Antalet färdigställda bostäder i Europa bottnar år 2025

Nyheter

Enligt Euroconstructs nya prognoser för de europeiska bygg- och anläggningsmarknaderna krymper aktiviteten i en majoritet av de 19 Euroconstruct-länderna 2023 och 2024. Den kraftiga avmattningen för nybyggnationen och renoveringsaktiviteten i bostadssegmentet totalt sett bedöms bli mest framträdande i Sverige.

I samband med analysnätverket Euroconstructs konferens i Dublin, Irland, den 1 december presenterades nya prognoser för de nitton europeiska bygg- och anläggningsmarknader som bevakas av nätverket. Prognoserna visar på betydande nedgångar 2023-2024, enligt ett pressmeddelande från Prognoscentret.

I majoriteten av de nitton Euroconstruct-länderna sker nedgångar, även om omfattningen varierar till följd av de olika marknadsförutsättningarna. Samtliga länder påverkas dock negativt av kraftiga ränteökningar, stigande byggkostnader och den ihållande höga inflationen vilket försvagar hushållens köpkraft och den allmänna konjunkturen. Därtill kan läggas stramare offentliga budgetar och fallande fastighetspriser.  

• Avmattningen i den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden drivs primärt av nedgången i bostadsbyggandet. Euroconstruct bedömer att det totala antalet färdigställda bostäder kommer att ligga på 2016 års nivå under 2025. 
• Anläggningsmarknaden bedöms vara mer motståndskraftig då den understödjs av offentliga investeringar i kritisk infrastruktur såsom transport och energi. Investeringarna inom anläggning fortsätter att växa med en förväntad årlig tillväxt på 2,8 procent under 2023 till 2026, medan byggsektorn krymper med i genomsnitt 1 procent per år. 
• Först 2025 och 2026 väntas åter positiv tillväxt i Euroconstruct-området, men då på låga nivåer.

För ett år sedan prognostiserade Euroconstruct-nätverket en avmattning i byggaktiviteten under 2023 och 2024, men sedan i somras har förväntningarna skiftat till tydligt negativa. I de nya bedömningarna förutspås en nedgång på 1,7 procent för 2023, och ytterligare en försvagning under 2024. Tillväxten under 2025 och 2026 väntas ligga på cirka 1,5 procent per år. 

Inflationen väntas ligga över det historiska genomsnittet i många länder under nästa år. Endast en liten minoritet av Euroconstructs medlemmar förväntar sig att inflationen sjunker under 2,5 procent under 2024. Dessutom väntas en ”andra våg” av negativa inflationseffekter inträffa på kort sikt till följd av pågående löneförhandlingar. 

 

Bostäder
Bostadsbyggandet faller med 10 procent under 2023-2024 innan tillväxten åter tar fart, men då med blygsamma tillväxttal. Fram till 2025 förväntas antalet färdigställda bostäder sjunka till 1,51 miljoner, eller 3,1 färdigställda per 1 000 invånare, vilket är den lägsta nivån sedan 2016 (1,48 miljoner).

Den kraftiga avmattningen för nybyggnationen och renoveringsaktiviteten i bostadssegmentet totalt sett bedöms bli mest framträdande i Sverige (-37 procent), Italien (-25 procent), Finland (-24 procent) och Ungern (-20 procent). Men även i de större europeiska marknaderna väntas betydande nedgångar; Storbritannien (-11 procent), Tyskland (-7 procent) och Frankrike (-5 procent).

I september rapporterade Europeiska centralbanken en genomsnittlig räntesats på strax under 3,6 procent för bolån med en bindningstid på 10 år till privathushåll i Euroområdet, jämfört med strax under 1,4 procent i början av 2022.

 

Lokaler
Jämfört med den senaste prognosen som publicerades i somras, så har prognosen justerats ned för lokalbyggandet i år och 2024. Under resterande prognosperiod väntas en positiv tillväxt, med totalt 3,1 procent.

För fastighetssektorn innebär dagens räntor avsevärt försämrade avkastningsnivåer. Därtill skapar de nya normerna kring hybridarbete en osäkerhet för kontorsmarknaden.  

 

Renoveringar
Renoveringssektorn som växte kraftigt under 2022 förväntas nu krympa, vilket tillskrivs nedgången i bostadssektorn. Överlag förväntas renoveringar i det befintliga byggnadsbeståndet inom Euroconstruct-området minska med 1,3 procent under 2023 och 2,3 procent under 2024.

Renoveringsaktiviteten i lokalsegmentet växer med 1,2 procent per år 2023 och 2024. De sammanlagda investeringarna i renoveringssektorn överstiger investeringarna i nybyggnation under hela prognosperioden. 2024 väntas andelen för nybyggnation utgöra 47 procent av de totala europeiska bygginvesteringarna, jämfört med 53 procent för renoveringar.

 

Anläggningsmarknaden
Inom anläggningsmarknaden, som är betydligt mer motståndskraftig jämfört med den övriga byggmarknaden, väntas en avmattning först 2025. Prognosen för 2023 justeras dessutom upp jämfört med sommarens prognos. De större uppjusteringarna sker i energisektorn men även inom väginvesteringar. Tillväxten inom anläggningssegmentet drivs av det akuta behovet av åtgärder inom transportsektorn samt inom energiproduktion och distribution. Även på längre sikt ser utsikterna för anläggningsmarknaden gynnsamma ut då många projekt löper över flera år. Under 2023-2024 väntas anläggningssektorn växa totalt med 6,4 procent.

 

 

Annons:

Colorama blir en del av Mestergruppen

Nyheter

04 mars 2024

Kristdala Bygg blir en del av Bolist

Nyheter

04 mars 2024

Salix Hem & Beslag förvärvar Beslag Design AB

Nyheter

01 mars 2024

Beijers Branschrapport – ett 2024 med vändning i sikte

Nyheter

01 mars 2024

Ahlsell gör nyförvärv inom industrisektorn

Nyheter

01 mars 2024

"Regeringen behöver göra mer för en fungerande bostadsmarknad"

Nyheter

01 mars 2024

Forskningsprojekt inom AI ska främja återbruk av byggmaterial

Nyheter

29 februari 2024

Återbrukat skiffer bidrar till halverad klimatpåverkan

Nyheter

29 februari 2024

Nytt samarbete ska säkra tillgången på byggmaterial för Beijers kunder

Nyheter

26 februari 2024

De kan bli Årets innovation inom byggbranschen

Nyheter

26 februari 2024

Beijer sammanställer hållbarhetsarbetet 2023

Nyheter

26 februari 2024

Påbörjade lägenheter minskade med 49 procent

Nyheter

26 februari 2024

Beijer Byggmaterials ägare når högsta rankingen i hållbarhetsutvärdering

Nyheter

26 februari 2024

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

22 februari 2024

Trävarutillverkare inleder strategiskt samarbete med Ljungberg Fritzoe

Nyheter

21 februari 2024

Hon ska leda Ahlsellkoncernens kommunikationsarbete

Nyheter

21 februari 2024

Peter Sjöström, inköpsdirektör på Beijer: ”Vi lär se en vändning under eller strax efter sommaren”

Nyheter

21 februari 2024

Happy Homes går in i Mestergruppen: ”Väldigt positivt”

Nyheter

21 februari 2024

Uppåt för byggstarterna i januari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Nyheter

21 februari 2024

Byggmaterialhandlarna utreder retursystem för truckströn

Nyheter

19 februari 2024

I stort sett oförändrat Byggkostnadsindex i januari

Nyheter

16 februari 2024

Kriminalvården väljer Derome som industrileverantör

Nyheter

16 februari 2024

XL-Bygg vinnare i Empati Grand Prix

Nyheter

15 februari 2024

Beijer Växjö slår upp portarna i ny kostym

Nyheter

15 februari 2024

Derome storsatsar på hyresrätter

Nyheter

15 februari 2024

AB Karl Hedin återupptar utbildning på alla fronter

Nyheter

15 februari 2024

”Byggkrisen är en storstadskris”

Nyheter

14 februari 2024

Peab tecknar nya avtal med flera byggmaterialhandlarkedjor

Nyheter

14 februari 2024

Bolist öppnar ny butik i Östhammar

Nyheter

13 februari 2024

Ramirentrapporten: Så har konjunkturen slagit mot byggbranschen

Nyheter

13 februari 2024

Derome vinner silver i kundnöjdhet

Nyheter

09 februari 2024

Rapport från Byggfakta: Stort intresse för återbruk - men också utmaningar

Nyheter

08 februari 2024

Minskat byggande påverkar försäljningen av limträ

Nyheter

08 februari 2024

Fasad av spillmaterial flyttar gränserna för återbruk

Nyheter

07 februari 2024

Hundratals trä- och byggarbetare överlämnade namninsamling till bostadsministern

Nyheter

07 februari 2024

Större betongtrailrar minskar antalet transporter

Nyheter

07 februari 2024

Ödehusgurun räddar skönhet undan förfall

Nyheter

07 februari 2024

Limmet som öppnar för nya dimensioner av återbruk

Nyheter

07 februari 2024

"Nya affärsmöjligheter med cirkulärt byggande”

Nyheter

07 februari 2024

Innovativt projekt med materialvalen under lupp

Nyheter

07 februari 2024

Byggfakta: Leverantörer önskar mer information om byggplaner från beställare

Nyheter

06 februari 2024

Ahlsell gör småländskt nyförvärv inom infästning

Nyheter

05 februari 2024

Woody går på offensiven med ny byrå

Nyheter

05 februari 2024

Ny CFO för Kesko Sverige

Nyheter

05 februari 2024

Leverantörerna på Byggfakta Docu:s topplista

Nyheter

01 februari 2024

Södra Wood stänger ner enheter

Nyheter

31 januari 2024

Minskad omsättning och försäljning för Byggmax

Nyheter

31 januari 2024

Marknadsplatsen Tørn växer

Nyheter

30 januari 2024

Happy Homes Värmdö årets Jotun-återförsäljare

Nyheter

30 januari 2024

De prisades på årets Bolist Leverantörsmässa

Nyheter

29 januari 2024

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår