen och vilken hjälp regeringen kan ge till branschen.
Här är svaret från Kesko Sverige, Derome Byggvaror & Träteknik AB, Optimera, Woody Bygghandel och Järn AB Södertorg/Snicken i Visby. 

Endre Espeseth, vd Kesko Sverige:
Hur arbetar ni rent praktiskt för att hålla handeln öppen men ändå minimera smittrisken?
Vi har bland annat tryckt upp tre olika hygienaffischer på fyra olika språk som vi satt upp på anläggningarna. Vi har ökat städningen på både kontor och anläggningar/varuhus. På vårt centrallager har vi säkerställt att den personal som går skift inte möter varandra vid skiftbyte.
– Vi uppmuntrar kunder att handla via e-handel eller att använda sig av våra säljare som plockar ihop varor, eller att använda sig av vår tjänst ”digital projektledare”. 

Hur har försäljningen påverkats hittills?
– Vi märker en ökad försäljning under Q1 för både K-Rauta och K-Bygg. 

Vi antar att e-handeln har ökat på grund virusutbrottet, kan ni säga något om hur stor ökningen är?
– Ja, vi märker en ökad försäljning. 

Har ni permitterat eller varslat någon personal eller planerar att göra det?
– Vi har i dagsläget varken permitterat eller varslat vår personal. Vi ser över kostnader, drar ned långsiktiga projekt som inte direkt bidrar till kassaflödet och förbereder oss för snabba förändringar.  

Hur kan regeringen och myndigheter rent konkret stötta den samhällsbärande byggmaterialhandeln, sett ur ert företagarperspektiv?
– Genom att lätta på skattetrycket och gå in med subventioner så att vi kan fortsätta att bidra till byggandet i Sverige och därmed hålla samhällsmaskineriet igång. Också genom att klassa bygghandeln som samhällskritisk så att vi kan fortsätta att leverera även om vi har medarbetare med barn i för- och grundskola som då kan erbjudas barnpassning/skola. 

Johan Winroth, vd Derome Byggvaror och Träteknik:

Hur arbetar ni rent praktiskt för att hålla handeln öppen men ändå minimera smittrisken?
– Vi har ökat städningen på samtliga anläggningar samt vidtagit åtgärder kring ren hygien. Då vi fokuserar på kundsegmentet proffs så har vi styrt om stora delar av varuflödet från hämtningen till att använda våra logistiklösningar.

Hur har försäljningen påverkats hittills?
– Vi ser, per dags datum (20-03-26) inga stora effekter, utan försäljningsutvecklingen är god. Dock ser vi att kommande projekt är mera osäkra och på grund av den ökade ekonomiska oron är vår uppfattning att även vår bransch kommer påverkas av negativ tillväxt.
– Hur lång och hur djup svackan kommer att bli är en ren gissningslek. Vi fokuserar på att förenkla våra kunders vardag och hålla igång våra verksamheter.

Vi antar att e-handeln har ökat på grund virusutbrottet, kan ni säga något om hur stor ökningen är?
– E-handeln ökar kraftigt, men från låga nivåer. Vi ser även en ökad orderingång via mejl, EDI och telefon snarare än att kunderna kommer in fysiskt och diskuterar en beställning.

Har ni permitterat eller varslat någon personal eller planerar att göra det?
– Nej, det har vi inte. Personalen och deras kompetens är vår viktigaste tillgång. Som ett familjeägt företag är långsiktighet och drivkraft två av våra kärnvärden. Vi har offensiva planer och för att förverkliga dem behövs engagerade och kompetenta medarbetare. Att ta bort personal, det vill säga kompetens, är vårt absolut sista alternativ.

Hur kan regeringen och myndigheter rent konkret stötta den samhällsbärande byggmaterialhandeln, sett ur ert företagarperspektiv?
– Stötta småföretagarna, alltså våra kunder, med ytterligare stimulanspaket. Utöka ROT-bidraget för privatpersoner samt att ROT-bidraget även omfattar fastighetsägare. Skapa trygghet i de finansiella systemen så att bostadsmarknaden hålls stabil, då detta bland annat är en viktig motor för att få igång flyttkedjorna. 

Magnus Detterholm, vd Optimera:

Hur arbetar ni rent praktiskt för att hålla handeln öppen men ändå minimera smittrisken?
– Vi genomför inga utbildningar, interna eller externa möten, och vi reser bara undantagsvis. På regional basis har vi ”krisplaner” att sätta in ifall någon enhet får så stor frånvaro att man inte kan upprätthålla verksamheten.

Hur har försäljningen påverkats hittills?
– Hittills är försäljningen mycket god, bättre än samma period i fjol.

Vi antar att e-handeln har ökat på grund virusutbrottet, kan ni säga något om hur stor ökningen är?
– Den har fördubblats.

Har ni permitterat eller varslat någon personal eller planerar att göra det?
– Nej

Hur kan regeringen och myndigheter rent konkret stötta den samhällsbärande byggmaterialhandeln, sett ur ert företagarperspektiv?
– Det viktigaste är att hålla byggnationen och bygghandeln igång, vilket vi i Byggmaterialhandlarnas styrelse uppmanat regeringen till. Sen kommer det sannolikt en tid då stimulans behövs, till exempel genom ett utökat Rot-avdrag, men jag bedömer inte att vi är där nu. 

Peter Sjödahl, vd Woody Bygghandel:

Hur arbetar ni rent praktiskt för att hålla handeln öppen men ändå minimera smittrisken?
– Vi följer de rekommendationer som Smittskyddstyrelsen ger rent allmänt.  I butik - håll fysiskt avstånd, extra rengöring, beställ material som är klart för avhämtning. Vi uppmanar till att vi distribuerar istället för att kunder kommer till butikerna och hämtar.

Hur har försäljningen påverkats hittills?
– I skrivande stund (26/3) så ser vi ingen större förändring. Försäljningen ligger på normal nivå i hela landet.

Vi antar att e-handeln har ökat på grund virusutbrottet, kan ni säga något om hur stor ökningen är?
– Vi ser en ökning i våra digitala kanaler.

Har ni permitterat eller varslat någon personal eller planerar att göra det?
– Vi har inte permitterat men följer utvecklingen noggrant.

Hur kan regeringen och myndigheter rent konkret stötta den samhällsbärande byggmaterialhandeln, sett ur ert företagarperspektiv?
– Jag tycker att det initiativ som branschföreningen Byggmaterialhandlarna tagit med uppropet ”Låt Bygghandeln fortsätta vara öppen” är mycket bra. Håll handeln och byggena öppna, det är viktigt för hela samhället. Framöver, när läget har stabiliserats, är vår bransch viktig för att dra igång hjulen i hela samhället. Då förväntar jag mig någon form av stödåtgärder, till exempel förbättrade ROT-avdrag eller andra injektioner i vår bransch. 

Kim Jakobsson, vd Järn Ab Södertorg/Snicken:

 Hur arbetar ni rent praktiskt för att hålla handeln öppen men ändå minimera smittrisken?

– Vi sanerar utsatta ytor såsom diskar, kortterminaler, handtag mm. Vi kommunicerar att vi kör ut material, plockar för avhämtning i större utsträckning än normalt läge, uppmuntrar att lägga beställningar digitalt i vår webbshop, samt ökar kontakterna via mail och telefon. Vi tar så mycket möten som möjligt via digitala kanaler. 

Hur har försäljningen påverkats hittills?
– Vi ser i dagsläget ingen nedgång. Det är handel i stort sett som vanligt i våra butiker. Något färre privatkonsumenter. Smittspridningen är ännu relativt lindrig i vårt område, vi ser dock att andra branscher påverkats drastiskt.

 Vi antar att e-handeln har ökat på grund virusutbrottet, kan ni säga något om hur stor ökningen är?
– Vi har sett en liten ökning på lagda order. Samt har fler nya kunder registrerat sig i vår webbshop.

Har ni permitterat eller varslat någon personal eller planerar att göra det?
– Nej, vi har inte nödgats vidta några sådana åtgärder, ej heller något vi planerar för det i nuläget. Vi följer dock utvecklingen nogsamt och läget kan givetvis komma att ändras längre fram.

Hur kan regeringen och myndigheter rent konkret stötta den samhällsbärande byggmaterialhandeln, sett ur ert företagarperspektiv?
– Svårt att säga i nuläget. 

Apotea: Effektivitet vägen till lyckad e-handel

Nyheter

03 juli 2020

SHL och Bauhaus förlänger avtalet

Nyheter

03 juli 2020

Över 1200 nomineringar inskickade till XL-Hjälpen

Nyheter

01 juli 2020

Nu byggs Beijers nya IT-organisation

Nyheter

29 juni 2020

En förändringsresa genom en pandemi

Nyheter

24 juni 2020

Woody skriver nytt centralt avtal

Nyheter

23 juni 2020

Mestergruppen Sverige växer när Bolist och Järnia öppnar fler butiker

Nyheter

22 juni 2020

Efter branden – nu öppnar Bygmas nya butik i Umeå

Nyheter

22 juni 2020

Han blev utsedd till Årets Entreprenör

Nyheter

22 juni 2020

Här är årets 23 Bygmastipendiater

Nyheter

19 juni 2020

Happy Homes ansluter till Byggmaterialhandlarna

Nyheter

19 juni 2020

Filip Persson är årets Bygmastipendiat i Örnsköldsvik

Nyheter

17 juni 2020

Han är ny programledare för Beijers podd ”Bygga åt idioter”

Nyheter

17 juni 2020

Samarbetar för effektivare byggplatslogistik

Nyheter

12 juni 2020

Här är årets Bygmastipendiat i Lycksele

Nyheter

11 juni 2020

Sifoundersökning: Åtta av tio husägare planerar att bygga i sommar

Nyheter

09 juni 2020

Han blir Bygmas nya HR-chef

Nyheter

09 juni 2020

Årets Bygmastipendiater i Västerås utsedda

Nyheter

09 juni 2020

Rekordförsäljning för Bolist e-handel och Bolist Logistik AB

Nyheter

09 juni 2020

Coronaanpassad utdelning när Bygmastipendiet delades ut

Nyheter

08 juni 2020

Beijer störst i Sverige på PEFC-certifierat virke

Nyheter

08 juni 2020

NP Nilsson satsar vidare med ny anläggning

Nyheter

08 juni 2020

Finja Betongs hållbarhetsrapport för 2019

Nyheter

05 juni 2020

Årets Bygmastipendiater i Umeå utsedda

Nyheter

05 juni 2020

”Höj Rot-avdraget till 50 %”

Nyheter

01 juni 2020

Peab och Beijer tecknar nytt avtal

Nyheter

27 maj 2020

Byggarnas skriver avtal med Malmqvist och Co. Byggnads

Nyheter

27 maj 2020

Beijer tecknar avtal med JM kring byggförnödenheter

Nyheter

27 maj 2020

Ny styrelse för Bolists och XL-Byggs bolag

Nyheter

26 maj 2020

Vindö Byggvaror i Stockholms skärgård: ”På sommaren byggs det färre hus och fler kaninburar”

Nyheter

26 maj 2020

Enklare än någonsin att Koppla säkert

Nyheter

26 maj 2020

Beijer ställer om - kör sin Byggmässa digitalt

Nyheter

25 maj 2020

Han blir ny försäljnings- och marknadschef på Woody

Nyheter

23 maj 2020

Beijers Kundklubb får ännu mera muskler

Nyheter

18 maj 2020

Woody värvar delägare från Bolist

Nyheter

18 maj 2020

Ny marknadschef på XL-Bygg

Nyheter

12 maj 2020

XL-Bygg hjälper Volvo att tillverka skyddsförkläden till hemsjukvården

Nyheter

12 maj 2020

Bygghandelskedjan öppnar dörrarna till ny butik

Nyheter

12 maj 2020

Bygma stärker greppet om Norrland – anställer nya platschefer i Skellefteå och Sundsvall

Nyheter

12 maj 2020

Sanitetsleverantören uppnår koldioxidneutral produktion

Nyheter

12 maj 2020

Derome: Fossila transporter i Ytterby

Nyheter

10 maj 2020

Grönt ljus för XL-Byggs samgående med Bolist

Nyheter

10 maj 2020

XL-Bygg fortsätter sin expansiva etableringsplan

Nyheter

04 maj 2020

Woody skriver nytt flerårsavtal med Peab

Nyheter

04 maj 2020

Byggmaterialindex: Kraftigt ökad försäljning under mars

Nyheter

24 april 2020

Hilti utses återigen till Sveriges bästa arbetsplats och kulturbärare

Nyheter

23 april 2020

XL-Bygg etablerar nytt i Mölndal

Nyheter

23 april 2020

Företagen tecknar samarbetsavtal på både bygg- och järnvaror

Nyheter

23 april 2020

Finja Betongs nya golvsortiment, nu i bygghandeln

Nyheter

17 april 2020

Derome håller hjulen rullande

Nyheter

16 april 2020

NP Nilsson slår upp portarna i Helsingborg

Nyheter

07 april 2020

Bygma rekryterar nyckelkompetens kring tung infästning

Nyheter

03 april 2020

Framgång i bygget av Förskolan Hoppet - klimatpåverkan ner 70 procent

Nyheter

02 april 2020

Ny digital kanal från Byggarnas Partner

Nyheter

02 april 2020

Woody värvar ny delägare från Bolist

Nyheter

02 april 2020

Corona: Nya råd för handeln

Nyheter

02 april 2020

Riksdagspolitiker: ”Viktigt att stötta bygghandeln”

Nyheter

02 april 2020

NP Nilsson inleder samarbete med HIF

Nyheter

01 april 2020

Tillsammans bygger de bostäder i Borås

Nyheter

31 mars 2020

Corona: Max 50 personer gäller inte butiker

Nyheter

29 mars 2020

”Vi är beredda att snabbt agera om läget försämras”

Nyheter

29 mars 2020

Stark februarimånad i bygghandeln

Nyheter

29 mars 2020

Derome slår upp portarna i Karlskrona

Nyheter

26 mars 2020

Beijer släpper guide till hantverkare i hantering av Covid-19

Nyheter

26 mars 2020

Nu kommer XL-Hjälpen tillbaka

Nyheter

26 mars 2020

Logistik som förenklar byggplatsen

Nyheter

26 mars 2020

Kampanj för minska spridningen av Corona

Nyheter

17 mars 2020

Kesko förvärvar grossistföretag

Nyheter

17 mars 2020

Vården är prioritet för Beijer

Nyheter

17 mars 2020

De nomineras till Årets jobbskapare – igen

Nyheter

17 mars 2020

Deras första projekt med klimatpositiv betongstomme

Nyheter

16 mars 2020

Nu går startskottet för Deromes virkesexport till USA

Nyheter

16 mars 2020

Järnet ger fart i Hagforsbygden

Nyheter

15 mars 2020

Beijer skriver storkontrakt med Veidekke

Nyheter

11 mars 2020

Bygga åt idioter – en riktig säljsuccé. Men boktiteln har gjort många upprörda

Nyheter

11 mars 2020

Beijer först med ETIM-standard

Nyheter

11 mars 2020

Förbrukat byggmaterial får nytt liv

Nyheter

11 mars 2020

Hållbar hantering krävs vid impregnering

Nyheter

11 mars 2020

Historien om Bahco - Allt började med rörtången och skiftnyckeln

Nyheter

11 mars 2020

Missuppfattningar kring tryckimpregnerat virke ”Ger minst miljöpåverkan bland motsvarande alternativ”

Nyheter

11 mars 2020

Så kan bygghandeln optimera logistiken. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Nyheter

11 mars 2020

Stjärnorna ska bli planetskötare i världsklass. Förvandlade gammal timmerkoja till ekohus

Nyheter

11 mars 2020

Ett positivt år för Beijer

Nyheter

04 mars 2020

Siktar på att bli marknadsledande, nu presenteras det nya förvärvet

Nyheter

04 mars 2020

Minskning i det fjärde kvartalet för Byggmax

Nyheter

03 mars 2020

Inspiration till att mura och putsa drömhuset

Nyheter

03 mars 2020

Badrumstrender vi minns

Nyheter

03 mars 2020

Bygghemmas portfölj fortsätter växa

Nyheter

03 mars 2020

Åter igen dags för Woody Byggmässa

Nyheter

19 februari 2020

Beijer slog rekord i Mustaschkampen

Nyheter

19 februari 2020

Branschuppmaning om att minska utsläpp

Nyheter

13 februari 2020

Lyckad hockeyfest i Globen

Nyheter

13 februari 2020

Derome satsar digitalt

Nyheter

13 februari 2020

De tog hem segern som årets leverantörspartner 2019

Nyheter

13 februari 2020

Flexits bostadsaggregat är nu Euroventcertifierade

Nyheter

12 februari 2020

De sänker sitt klimatavtryck med 20 procent

Nyheter

10 februari 2020

Derome öppnar nytt varuhus i Helsingborg

Nyheter

05 februari 2020

Beijer presenterade Tre Kronors trupp

Nyheter

05 februari 2020

Smart logistik frigör tid i byggprocessen

Nyheter

05 februari 2020

Kontorshus med återvunnet byggmaterial

Nyheter

05 februari 2020

Beijer och Tre Kronor samarbetar mot prostatacancer

Nyheter

06 november 2019

Byggmaterialhandlarna medverkade på Almedalsveckan

Nyheter

10 oktober 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår