Maria Andersson, Supply Chain & IT Director på Kesko, Henrik Ehrengren, Supply Chain director på Beijer Byggmaterial och Daniel Johansson, logistikdirektör på Ahlsell.

Logistiktopparna om treenigheten bakom hållbara just-in-time-transporter

Nyheter

Samordning av körturer, hög fyllnadsgrad och omställning till hållbara drivmedel – det är den gyllene vägen till att göra just-in-time mer hållbart, enligt tre svenska byggvarukedjor. Men de har också egna ess i rockärmen för att öka hållbarheten.

Det finns många anledningar till att just-in-time har blivit populärt inom byggbranschen. Den främsta är att det är smidigt. Byggarbetsplatserna saknar ofta utrymme att samla stora mängder byggmaterial. Det är enklare att få materialet levererat pö om pö, precis när det behövs. Det här ställer höga krav på byggmaterialhandeln.

Maria Andersson, Supply Chain & IT Director på Kesko, berättar att deras viktigaste kundlöfte är tillgänglighet. Kunderna ska kunna få det de efterfrågar med kort varsel. Apparaten för att kunna hålla det kundlöftet är under ständig smörjning. 

– Byggbranschen präglas av en kort planeringshorisont. Vi har stor förståelse för att oförutsägbara saker inträffar under byggen, men uppmuntrar våra kunder till att planera med framförhållning i den utsträckning det går, säger hon. 

En sak som underlättar planeringen är när byggbranschen standardiserar särskilda byggprocesser. Genom att till exempel uppföra innerväggar på samma sätt i flera byggen blir det enklare att beräkna materialåtgången. För att uppmuntra byggbolag till att arbeta med mer framförhållning erbjuder Keskos största byggvarukedja i Sverige, K-Bygg, en längre taxa till planerande kunder. 

– Byggvaruhandeln används ofta som ett förlängt lager. Upptäcker man att man har brist på något så förväntas vi kunna lösa det med kort varsel. Vi lyckas väldigt bra med det, men det är en utmaning att göra det hållbart. Vi vill undvika att köra vändor med låg fyllnadsgrad, säger Maria. 

Att antalet transporter skulle minska kraftigt framöver ser Maria dock som osannolikt. Fler delar behöver komma till för att istället minska klimatavtrycket från transporterna.

– Vi behöver jobba på många olika fronter för att göra just-in-time mer hållbart. Den viktigaste omställningen är att ställa om fordonsflottan. Inom Kesko använder vi förnybara drivmedel till cirka 64 procent av transporterna, säger Maria. 

 

Vilket drivmedel tycker ni fungerar bäst?

– Vi använder framför allt HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och el, sedan har vi en kranbil på Västkusten som går på biogas. El fungerar bra till kortare transporter. Något jag tycker att vi ska satsa mer på för långväga transporter är vätgas. Ju längre norr om Stockholm man kommer desto svårare är det att arbeta med förnybara alternativ, dels för att det inte finns att tanka i samma utsträckning, dels för att det tar tid att ladda elfordon, säger Maria. 

En av Keskos kollegor i branschen, Beijer Byggmaterial, använder även de en hög andel HVO100 och el i sina transporter. När bolagets nya centrallager i Eskilstuna är klart kommer leveranserna därifrån att vara 80 procent fossilfria. Inom några år ska den siffran ligga på 100 procent. 

– Kraven på hållbarhet ökar och vi har satsat mycket på att få ner klimatavtrycket från transporterna mellan centrallagret och våra cirka 90 enheter. Några delar i det är att gå över till hållbara drivmedel, att minska behovet av returer genom noggrann packning och att samköra leveranser i den utsträckning det går. Nästa steg är att ställa om de lokala fordonsflottorna ute hos filialerna. Den bollen är i rullning, även om det inte finns samma kravställning där än, säger Henrik Ehrengren, Supply Chain director på Beijer. 

Centrallagret i Eskilstuna kommer att öka sortimentet kraftigt och göra det möjligt att bryta förpackningar för att kunna skicka ut precis rätt mängd till filial eller kund. Planen är att fortsatt köra dagliga leveranser, vilket skapar bra förutsättningar för just-in-time. 

Beijer arbetar även sedan 2019 med det molnbaserade ruttplaneringsverktyget Descartes. Systemet gör det möjligt att följa samtliga leveranser i realtid, att avisera kunden vid eventuella förseningar och att följa upp leveranserna. Det används också för att säkerställa att bolagets leveranser sker från närmsta filial.

– Descartes används av alla våra distributörer. Det kortar körrutterna, gör samleveranser mycket smidigare och ökar fyllnadsgraden i bilarna. Det är inte alla byggvarukedjor som har sådana här system, men digitalisering ökar förutsättningarna för hållbarhet avsevärt, säger Henrik. 

 

Ser ni något alternativ till just-in-time som skulle vara bättre för byggbranschen ur ett hållbarhetsperspektiv?

– Alternativet är att ha färre leveranser och mer utvecklad logistik på byggarbetsplatsen, med möjlighet att lagra mer. Vissa större byggen har det. Om det är mer hållbart är svårt att säga, för när byggmaterial kommer till byggarbetsplatser långt innan det ska användas är det vanligt att det hinner skadas eller tappas bort. Vi tror också att byggmaterialhandeln genom att konsolidera och mellanlagra material från flera leverantörer kan minska antalet transporter och därmed klimatavtrycket, säger Henrik.

Någon som håller med om att just-in-time har både för- och nackdelar när det gäller hållbarhet är Daniel Johansson, logistikdirektör på Ahlsell. För att optimera hållbarheten kopplad till leveranserna ser han, likt Maria på Kesko, bättre planering som en nyckel. 

– Det är större chans att leveranserna blir bra planerade, och därmed mer hållbara, när det finns framförhållning, även om en order med kort varsel såklart också kan lyckas tajma in bra. Kunder med stående tider är på sätt och vis den miljömässigt bästa leveransen vi kan göra, säger han. 

Ahlsells logistikkoncept bygger på stabilitet, trygghet och förutsägbarhet. Den som lägger en order på webben innan klockan 18 får sina varor innan lunch dagen därpå, något senare i glesbygdsområden. 

Ahlsell använder sig av kollektiv godstrafik i så hög utsträckning det går och har därför få egna bilar. Samarbetet med etablerade transportörer gör att själva ruttoptimeringen hanteras utanför bolaget. 

– Vi vill alltid köra med så fulla lastbilar som möjligt och för löpande diskussioner med våra transportörer om hur vi kan uppnå det. Hur vi packar våra sändningar, hur bilarna lastas och hur olika rutter planeras är områden som vi gemensamt försöker att jobba med. Fyllnadsgrad är dock svårt att mäta precist. Nyttjande av fototeknik skulle kunna vara en vidareutveckling som kan stötta det, säger Daniel.

En anledning till att kedjan har valt att outsourca leveranshanteringen till väletablerade aktörer är att de vill kunna erbjuda samma leveransstandard över hela landet. 

En insats de gör för att få bättre förutsättningar för sina leveranser är att de bygger ut sitt centrallager i Hallsberg. Genom satsningen kommer Ahlsell att kunna bredda erbjudandet mot kund och minska mängden leveranser genom att samköra sådant som tidigare har behövt skickas direkt från leverantör. 

– Vi lägger mycket krut på anläggningen i Hallsberg. Solpaneler, batteribank och laddare för ellastbilar, bilar och elcyklar ska minska klimatavtrycket. Bättre flöden kommer också göra att vi slipper forsla leveranserna mellan flera mindre byggnader, säger Daniel. 

 

Elfordons-laddare säger du, vilka drivmedel satsar ni på i era transporter?

– Det förs många diskussioner om vilken väg som är rätt att gå. Frågan är väldigt stor inom transportbranschen. Vi testar biogas och el på en del av våra längre transporter, men det är fortsatt en utmaning med räckvidd gällande el. Från Hallsberg till omlastningsterminaler kör vi annars 100 procent HVO100. I vår distribution finns sedan en mix av fordon, allt från rena elfordon och biodrivmedel till traditionell diesel där det ännu inte gått att konvertera. Visionen är att bli helt fossilfria till 2025 och därefter helt utsläppsfria, säger Daniel

Vidare berättar Daniel om ett speciellt koncept som Ahlsell har utvecklat specifikt för storstäder. Konceptet går ut på att alla leverantörer kör till en gemensam terminal i Ahlsells regi, där varorna packas om och sedan körs ut till kundens arbetsplats i fordon som drivs av någon form av hållbart drivmedel. Samlastningen skapar hög fyllnadsgrad, reducerar lastbilstrafik inne i staden, minskar utsläpp och gör att byggarbetsplatserna får allt material de behöver på en och samma gång. 

– Det här är lite av en deluxe-tjänst. Konceptet är implementerat i stor skala främst i Göteborg idag. Förhoppningen är att kunna arbeta på samma sätt i fler större städer framöver, säger Daniel och fortsätter:

– Byggmaterialbranschen behöver tänka större, titta mer på helheten och blicka utanför den egen verksamhet för att kunna ta ytterligare hållbarhetskliv. Vi har en logistikgrupp som arbetar aktivt med det och vi stöttar gärna våra kunder på deras resa. 

 

Texten är hämtad från nummer 1 2024 av tidningen ByggMaterial. 

Läs hela tidningen här.

Annons:

Dags att rösta på Årets Byggmaterialhandlare!

Nyheter

24 maj 2024

XL-Bygg Hilmer gör nyförvärv i Värmland

Nyheter

24 maj 2024

Fler påbörjade lägenheter kvartal 1

Nyheter

24 maj 2024

Ny delägare till Bolist i Ljungaverk och Ånge

Nyheter

23 maj 2024

Rockwool leverantör till Ahlsells jätteprojekt

Nyheter

23 maj 2024

Boverket: Botten kan vara nådd i bostadsbyggandet

Nyheter

21 maj 2024

Beijer tar pulsen på hantverkarsverige

Nyheter

20 maj 2024

Chervon Group förvärvar Flex Scandinavia AB från Ahlsell Group

Nyheter

20 maj 2024

Golvbrunn kan spara upp till 27 ton koldioxid

Nyheter

16 maj 2024

Leverantörer fick stifta bekantskap med Sveriges Fria Bygghandlare

Nyheter

16 maj 2024

Byggkostnadsindex steg med 0,3 procent i april

Nyheter

16 maj 2024

Johan Axelsson, ny vd på Derome Bygg och Industri: ”Man måste försöka se det som hälsosamt att det svänger”

Nyheter

15 maj 2024

”Som världen ser ut nu måste alla jobba med IT-säkerhet”

Nyheter

15 maj 2024

Basic och jordnära i säsongens utebyggen

Nyheter

15 maj 2024

Ronnies finurliga altan extraknäcker som vedlår

Nyheter

15 maj 2024

Dags för sjätte omgången av XL-Hjälpen

Nyheter

15 maj 2024

Byggstartsindikatorn: Fortsatt uppåt för byggstarterna under april

Nyheter

15 maj 2024

Kartläggning: Så tryggas övergången till Möjligheternas byggregler

Nyheter

15 maj 2024

Rekordstor nedgång i golvförsäljningen 2023

Nyheter

14 maj 2024

Ljusning i sikte - större renoveringar på tapeten igen

Nyheter

14 maj 2024

Han leder vägen genom organisationsförändringen

Nyheter

08 maj 2024

Bolist Idre inviger ny butik – mindre än ett år efter branden

Nyheter

08 maj 2024

Ramirentrapporten: Inbrott på varannan byggarbetsplats

Nyheter

08 maj 2024

Bolist öppnar i Oskarshamn

Nyheter

07 maj 2024

Tredje gången gillt för Byggfesten

Nyheter

07 maj 2024

Branschförening stämmer iBinder-SundaHus

Nyheter

03 maj 2024

Mela Holding i Umeå ny majoritetsägare av Happy Homes Luleå

Nyheter

02 maj 2024

Tørn lanseras i Tyskland

Nyheter

02 maj 2024

Derome lanserar kundportal

Nyheter

02 maj 2024

XL-Bygg Lagan öppnar byggmaterialhandel i Ljungby

Nyheter

02 maj 2024

Bergqvist Järn & Bygg namnger arena

Nyheter

30 april 2024

Så påverkas bygghandeln av situationen i Röda havet

Nyheter

30 april 2024

ByggMaterial blir med debattsida! Först ut: "Släpp myten om ”lyx-rot”

Nyheter

30 april 2024

Derome tar första spadtaget till nytt område

Nyheter

29 april 2024

Mot ljusare tider på årsmöte

Nyheter

29 april 2024

Saint-Gobain Sweden summerar hållbarhetsåret 2023

Nyheter

29 april 2024

Prisregn på Nordbygg

Nyheter

29 april 2024

Mestergruppen växer med nya butiker

Nyheter

29 april 2024

Bildsvep från Nordbygg!

Nyheter

26 april 2024

De vinner Nordbyggs Guldmedalj 2024

Nyheter

26 april 2024

Beijer startar återbruksprojekt i Eskilstuna

Nyheter

26 april 2024

Svag inledning på året för byggmaterialhandeln men ljuspunkter kan skönjas

Nyheter

25 april 2024

Bolist inleder samarbete med Stugdrömmar

Nyheter

25 april 2024

Ahlsell vinner Symbios – utmärkelsen som prisar ansvarsfullt företagande

Nyheter

25 april 2024

Han blir tillförordnad vd när Sveriges Fria Bygghandlare flyttar till Stockholm

Nyheter

23 april 2024

AB Karl Hedin och Bjelin i nytt samarbete

Nyheter

23 april 2024

Nya butiker och lägre omsättning för Byggmax första kvartalet

Nyheter

23 april 2024

Ahlsell fortsätter med nordiska nyförvärv

Nyheter

19 april 2024

Nästan 600 byggbolag i konkurs under första kvartalet

Nyheter

19 april 2024

Nyinvigning av XL-Bygg A-trä – ett år sedan branden

Nyheter

19 april 2024

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår