Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100).

Byggstartsindikatorn: Bostadsbyggandet har slutat sjunka

Nyheter

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan september och oktober enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 3,2 procent medan övrigt byggande minskade med 1,3 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn ökat med 0,8 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 28 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 23 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under oktober, vilket var lägre än förra månadens nedreviderade utfall på +0,6 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +0,8 procent i oktober, en nedgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.

– Indikatorn steg för bostadsbyggandet och sjönk för övrigt byggande under oktober. Sammantaget blev det oförändrat. Byggstarterna har rört sig något uppåt de senaste månaderna, men det är främst en handfull riktigt stora industriprojekt som drar upp statistiken. Det gör läget svårtolkat och innebär att det är för tidigt att prata om en tydlig vändning uppåt, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,2 procent under oktober, vilket var tredje månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -28,2 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp något, vilket ytterligare understryker denna signal.
– Återigen signalerar bostadsindikatorn att nedgången i byggstarter verkar ha bottnat och att det skett en stabilisering de senaste månaderna. Stabiliseringen sker dock efter att indikatorn mer än halverats sedan hösten 2021, vilket innebär att bostadsproduktionen, räknat i kronor, är nere på nivåer som de låg på för nio år sedan, säger Tor Borg.
Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången i bostadsbyggandet startade tidigare än vad den officiella statistiken visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 22000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten på länge, säger Tor Borg.
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med 1,3 procent under oktober, vilket var lite lägre än förra månadens utfall som reviderats ned. Årstakten var +22,6 procent i oktober vilket är en tydlig nedrevidering jämfört med förra månaden. Byggstart av en handfull mycket stora projekt de senaste månaderna medför att trendberäkningarna blir osäkrare än normalt.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har påverkats kraftigt av att ett par riktigt stora, och sannolikt ganska unika, projekt byggstartats tidigare under 2023. Det har drivit upp indikatorn en hel del. Kommande stora byggstarter kommer inte att vara lika kostnadstunga. Det innebär att det vi ser just nu troligtvis är en tillfällig topp i indikatorn och inte en ihållande trend, säger Tor Borg.
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 46,5 miljarder kronor. Det är en nedgång med 40,0 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 114,4 mdkr, en uppgång med 45,7 mdkr. Av denna uppgång står industriprojekt för merparten.

 

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 1,5 procent för det andra kvartalet i år och med drygt 5 procent för det tredje kvartalet. För övrigt byggande är det en upprevidering med 2 procent för det fjärde kvartalet 2022 och nedrevideringar för det andra och tredje kvartalet i år med 1 respektive 4 procent. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för 2022 med 1 procent och en nedrevidering för andra och tredje kvartalet i år med 1 respektive 2 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte förändrats.

 

Annons:

Svenskt Trä: Bastubygge i topp hos hemmafixarna

Nyheter

04 december 2023

Antalet färdigställda bostäder i Europa bottnar år 2025

Nyheter

04 december 2023

Han blir ny strategi- och transformationschef på Beijer

Nyheter

04 december 2023

Göteborgsföretag först i världen med prefabricerade solcellstak

Nyheter

01 december 2023

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Nyheter

01 december 2023

Beijers Branschrapport: Fortsatt tufft för byggmaterialhandeln

Nyheter

01 december 2023

Karin Eriksson lämnar vd-rollen i Mestergruppen

Nyheter

30 november 2023

Så påverkar äldres villaförsäljning samhällsekonomin

Nyheter

29 november 2023

Beijer i Uppsala i återbruksprojekt

Nyheter

29 november 2023

Louise bytte blommor och blad mot virke och skruv

Nyheter

29 november 2023

Mats Sundin: ”Det viktigaste för mig är att hitta avknappen”

Nyheter

29 november 2023

Framtidsvalet ska få unga att upptäcka byggmaterialhandeln

Nyheter

29 november 2023

Byggelement inviger ny fabrik

Nyheter

28 november 2023

De lanserar evoZero-cement från världens första CCS-anläggning i cementindustrin

Nyheter

28 november 2023

Happy Homes presenterar trendrapport

Nyheter

28 november 2023

Utökat samarbete för att främja återbruk

Nyheter

28 november 2023

XL-hjälpen uppmärksammade vinnare - och laddar om för nästa år

Nyheter

28 november 2023

Bara PEFC-certifierat virke i Deromes pallkragar

Nyheter

28 november 2023

Ahlsell gör två nyförvärv

Nyheter

28 november 2023

Föreläste om byggbranschens gröna omställning

Nyheter

24 november 2023

Swisspearl vinnare av innovationspris

Nyheter

24 november 2023

SCB: Färre påbörjade lägenheter

Nyheter

24 november 2023

Ny produktdatakatalog för byggmaterial och träprodukter

Nyheter

23 november 2023

Strategi och framtid på Bolistkonferens

Nyheter

23 november 2023

De blev Årets leverantör inom XL-Bygg

Nyheter

21 november 2023

Ny mässa för byggmaterialfrågor

Nyheter

21 november 2023

XL-Bygg ingår partnerskap med SOK

Nyheter

20 november 2023

Lutfie flydde kriget – nu hjälper hon andra flyktingar till jobb inom bygg

Nyheter

20 november 2023

Blåkläder söker kvinnliga testpiloter

Nyheter

17 november 2023

Mal Proff har öppnat sin fjärde butik i Sverige

Nyheter

17 november 2023

Beijer Byggmaterial öppnar i Kungälv

Nyheter

17 november 2023

De ger nytt liv åt återvunnen färg

Nyheter

16 november 2023

Innovativ golvbrunn gav plats på startup-lista

Nyheter

16 november 2023

Både ljus och mörker för den svenska trävarumarknaden

Nyheter

16 november 2023

Kedjorna om kompetenstapp och framtidens rekrytering

Nyheter

15 november 2023

De vill locka unga med challenges och EPA-dunk

Nyheter

15 november 2023

Beijer Västerås: ”Ingen ställer upp för en kollega men alla ställer upp för en kompis”

Nyheter

15 november 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex minskade till 6,6 procent

Nyheter

15 november 2023

XL-Bygg vill främja kvinnligt entreprenörskap – lanserar Nätverket

Nyheter

14 november 2023

Second hand i första hand i nytt bostadsområde

Nyheter

14 november 2023

Fördubbling av rådgivningsärenden kopplade till arbetsbrist

Nyheter

14 november 2023

Derome i Stenungsund flyttar tillbaka efter skredet

Nyheter

14 november 2023

Bauhaus öppnar nytt i Östersund

Nyheter

10 november 2023

Restmaterial blir nya produkter med ny tvättanläggning

Nyheter

09 november 2023

Thomas Concrete Group vill se ökad forskning på betong

Nyheter

09 november 2023

Cirka 80 tjänster berörs när Serneke omorganiserar

Nyheter

09 november 2023

Optimera levererar Wood Tube-reglar till kontorshus i trä

Nyheter

08 november 2023

XL-Hjälpen uppmärksammar årets projekt med livesändning

Nyheter

08 november 2023

Nu presenteras världens första byggnad med fossilfritt stål

Nyheter

08 november 2023

60 personer sägs upp på byggbolag

Nyheter

08 november 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår