Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och Patric Wichmann, ordförande i Byggmaterialhandlarnas Hållbarhetsråd.

Skärpta miljökrav för byggnader spiller över på byggmaterialhandeln

Nyheter

I en slutredovisning till regeringen föreslår Boverket skärpta miljökrav för byggnader. Även om det i första hand är byggentreprenörer som kommer att beröras av kraven om de införs kommer det även påverka byggmaterialhandeln. – Entreprenörerna är våra viktigaste kunder och kommer nog att be om vår hjälp att förse dem med den här kunskapen när de köper materialet, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

Boverket lämnar ett författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, som kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader. En utökning av klimatdeklarationen föreslås komma i januari 2027.

Gränsvärdet i slutredovisningen som Boverket lämnat till regeringen föreslås omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden och dess isolering exklusive solceller och fast utrustning. Boverket föreslår också att gränsvärdena ska skärpas vart femte år och föreslås sänkas med 25 procent till 2030 jämfört med nivån för 2025, med undantag för småhus som föreslås få en mindre sänkning. En utökning av klimatdeklarationen föreslås också komma i januari 2027. Krav på klimatdeklaration föreslås även vid vissa ändringar av befintliga byggnader från den 1 januari 2027. 

 

Ändrat arbetssätt

Förslaget, om det genomförs, kommer troligen innebära ett ändrat arbetssätt där klimatdata beräknas i förväg, redan vid projektering eller liknande. 

– Om byggherrarna har ett gränsvärde vill man att det hålls. Jag tror det kommer att bli vanligare att man pratar om en klimatbudget för projekt och att man räknar på det på samma sätt som man räknar på ekonomin och ser att den håller innan man sätter igång, säger Patric Wichmann, hållbarhetskonsult och ordförande i Byggmaterialhandlarnas Hållbarhetsråd. 

Byggmaterialhandeln kommer antagligen få en viktig roll i den processen.

– För många byggherrar kommer det att bli en utmaning att räkna på de här sakerna, så det är bra att handeln känner till det här så att de kan hjälpa dem. Det är också viktigt att tänka på att man inte kommer att kunna välja ersättningsprodukter hur som helst i ett projekt - förutom att de ska ha motsvarande pris och egenskaper kommer de även att behöva ha samma klimatdata.

 

Tre saker att tänka på

För byggherren kommer det också att bli ännu viktigare att ha kontroll på hela gruppen av underentreprenörer i ett projekt. Även där kan handeln vara behjälplig. 

– För byggmaterialhandeln tror jag det framför allt är tre saker som de kommer att behöva tänka på om förslaget går igenom: att förbereda personalen med kunskap genom utbildningar eller information, att personalen hjälper sina kunder genom att påminna dem eller ställa frågan om de har något klimatkrav att tänka på när de köper produkter och att handlarna har system som kan hantera den här datan så att uppgifterna finns tillgängliga för personalen, säger Patric. 

Förutom Boverkets förslag händer det också mycket inom hållbarhetsområdet på EU-nivå, med bland annat genom den så kallade Green deal där ett av målen är att det inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och taxonomiförordningen som tittar på vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Dessutom håller energiprestandadirektivet som ska förbättra byggnaders energiprestanda, och byggproduktförordningen som anger de krav som ska vara uppfyllda för att sälja en byggprodukt, på att revideras. 

– Det är mycket som kommer från alla håll nu, så det återstår att se hur det kan synkas ihop och vad det kokas ner till. Det vi vet är att det i alla fall inte kommer att bli mindre hållbarhetskrav framöver, säger Monica Björk.

 

Byggmaterialhandlarna har börjat förbereda sig

Byggmaterialhandlarna har redan börjat förbereda genom att formulera nya krav på byggmaterialleverantörerna i sin Vilmastandard. 

– Även om det formellt inte ligger på oss att genomföra detta måste vi vara beredda på att det kommer att hamna på oss och vi tittar på hur vi ska föra in kraven på klimatpåverkan i vårt flöde. Digitalisering är en förutsättning för att det här ska gå att genomföra, säger Monica. 

I stort är Byggmaterialhandlarna positiva till Boverkets förslag, men ser också risker med den ökade administrationen. 

– Vi vill ju jobba för att bidra till en mindre klimatpåverkan, men är samtidigt oroliga för att den administrativa bördan kommer att öka mycket för våra medlemmar, säger Monica.  

 

 

Datum att hålla koll på

1 juli 2025

Gränsvärden kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader om förslaget går igenom. Byggnaderna delas in i två grupper där grupp 1 innefattar till exempel småhus, flerbostadshus, kontorsbyggnader och utbildning exklusive förskola samt specialbostad och grupp 2 övriga byggnader där det saknas robusta referensvärden. Byggherren ska bifoga ett beräkningsunderlag när klimatdeklarationen registreras.

 

1 januari 2027

En klimatdeklaration som omfattar hela byggnadens livscykel föreslås från 1 januari 2027. Krav på klimatdeklaration föreslås även vid vissa ändringar av befintliga byggnader från samma datum, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk, eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Kravet gäller också om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad, eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk, eller industri. 

Läs mer om Boverkets förslag här.

 

Artikeln är hämtad ur nummer 4 2023 av tidningen ByggMaterial. 

Annons:

Svenskt Trä: Bastubygge i topp hos hemmafixarna

Nyheter

04 december 2023

Antalet färdigställda bostäder i Europa bottnar år 2025

Nyheter

04 december 2023

Han blir ny strategi- och transformationschef på Beijer

Nyheter

04 december 2023

Göteborgsföretag först i världen med prefabricerade solcellstak

Nyheter

01 december 2023

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Nyheter

01 december 2023

Beijers Branschrapport: Fortsatt tufft för byggmaterialhandeln

Nyheter

01 december 2023

Karin Eriksson lämnar vd-rollen i Mestergruppen

Nyheter

30 november 2023

Så påverkar äldres villaförsäljning samhällsekonomin

Nyheter

29 november 2023

Beijer i Uppsala i återbruksprojekt

Nyheter

29 november 2023

Louise bytte blommor och blad mot virke och skruv

Nyheter

29 november 2023

Mats Sundin: ”Det viktigaste för mig är att hitta avknappen”

Nyheter

29 november 2023

Framtidsvalet ska få unga att upptäcka byggmaterialhandeln

Nyheter

29 november 2023

Byggelement inviger ny fabrik

Nyheter

28 november 2023

De lanserar evoZero-cement från världens första CCS-anläggning i cementindustrin

Nyheter

28 november 2023

Happy Homes presenterar trendrapport

Nyheter

28 november 2023

Utökat samarbete för att främja återbruk

Nyheter

28 november 2023

XL-hjälpen uppmärksammade vinnare - och laddar om för nästa år

Nyheter

28 november 2023

Bara PEFC-certifierat virke i Deromes pallkragar

Nyheter

28 november 2023

Ahlsell gör två nyförvärv

Nyheter

28 november 2023

Föreläste om byggbranschens gröna omställning

Nyheter

24 november 2023

Swisspearl vinnare av innovationspris

Nyheter

24 november 2023

SCB: Färre påbörjade lägenheter

Nyheter

24 november 2023

Ny produktdatakatalog för byggmaterial och träprodukter

Nyheter

23 november 2023

Strategi och framtid på Bolistkonferens

Nyheter

23 november 2023

De blev Årets leverantör inom XL-Bygg

Nyheter

21 november 2023

Ny mässa för byggmaterialfrågor

Nyheter

21 november 2023

XL-Bygg ingår partnerskap med SOK

Nyheter

20 november 2023

Lutfie flydde kriget – nu hjälper hon andra flyktingar till jobb inom bygg

Nyheter

20 november 2023

Blåkläder söker kvinnliga testpiloter

Nyheter

17 november 2023

Mal Proff har öppnat sin fjärde butik i Sverige

Nyheter

17 november 2023

Beijer Byggmaterial öppnar i Kungälv

Nyheter

17 november 2023

De ger nytt liv åt återvunnen färg

Nyheter

16 november 2023

Innovativ golvbrunn gav plats på startup-lista

Nyheter

16 november 2023

Både ljus och mörker för den svenska trävarumarknaden

Nyheter

16 november 2023

Kedjorna om kompetenstapp och framtidens rekrytering

Nyheter

15 november 2023

De vill locka unga med challenges och EPA-dunk

Nyheter

15 november 2023

Beijer Västerås: ”Ingen ställer upp för en kollega men alla ställer upp för en kompis”

Nyheter

15 november 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex minskade till 6,6 procent

Nyheter

15 november 2023

Byggstartsindikatorn: Bostadsbyggandet har slutat sjunka

Nyheter

15 november 2023

XL-Bygg vill främja kvinnligt entreprenörskap – lanserar Nätverket

Nyheter

14 november 2023

Second hand i första hand i nytt bostadsområde

Nyheter

14 november 2023

Fördubbling av rådgivningsärenden kopplade till arbetsbrist

Nyheter

14 november 2023

Derome i Stenungsund flyttar tillbaka efter skredet

Nyheter

14 november 2023

Bauhaus öppnar nytt i Östersund

Nyheter

10 november 2023

Restmaterial blir nya produkter med ny tvättanläggning

Nyheter

09 november 2023

Thomas Concrete Group vill se ökad forskning på betong

Nyheter

09 november 2023

Cirka 80 tjänster berörs när Serneke omorganiserar

Nyheter

09 november 2023

Optimera levererar Wood Tube-reglar till kontorshus i trä

Nyheter

08 november 2023

XL-Hjälpen uppmärksammar årets projekt med livesändning

Nyheter

08 november 2023

Nu presenteras världens första byggnad med fossilfritt stål

Nyheter

08 november 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår