Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100).

Byggfakta: Fåtal större byggstarter bakom ökat byggande under september

Nyheter

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade mellan augusti och september enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 1,4 procent medan övrigt byggande ökade med 0,9 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn ökat med 3,9 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 40 procent. Enstaka mycket stora byggstarter bidrar dock kraftigt till utfallet, vilket gör det svårtolkat.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg med 1 procent under september, vilket var lägre än förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +3,9 procent i september, en uppgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn steg under september. En utplaning av nedgången i bostadsbyggandet bidrog en del. Framför allt bidrar dock byggstarten av några få enstaka mycket stora projekt till att de senaste månadernas nedgång förbytts till en uppåtgående trend. Det faktum att det handlar om ett fåtal större byggstartade projekt gör månadens utfall svårtolkat. Förmodligen är det för tidigt att prata om en vändning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 1,4 procent under augusti, vilket var andra månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -39,2 procent lägre. Återigen har tidigare utfall reviderats ned på grund av inställda/framflyttade projekt. Det innebär att även om de senaste månadsutfallen tyder på att nedgången i bostadsbyggandet planat ut så är nivån som utplaningen sker på lägre än tidigare beräknat.

– Det senaste utfallet visar att byggstarterna i bostadssektorn fallit 63 procent sedan toppnivån hösten 2021. Den stabilisering som vi ser tecken på nu sker på de nivåer vi hade för tio år sedan, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Mycket talar för att den offentliga statistiken inte har fångat den nedgång som skett, i och med att många byggprojekt ställts in eller skjutits upp efter byggstartsdatum. Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången startade tidigare än vad den officiella statistiken över byggstartade bostäder visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 21 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten sedan 2010, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,9 procent under september, vilket var lite lägre än förra månadens utfall som reviderats upp. Årstakten var +40 procent i september vilket är en kraftig upprevidering jämfört med förra månaden. Byggstart av en handfull mycket stora projekt de senaste månaderna medför att trenden reviderats upp markant.

– De senaste sex månaderna har vi sju byggstartade projekt med beräknade byggkostnader på över en miljard kronor. Historiskt har antalet byggstartade projekt av sådan storlek varit 3-4 stycken per halvår. Dessutom har vi bland de nyligen byggstartade projekten H2 Green Steels stål- och vätgasfabrik i Boden som är det överlägset största byggstartade projekt som finns i Byggfaktas databas. Sammantaget får detta stort genomslag på indikatorberäkningarna, och medför att trenden nu ser ut att vara kraftigt uppåtgående. Med tanke på att det är ett fåtal byggstarter (om än viktiga och stora) som ligger bakom så finns det anledning att vara försiktig med tolkningen av utfallet, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 46,9 miljarder kronor. Det är en nedgång med 43,1 miljarder sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 115,0 miljarder kronor, en uppgång med 50,5 miljarder. Av denna uppgång står industriprojekt för merparten.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

 

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det gjorts stora revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet hittills under 2023 på sammantaget drygt 8 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar med 5 procent för 2022 och 25 procent för utfallet hittills under 2023. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för 2022 med 2 procent och för utfallet hittills under 2023 med 13 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har förändrats för övrigt byggande.

 

Annons:

Svenskt Trä: Bastubygge i topp hos hemmafixarna

Nyheter

04 december 2023

Antalet färdigställda bostäder i Europa bottnar år 2025

Nyheter

04 december 2023

Han blir ny strategi- och transformationschef på Beijer

Nyheter

04 december 2023

Göteborgsföretag först i världen med prefabricerade solcellstak

Nyheter

01 december 2023

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Nyheter

01 december 2023

Beijers Branschrapport: Fortsatt tufft för byggmaterialhandeln

Nyheter

01 december 2023

Karin Eriksson lämnar vd-rollen i Mestergruppen

Nyheter

30 november 2023

Så påverkar äldres villaförsäljning samhällsekonomin

Nyheter

29 november 2023

Beijer i Uppsala i återbruksprojekt

Nyheter

29 november 2023

Louise bytte blommor och blad mot virke och skruv

Nyheter

29 november 2023

Mats Sundin: ”Det viktigaste för mig är att hitta avknappen”

Nyheter

29 november 2023

Framtidsvalet ska få unga att upptäcka byggmaterialhandeln

Nyheter

29 november 2023

Byggelement inviger ny fabrik

Nyheter

28 november 2023

De lanserar evoZero-cement från världens första CCS-anläggning i cementindustrin

Nyheter

28 november 2023

Happy Homes presenterar trendrapport

Nyheter

28 november 2023

Utökat samarbete för att främja återbruk

Nyheter

28 november 2023

XL-hjälpen uppmärksammade vinnare - och laddar om för nästa år

Nyheter

28 november 2023

Bara PEFC-certifierat virke i Deromes pallkragar

Nyheter

28 november 2023

Ahlsell gör två nyförvärv

Nyheter

28 november 2023

Föreläste om byggbranschens gröna omställning

Nyheter

24 november 2023

Swisspearl vinnare av innovationspris

Nyheter

24 november 2023

SCB: Färre påbörjade lägenheter

Nyheter

24 november 2023

Ny produktdatakatalog för byggmaterial och träprodukter

Nyheter

23 november 2023

Strategi och framtid på Bolistkonferens

Nyheter

23 november 2023

De blev Årets leverantör inom XL-Bygg

Nyheter

21 november 2023

Ny mässa för byggmaterialfrågor

Nyheter

21 november 2023

XL-Bygg ingår partnerskap med SOK

Nyheter

20 november 2023

Lutfie flydde kriget – nu hjälper hon andra flyktingar till jobb inom bygg

Nyheter

20 november 2023

Blåkläder söker kvinnliga testpiloter

Nyheter

17 november 2023

Mal Proff har öppnat sin fjärde butik i Sverige

Nyheter

17 november 2023

Beijer Byggmaterial öppnar i Kungälv

Nyheter

17 november 2023

De ger nytt liv åt återvunnen färg

Nyheter

16 november 2023

Innovativ golvbrunn gav plats på startup-lista

Nyheter

16 november 2023

Både ljus och mörker för den svenska trävarumarknaden

Nyheter

16 november 2023

Kedjorna om kompetenstapp och framtidens rekrytering

Nyheter

15 november 2023

De vill locka unga med challenges och EPA-dunk

Nyheter

15 november 2023

Beijer Västerås: ”Ingen ställer upp för en kollega men alla ställer upp för en kompis”

Nyheter

15 november 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex minskade till 6,6 procent

Nyheter

15 november 2023

Byggstartsindikatorn: Bostadsbyggandet har slutat sjunka

Nyheter

15 november 2023

XL-Bygg vill främja kvinnligt entreprenörskap – lanserar Nätverket

Nyheter

14 november 2023

Second hand i första hand i nytt bostadsområde

Nyheter

14 november 2023

Fördubbling av rådgivningsärenden kopplade till arbetsbrist

Nyheter

14 november 2023

Derome i Stenungsund flyttar tillbaka efter skredet

Nyheter

14 november 2023

Bauhaus öppnar nytt i Östersund

Nyheter

10 november 2023

Restmaterial blir nya produkter med ny tvättanläggning

Nyheter

09 november 2023

Thomas Concrete Group vill se ökad forskning på betong

Nyheter

09 november 2023

Cirka 80 tjänster berörs när Serneke omorganiserar

Nyheter

09 november 2023

Optimera levererar Wood Tube-reglar till kontorshus i trä

Nyheter

08 november 2023

XL-Hjälpen uppmärksammar årets projekt med livesändning

Nyheter

08 november 2023

Nu presenteras världens första byggnad med fossilfritt stål

Nyheter

08 november 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår