Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna.

Stort intresse för förbundets förslag om reformer för svensk bostadspolitik

Nyheter

Bostadsfrågorna är något som berör de flesta. Men ändå har det varit ganska tyst om dem i årets valrörelse, där andra frågor tagit över utrymmet. Byggmaterialhandlarnas sju förslag på reformer har dock fått stor uppmärksamhet.

Debattartikeln nedan har publicerats i senaste numret av tidningen ByggMaterial, och också i Byggvärlden, Nya Wermlandstidningen och i Altinget.

– Det här är frågor som kommit i skuggan av andra frågor under valrörelsen, men som så många människor berörs av. Nu har regeringen till exempel gett i uppdrag till Finansinspektionen att se över bland annat bolånetaket i rekordfart, en fråga som inte alls varit på agendan tidigare. Vi skulle istället  vilja att politiken tog ett samlat grepp om bygg- och bostadsfrågorna, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

 

Debatt: Nödvändiga reformer för svensk bostadspolitik

Nu är valrörelsen i gång inför stundande val till Riksdag, regioner och kommuner. En fråga som borde stå högt upp på agendan är den svenska bostadsmarknaden. Det byggs alldeles för få bostäder, det befintliga beståndet används inte effektivt och vi behöver bygga och renovera mer hållbart. I årets Almedalstal saknades förslag på reformer från våra politiska partier. Byggmaterialhandlarna har studerat och inspirerats av våra grannländer och föreslår sju reformer som borde införas i Sverige under kommande mandatperiod.

 

Förslag för att uppmuntra till hållbar renovering och bättre nyttjande av befintligt bostadsbestånd.

1. Inför Grönt ROT-avdrag 
Vi föreslår att man utöver existerande ROT-avdrag får en skatterabatt på maximalt 50 procent av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kronor i ett nytt grönt ROT-avdrag. Detta ska ta sikte på den gröna omställningen och uppmuntra till ökad cirkularitet, genom att stimulera ökad andel återbrukat byggmaterial, användande av hållbara produkter och energieffektivisering, genom åtgärder som minskar energiförbrukning i bostäder.

2. Ökad cirkularitet av byggmaterial i nyproduktion 

Genomför politiska reformer som ger incitament för byggherrar och beställare att öka andelen återbrukat byggmaterial i nyproduktion. Om man ställer krav på att minst 10 procent av byggmaterialet i nyproduktion skall vara återbrukat, så kommer det skapa incitament för en ny affärslogik kring återbruk och försäljning av byggmaterial. 

3.Återställ ROT-avdraget till 50 procent 
ROT-avdraget infördes i Sverige år 1993 som en åtgärd för att minska förekomsten av hushållens inköp av svart ar­betskraft inom byggsektorn. Med Skatteverket som garant har det under snart 30 år finslipats till ett tydligt, uppskattat och väl fungerande system. Idag använder över 1,2 miljoner svenskar ROT över hela Sverige till ett värde på 12,1 miljarder. Genom att återställa det till den gamla nivån på 50 procent så skapas fler arbetstillfällen inom byggsektorn och det befintliga beståndet underhålls bättre.

 

Förslag för att skapa bättre möjligheter för personer som står utanför bostadsmarknaden idag att komma in.

4. Inspireras av Tyskland. Inför ett oberoende bosparande i Sverige
I Tyskland så utgör ett så kallat Bauspar grunden för boendet. Och man börjar oftast spara i tidig ålder med ett perspektiv på minst 20 år. Bauspar skulle kunna vara en viktig komponent för att få svenskar att öka sitt sparande och långsiktigt planera för sitt boende. Du får låna samma belopp som du har sparat och används oftast som topplån tillsammans med ordinarie bolån. Fördelen med detta system är att du kan köpa valfri bostad som finns på marknaden och inte enbart i den kö som olika bostadsaktörer förmedlar.

5. Titta på Norge. Ett lånesystem för personer med låg inkomst
I Norge så har man en social bostadspolitik för personer som har svårt att finansiera köp av egen bostad. Där har statliga Husbanken ett uppdrag att erbjuda fördelaktig finansiering för de som inte kan lösa sin finansiering på annat sätt. I Sverige skulle man kunna titta på en liknande lösning genom att använda statliga SBAB på motsvarande sätt.

6. Lär av Finland. Förstagångsköpare får låna upp till 95 procent av bostadens köpeskilling
Det ger alla en möjlighet att få ett fotfäste på bostadsmarknaden och komma i gång med sin bostadskarriär. Idag så begränsas vi i Sverige med lånevillkor kopplade till fem gånger årsinkomsten, som gör att unga får svårt att låna till sin första bostad. Genom ett fokus på unga och möjligheten att låna högre andel vid köp av sin första bostad skulle det ge många en möjlighet att ta ett kliv in på bostadsmarknaden.

 

Förslag för att öka rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden

7. Studera Danmark och Tyskland. Slopad reavinstskatt om du ägt din bostad en längre tid
Genom den höga reavinstskatten i Sverige uppstår en inlåsningseffekt om man har bott länge i sin bostad och värdet har ökat kraftigt. Det innebär att många bor kvar längre i sin bostad längre än vad man önskar, vilket leder till en minskad rörlighet och dåligt utnyttjande av befintligt bostadsbestånd. I Danmark behöver du inte betala reavinstskatt vid försäljning av bostaden om du har bott där minst tre år. I Finland är det två år som gäller. För svenska förhållanden skulle denna modell vara svår att införa i nuläget, då dessa länder har fastighetsskatt. I stället kan man differentiera reavinstskatten från dagens 22 procent, till att den reduceras till förslagsvis 10 procent om du har ägt bostaden i minst tre år. Det skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och minska inlåsningseffekten.

Byggbranschen står idag för 10 procent av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn och en viktig motor i svensk ekonomi. Genom att dessa reformer på bostadsmarknaden uppnår vi flera positiva effekter samtidigt: vi ställer om byggsektorn till grönt och hållbart byggande, minskar Sveriges energiförbrukning, skapar fler arbetstillfällen och framför allt, vi skapar fler bostäder i Sverige.

 

Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna

 

Läs vad C och MP tycker om förslaget om att införa bospar här.

Läs vad V och KD tycker om att införa ett lånesystem för de med låg inkomst här.

Läs vad S och SD tycker om att låta förstagångsköpare få låna upp till 95 procent av köpeskillingen här.

Läs vad L och M tycker om att slopa eller differentiera reavinstskatten för den som har ägt sin bostad en längre tid här.

Politikerna: Det är bästa sättet att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Annons:

Nya tapetmönster från Lycke

Nyheter

21 september 2023

Ekolution bygger produktionsanläggning för industrihampa och hampaisolering

Nyheter

21 september 2023

A-hus satsar i Norrland

Nyheter

21 september 2023

Mestergruppen fortsätter satsning inom medlemstjänster och digitalisering

Nyheter

21 september 2023

Byggmaterialhandlarna om budgeten: Bra med höjning av ROT-avdraget

Nyheter

20 september 2023

Magnus Ohlsson, vd Happy Homes: ”Jag tror de små hemmaprojekten kommer bli fler”

Nyheter

20 september 2023

Så kan bygghandeln bidra till effektivare plaståtervinning

Nyheter

20 september 2023

Personliga kulörer för hållbara interiörer

Nyheter

20 september 2023

AB Karl Hedin Bygghandel erbjuder fler betalningssätt i samarbete med Resurs

Nyheter

20 september 2023

Byggfakta: Oförändrad byggtakt under augusti

Nyheter

20 september 2023

Nedåt för golvbranschen första halvåret

Nyheter

19 september 2023

Beijer släpper träningsapp för hantverkare

Nyheter

19 september 2023

Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

Nyheter

19 september 2023

Tillverkare av byggsatser i trä väljer Bygma som samarbetspartner

Nyheter

19 september 2023

Upprop mot arbetslivskriminalitet

Nyheter

18 september 2023

Byggmaterialrecept ska underlätta tidiga klimatberäkningar

Nyheter

18 september 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökar

Nyheter

15 september 2023

Plant och Myrspoven i semifinal i PropTech-tävling

Nyheter

15 september 2023

Bostadsbyggandet rasar men lokalbyggandet håller emot i lågkonjunkturen

Nyheter

15 september 2023

Derome öppnar i Karlstad

Nyheter

13 september 2023

Modulbyggare varslar 100 anställda

Nyheter

13 september 2023

Årets kulör från Nordsjö

Nyheter

13 september 2023

Kunskapsbrister i hållbarhetsfrågor hos byggchefer

Nyheter

13 september 2023

Bjelin blir ensam golvleverantör till Götenehus

Nyheter

13 september 2023

Ny limlösning kan möjliggöra full återvinning av byggmaterial

Nyheter

13 september 2023

Byggmaterialhandlarna kommenterar: Bra att Regeringen höjer taket för ROT-avdrag

Nyheter

11 september 2023

Fullsatt på Mestergruppens årliga Leverantörsträff

Nyheter

11 september 2023

Mestergruppen väljer Setra som prioriterad leverantör

Nyheter

11 september 2023

Beijers Branschrapport: Fortsatt svag försäljningsutveckling i flera kategorier, men vissa ljuspunkter

Nyheter

08 september 2023

Derome Maskinuthyrning växlar upp med nya certifieringar

Nyheter

08 september 2023

NP Nilsson samlar logistik, produktion och huvudkontor i nya lokaler

Nyheter

07 september 2023

Låga förväntningar i byggbranschen inför hösten

Nyheter

07 september 2023

De kan bli Årets Bygghandel

Nyheter

06 september 2023

”Vi förväntar oss att regeringen lägger fram förslag om grönt ROT i höst”

Nyheter

06 september 2023

Kesko fokuserar på proffsmarknaden – satsar på K-Bygg

Nyheter

06 september 2023

ROT i fokus vid politikerbesök

Nyheter

06 september 2023

Ahlsell öppnar nytt i Visby

Nyheter

05 september 2023

Han blir ny styrelseordförande för Woody Bygghandel

Nyheter

05 september 2023

De kan vinna Plåtpriset 2023

Nyheter

05 september 2023

Nu startar samråd för CCS-anläggningen i Slite

Nyheter

05 september 2023

Geberit avyttrar nordisk duschverksamhet

Nyheter

04 september 2023

Trenden fortsätter - konkurserna ökade med 38 procent i augusti

Nyheter

01 september 2023

Betongsortiment med återvunnet råmaterial

Nyheter

31 augusti 2023

Ny platschef till Bygmas tegelförsäljning

Nyheter

31 augusti 2023

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

31 augusti 2023

Generationsskifte hos Bolist Braås

Nyheter

30 augusti 2023

Kesko fokuserar på K-Bygg – varumärket K-Rauta försvinner

Nyheter

29 augusti 2023

Anebyhusgruppen ansöker om konkurs

Nyheter

28 augusti 2023

Första spadtaget för Ahlsells miljardsatsning

Nyheter

25 augusti 2023

Intresset för limträ i stora projekt ökar försäljningen när bostadsbyggandet minskar

Nyheter

24 augusti 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår